AC Zlín z.ú. získalo v rámci grantového programu „ČSOB Pomáhá regionům“ nejvyšší možnou finanční podporu.

V závěrečném kole grantového programu „ČSOB Pomáhá regionům“ věnovali drobní dárci Alzheimercentru Zlín z.ú. nejvyšší částku ze všech finálových projektů a zajistili tak zařízení grantovou podporu 50 000,- Kč. Realizace projektu „Dobrá komunikace je základ“ Alzheimercentra Zlín z.ú. tak byla podpořena celkovou částkou 87 800,- Kč.

Cílem projektu je vyškolit pracovníky v přímé péči o klienty s demencí pomocí nové metody VALIDACE. Jde o nový způsob komunikace s lidmi s demencí. Cílem workshopu je naučit pracovníky hlubší míře sebepozorování a orientaci na potřeby člověka s demencí. Alzheimercentrum Zlín se specializuje na komplexní služby, které vedou k podpoře a udržení aktivního života a k prodloužení soběstačnosti klientů.

Děkujeme za podporu!

YouTube video