Č. Budějovice

AC Facility, s.r.o.
Husova třída 1651/125A
370 11  Č. Budějovice 
GPS: 48°59'42.061"N, 14°26'53.876"E 

E mail: cb@alzheimercentrum.cz

Ubytování Kroměříž

O zařízení

Naše zařízení se nachází v Českých Budějovicích, jedná se o budovu č. p. 1651/125 situovanou na východě při křižovatce ulic Husova třída a U Hvízdala, na kraji zastavěného území na severozápadním okraji krajského města České Budějovice. V zařízení se nachází obchod pro klienty s provozní dobou do večerních hodin, kadeřnictví, pedikúra.

Budova má čtyři patra. Ubytování klientů je realizováno ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou prostorné, vybavení pokojů i sociálního zařízení je nové. Koupelna je také prostorná, což umožňuje lepší manipulaci s invalidními vozíky. V zařízení se nachází mnoho reminiscenčních koutků, terapeutických místností (knihovna, tělocvična, kavárna, obývací pokoje a další). V přízemí se nachází velká jídelna. Podél budovy je zahrada, která je postupně osazována okrasnými keři, bylinkovými záhony. Pro klienty je na zahradě k dispozici venkovní nábytek, lavičky, velmi prostorný altán, pravidelně zde grilujeme a opékáme buřty a každoročně pořádáme zahradní slavnosti.

 

Stravování je zajištěno prostřednictvím vlastní kuchyně, skladba stravy odpovídá vyšším požadavkům kladeným na nároky související s nemocí.

V centru je zajištěna odborná lékařská a zdravotnická péče, poskytovaná všeobecnými sestrami a zdravotnickými asistenty.  O klienty dále pečuje tým složený ze sociálního pracovníka a pracovníků v sociálních službách, aktivizačních pracovníků a kvalifikovaný personál kuchyně a údržby. Klientům zařízení nabízíme v rámci terapií nejrůznější aktivity, mezi něž patří muzikoterapie, reminiscence, canisterapie, arteterapie, aromaterapie, taneční a pohybová terapie, smyslová stimulace a mnoho dalších.

Lidská vřelost, vstřícnost, pohoda, pohlazení, kvalitní a bezpečná péče odpovídající požadavkům na klidný a důstojný život našich klientů je pro nás prioritou.

Alzheimercentrum České Budějovice je aktivně zapojeno do projektu přenosu know-how péče o osoby s Alzheimerovou chorobou, který probíhá na celostátní úrovni a zároveň navazuje na mezinárodní vztahy se zahraničními partnery a získává tak jejich zkušenosti v oblasti péče o osoby s Alzheimerovou chorobou a podporu při dalším zajišťování této odborné péče v ČR.

Naše služby jsou zajišťovány kvalifikovanými pracovníky, kteří se neustále vzdělávají a snaží se v praxi uplatňovat nové poznatky, tak aby docházelo k zajištění péče na co nejvyšší úrovni.

V září 2015 jsme při zařízení Alzheimercentrum otevřeli první dětskou skupinu KULÍŠEK. Základním účelem provozování Kulíška je pravidelná péče jak o děti zaměstnanců společnosti Alzheimercentrum, kteří tak získávají možnost vrátit se do pracovního prostředí s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno, tak pro děti, jejichž rodič není zaměstnancem zařízení, a to na základě dohody s jeho zaměstnavatelem a za podmínek, za kterých poskytuje tuto službu jinému rodiči.

Dětská skupina Kulíšek je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Žádost o umístění v Alzheimercentru

Pokud máte zájem o umístění v zařízení Alzheimercentrum České Budějovice, vyplňte nezávaznou Žádost o umístění nového klienta. Žádost je ihned po odeslání zpracovávána. Kopii žádosti (v případě vyplnění vašeho e-mailu přímo ve formuláři „Žádost o umístění“) obdržíte do Vaší e-mailové schránky. Součástí potvrzení je pořadové číslo a Vámi vybraná zařízení Vás budou kontaktovat, jakmile se uvolní lůžko.

Školičky "Kulíšek" a "Zajíček"

Zařízení péče o dítě „Školička KULÍŠEK"

Od počátku roku 2016 provozujeme v Českých Budějovicích první zařízení péče o dítě – tzv. „školičku KULÍŠEK“. Tato školička je určena dětem, jejichž rodič je zaměstnancem poskytovatele sociálních služeb – společnosti AC Facility, s.r.o. nebo žijí v nedalekém okolí či sdílí myšlenku školičky v našem zařízení.

Základním účelem provozování školičky Kulíšek je pravidelná péče o děti rodičů, kteří se tak mají možnost vrátit do pracovního prostředí s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno.

 • školička Kulíšek je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky (do 6 let věku) a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 

Denní program

Školička KULÍŠEK je v provozu v pracovních dnech (Po až Pá) od 6:30 do 17:30 hod. (včetně letních prázdnin). 

