POMÁHÁME DĚTEM Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NAJÍT PRÁCI S UBYTOVÁNÍM

Víme, že jsou mezi námi mladí šikovní lidé, jejichž start do života je znesnadněn absencí podpory vlastní rodiny a zázemí blízkých. Jsou to dospívající nadějní potenciální zaměstnanci a my je nechceme nechat bloudit pracovním trhem bez nabídky pomoci. Lidé opouštějící dětské domovy jsou velmi vhodnými kandidáty pro práci v sociální sféře. Sami totiž zažili, co je potřeba péče.

„My si životních zkušeností těchto mladých lidí velice vážíme. Sama jsem se s nimi setkala například na veletrhu pracovních příležitostí, který právě pro děti z dětských domovů pořádala obecně prospěšná společnost Nadání a dovednosti. Potěšil mě jejich opravdový zájem o práci s lidmi, díky které by zároveň pomáhali. Mají chuť pracovat, spoustu elánu a nadšení. My zase pro ně máme připravenou sérii školení a odborných kurzů, které jim pomohou rozšířit jejich profesní kvalifikaci, můžeme je ubytovat  a tím u nás naleznou vlastně svůj druhý domov,“ popisuje personální ředitelka skupiny Alzheimercentrum Markéta Hegerová.

Mladí lidé projevili zájem pracovat nejen jako pečovatelé, ale zajímají se i o práce v kuchyni, nebo v nejrůznějších provozních profesích. Kromě pravidelného zvyšování kvalifikace v Alzheimercentrech mohou získat i velice výhodné ubytování, stravování a někteří třeba využijí už i možnost umístit po dobu práce své děti do dětských skupin. Mohou tak pracovat v prostředí, které vytváří nový domov nejen našim klientům, ale i jim samotným.