Nabízíme vám komplexní ošetřovatelskou péči včetně ubytování a stravování 24 hodin denně, 365 dní v roce. Péče je určena především starým nebo dlouhodobě nemocným, jejichž zdravotní stav je stabilizován a kteří potřebují péči druhé osoby.