DENNÍ PROGRAM 

06.30 - 08.00  příchod dětí do školičky Kulíšek, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost;

08.00 - 10.00  společné vítání se s dětmi, snídaně, osobní hygiena, ranní kruh – vítání se s dětmi, výchovná, vzdělávací a pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti;

10.00 - 10.30  osobní hygiena, svačinka;

10.30 - 11.30  činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, pobyt venku dle počasí;

11.30 - 12.15  příprava na oběd, oběd, osobní hygiena;

12.15 - 14.30  poslechová činnost, odpočinek dětí;

14.30 - 15.00  osobní hygiena, svačina,

15.00 - 17.30  odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů.

Výchovná činnost probíhá podle konceptu výchovy a péče školičky KULÍŠEK a je přizpůsobována věku a skladbě aktuálně přítomných dětí. Při provozu zařízení jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

VOLNÁ HRA DĚTÍ

Děti mají možnost volné hry v časech dle denního programu. 

ŘÍZENÉ ČINNOSTI

Řízené činnosti jsou upravené vzdělávacím programem a jsou zpracovány do jednotlivých bloků. 

POHYBOVÉ AKTIVITY

Náplní pohybových aktivit jsou společná cvičení, zdravotní cviky, řízená TV činnost, hudebně-pohybové činnosti, pobyt na zahradě, vycházky do okolí, návštěva dětského hřiště. 

ODPOČINEK

K odpočinku dětí je určena stabilní doba dle denního programu. 

STRAVOVÁNÍ

Strava je zajišťována rodiči dětí. Děti mají k dispozici stoleček, prostírání, tácek a ubrousky. Děti se učí správně držet lžičku a používat příbor. Děti jedí samostatně, v případě potřeby je jim poskytována asistence s porcováním a prováděno dokrmování.

 

Kompletní informace naleznete v dokumentu "Denní program - Kulíšek"

Pravidla – provozní řád školičky Kulíšek

Závazná pravidla poskytování péče o dítě ve školičce Kulíšek si můžete stáhnout ZDE.

Pravidla stanovují podmínky provozu, přijímání dětí, ceny za poskytované služby, práva dětí a rodičů a povinnosti a práva poskytovatele služby.

Plán výchovy a péče

Cílem péče o děti v zařízení je komplexní rozvoj dítě a jeho bezproblémové začleňování do skupiny vrstevníků. Základními principem výchovy a péče je individuální a respektující přístup a úzká spolupráce s rodinou dítěte.

Podrobnosti o výchovných přístupech ve školičce Kulíšek se dočtete v dokumentu "Plán výchovy a péče"

 

Kontakty

Zařízení péče o dítě školička KULÍŠEK

Husova tř. 1651/125b, 370 11 České Budějovice

Tel.: 773 377 050

E-mail: reditelka.cb@alzheimercentrum.cz

Provozovatel:

AC Facility, s.r.o. 

Na Michovkách I 707, 252 43 Průhonice

IČ 242 40 931

tel.: 773 377 050

e-mail: reditelka.cb@alzheimercentrum.cz

 

Kulíšek je od 1. 2. 2016 podporována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

 

 

 

Od počátku roku 2016 provozujeme v Českých Budějovicích první zařízení péče o dítě – tzv. „školičku KULÍŠEK“ a od září 2016 provozujeme další školičku, tentokrát s názvem ZAJÍČEK . Tato školička je určena dětem, jejichž rodič je zaměstnancem poskytovatele sociálních služeb – společnosti AC Facility, s.r.o. nebo žijí v nedalekém okolí či sdílí myšlenku školičky v našem zařízení.

Základním účelem provozování školičky Zajíček je pravidelná péče o děti rodičů, kteří se tak mají možnost vrátit do pracovního prostředí s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno.

 • školička Zajíček je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky (do 6 let věku) a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 

Denní program

Školička ZAJÍČEK je v provozu v pracovních dnech (Po až Pá) od 6:30 do 17:30 hod. (včetně letních prázdnin). 

DENNÍ PROGRAM 

06.30 - 08.00  příchod dětí do školičky Zajíček, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost;

08.00 - 10.00  společné vítání se s dětmi, snídaně, osobní hygiena, ranní kruh – vítání se s dětmi, výchovná, vzdělávací a pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti;

10.00 - 10.30  osobní hygiena, svačinka;

10.30 - 11.30  činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, pobyt venku dle počasí;

11.30 - 12.15  příprava na oběd, oběd, osobní hygiena;

12.15 - 14.30  poslechová činnost, odpočinek dětí;

14.30 - 15.00  osobní hygiena, svačina,

15.00 - 17.30  odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů.

