Alzheimercentrum - Špičková péče o dlouhodobě nemocné

Alzheimercentrum je skupina špičkových specializovaných zařízení po celé České republice i na Slovensku, která se zaměřují na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí ve všech stádiích onemocnění. Naše sociální a zdravotní péče je komplexní, založená na nejmodernějších postupech i unikátních terapiích. Prioritou naší práce je důstojný život našich klientů. Udržení maximální kvality jejich života. 

síť zařízení v České a Slovenské republice