Alzheimerova choroba

„Demence není normální součástí stárnutí. Demence je vždy důsledek chorobného procesu…"

Na to poměrně často zapomínají i někteří lékaři a příznaky nemoci bývají bagatelizovány. Přestože včasná diagnóza pomůže zkvalitnit život nemocného, velké procento diagnóz je právě z těchto důvodů provedeno pozdě, v době, kdy nasazení léků již nepřinese žádné významné výsledky, spíše naopak. Důvodem stanovení pozdních diagnóz je i návštěva lékaře až v době, kdy je nemoc již v rozvinutém stádiu a její průběh nelze nasazením léků ovlivnit. U pacientů mladších věkových kategorií je postup nemoci zpravidla o mnoho rychlejší, než u pacientů, kteří touto chorobou onemocní ve vyšším věku.   

Demence je závažná mozková choroba zapříčiněná degenerativními změnami v mozkové tkáni. Jejich podstatou jsou rozličné chorobné procesy a poškození. Většina forem demence postihuje jedince nad 60 let, stále častěji je předčasná demence v mladším věku poměrně častý jev.

Velmi významnou vlastností demence je ztráta již získaných duševních schopností, nikdy tedy nelze hovořit o demenci vrozené. Prvotní příznaky demence se obvykle projevují, jako postupné oslabování inteligence, schopnosti rozpoznávání a paměti, změny osobnosti, apatie a úpadek volní činnosti.

V současnosti trpí 1/4 lidí starších 85 let demencí. Alzheimerova choroba se na tomto čísle podílí z 60 %. Ve věku nad 65 trpí touto nemocí každý 20. Člověk a Alzheimerova choroba již není nemoc jen těch nejstarších. Počet nemocných v mladších věkových kategoriích se zvyšuje.

Podle odhadu trpělo touto nemocí v roce 2000 17–25 milionů lidí na světě, v roce 2008 již 37 milionů (jiný odhad hovoří v r. 2009 o minimálně 30 milionech). V České republice to bylo v roce 2000 zhruba 50–70 tisíc osob, v roce 2008 již 120 tisíc osob. Pokud nebude nalezena a zavedena účinná léčba Alzeimerovy choroby, odhadují odborníci, že do roku 2050 vzroste počet nemocných v celém světě čtyřnásobně, minimálně na 100 milionů případů.

Současná medicína tuto chorobu doposud nedovede účinně léčit, pouze poněkud zpomalit její postup.

Nejčastější typy demence:

Azheimerova choroba

Podrobné informace najdetev odkazech na těchto stránkách

Creutzfeld - Jacobova choroba

Tato choroba postihující mozek je způsobena infekcí. Příznaky jsou zhoršující se paměť, změny v chování a neschopnost koordinace pohybů. CJN se rychle zhoršuje, většinou během jednoho roku končí smrtí. Zatím není známá žádná léčba.

Multiinfarktová demence

Je způsobena většími nebo častějšími infarkty v oblastech mozku. U nemocného se objevuje dezorientace, zmatenost a změny chování. Neexistuje žádná léčba, ale MID lze předcházet. Důležitá je léčba vysokého krevního tlaku a zdravá životospráva.

Normotenzní hydrocefalus

Méně časté onemocnění.  Po prodělané meningitidě, meningoencefalitidě nebo vzácně při nádoru mozku dochází k poruše cirkulace a absorpce mozkomíšního moku. Nemocní mají nejistou pomalou chůzi, ztrácí paměť a někdy dochází k inkontinenci. Nemoc lze léčit chirurgickým zákrokem.

Pickova nemoc

Diagnóza této nemoci je obtížná – podobá se AN, změny v chování pacienta jsou ale výraznější, někdy mohou být společensky nepřiměřené. Mění se osobnost člověka, dezorientaci nemocného může předcházet úbytek paměti.

Parkinsonova nemoc

Způsobuje ztrátu kontroly nad činností svalů, třesení, problémy s řečí a v pozdních stadiích až tzv. zamrznutí hybnosti (nemožnost začít pohyb). Léky mohou stav pacienta stabilizovat, ale nemají vliv na zhoršující se mentální činnost.

Demence s Lewyho tělísky

Symptomy této nemoci jsou kombinací symptomů AN a Parkinsonovy nemoci. Většinou je syndrom demence doprovázen abnormálními pohyby, které jsou součástí Parkinsonovy choroby. Zatím není známa žádná účinná léčba.

Huntingtonova nemoc

Dědičná porucha, která se projevuje změnami osobnosti, apatií, podrážděností, poruchami emotivity. Je doprovázena nepravidelnými pohyby končetin a motorickým neklidem. Dá se dobře diagnostikovat. Pohybové a psychiatrické problémy lze léčit, ale nelze zastavit její postupné zhoršování.