Alzheimercentrum - Špičková péče o dlouhodobě nemocné

Jsme rádi, že se Vám u nás líbí...

 

Vážené a milé Alzheimercentrum,

tentokrát asi prosté “Děkuji” nepostačí, některé pocity se slovy vyjádřit zkrátka nedají anebo je jich málo. Ono je totiž velmi složité popsat to, co každý den zažíváme, kdykoliv jedeme za otcem na návštěvu. V očích vašeho personálu lze spatřit nejen ochotu a radost, ale i účast se zdravotním stavem všech vašich klientů. Není v dnešní době vůbec obvyklé, aby se lidi mezi sebou zdravili srdečně, a už vůbec není zvykem se usmívat. Nota bene, nevíme-li, jestli nás zdravený člověk vůbec vnímá. A vy všichni se nejen usmíváte, jste srdeční a ještě navíc vnímaví. Zahradní slavnost jen potvrdila, že se o klienty zajímáte tak úžasně, že poklonit se až k zemi se mi zdá jen žalostně málo. Možná se mi to jen tak jeví, ale i vztahy vašeho personálu jsou na neobvykle přátelské úrovni, což je zřejmě zákonité v zařízení, které má za cíl zpříjemňovat klientům jejich pozvolné, ale nevyhnutelné strádání ke konci života.

Máme dost zkušeností s různými centry podobného zařízení po celé ČR, nicméně to, jak je u vás můj otec spokojen, zaopatřen a jak má radost z každého dne, je nejen nejlepší, ale i na hony vzdálené všemu, co jsme s naším otcem kde zažili.

Jak jsem již zmínil, prosté “Děkuji” tady asi nepostačí, jen, bohužel, lépe znějící slova jsem nenašel.

Děkuji vám!

Jindřich Hegr