Výchovná činnost probíhá podle konceptu výchovy a péče školičky ZAJÍČEK a je přizpůsobována věku a skladbě aktuálně přítomných dětí. Při provozu zařízení jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

 

VOLNÁ HRA DĚTÍ

Děti mají možnost volné hry v časech dle denního programu. 

ŘÍZENÉ ČINNOSTI

Řízené činnosti jsou upravené vzdělávacím programem a jsou zpracovány do jednotlivých bloků. 

POHYBOVÉ AKTIVITY

Náplní pohybových aktivit jsou společná cvičení, zdravotní cviky, řízená TV činnost, hudebně-pohybové činnosti, pobyt na zahradě, vycházky do okolí, návštěva dětského hřiště. 

ODPOČINEK

K odpočinku dětí je určena stabilní doba dle denního programu. 

STRAVOVÁNÍ

Strava je zajišťována rodiči dětí. Děti mají k dispozici stoleček, prostírání, tácek a ubrousky. Děti se učí správně držet lžičku a používat příbor. Děti jedí samostatně, v případě potřeby je jim poskytována asistence s porcováním a prováděno dokrmování.

 

Kompletní informace naleznete v dokumentu "Denní program - Zajíček"

Pravidla – provozní řád školičky Zajíček

Závazná pravidla poskytování péče o dítě ve školičce Zajíček si můžete stáhnout ZDE.

Pravidla stanovují podmínky provozu, přijímání dětí, ceny za poskytované služby, práva dětí a rodičů a povinnosti a práva poskytovatele služby.

Plán výchovy a péče

Cílem péče o děti v zařízení je komplexní rozvoj dítě a jeho bezproblémové začleňování do skupiny vrstevníků. Základními principem výchovy a péče je individuální a respektující přístup a úzká spolupráce s rodinou dítěte.

Podrobnosti o výchovných přístupech ve školičce Zajíček se dočtete v dokumentu "Plán výchovy a péče"

 

Kontakty

Zařízení péče o dítě školička ZAJÍČEK

Husova tř. 1651/125b, 370 11 České Budějovice

Tel.: 773 377 050

E-mail: reditelka.cb@alzheimercentrum.cz

 

Provozovatel:

AC Facility, s.r.o. 

Na Michovkách I 707, 252 43 Průhonice

IČ 242 40 931

tel.: 773 377 050

e-mail: reditelka.cb@alzheimercentrum.cz

 

Zajíček je od září 2016 podporována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Fotogalerie

Vánoce 2016

Školička Kulíšek - prosinec 2016

Reference

Vážená paní ředitelko,

chtěla bych Vám poděkovat za perfektní péči o naší maminku Helenu. Není na tom zrovna dobře, má dost pokročilý stav nemoci, je agresivní, mluví vulgárně, ale musím Vám napsat, že spolu s manželem velmi obdivujeme přístup všech vašich zaměstnanců, s jakou láskou, trpělivostí a i profesionalitou citlivě přistupují o péči o naší maminku i o ostatní klienty. Při návštěvě jsme často v obývacím pokoji, tak máme možnost pozorovat tu nekonečnou trpělivost a laskavost s jakou vaši pracovníci přistupují i péči o všechny klienty. Je to opravdu velmi záslužná práce, nevím jak dalece je oceněná, ale není to lehké. Velmi, opravdu velmi si vážíme vás všech a toho, že vaše zařízení existuje, protože bychom se i při nejlepší vůli, nemohli o naší maminku starat. Vypadá to, že bude už nechodící, takže manipulace s ní vyžaduje i dost fyzické námahy. Vůbec celé centrum  působí velmi domácky, vybavení  i výzdoba v pokojích i na chodbách prostředí zútulňuje, lidé se zde cítí doslova jako doma.Možná někdo ani doma  takové krásné prostředí nemá. I to jak se tam pohybují pejskové, to také dobře působí na psychiku našich staroušků. Ještě jednou moc a moc děkujeme, všude se rozdávají ocenění, ale to jsou většinou jen pózy pro média, nejvíc  byste si to zasloužili hlavně vy, vy všichni, kteří pomáháte lidem, když mnohdy sami skoro neví kdo a kde jsou. Jste s nimi 24 hodin každý den, ale stále s úsměvem, laskaví a připraveni pomáhat.

Moc , moc vám fandíme, jste jedním slovem skvělí !!!!

Díííííííííííky. Z a ZR


Dobrý den,

chtěly bychom velice poděkovat za péči, kterou jste věnovali našemu tatínkovi Karlovi. Vaše Alzheimercentrum je na vysoké úrovni poskytovaných služeb, vždy jsme v něm cítily ohledně péče o seniory plné nasazení a pohodu. Naši dobrou zkušenost předáváme dál.

E a MS


Dobrý den,

V pátek jsem se byla podívat na Vaší zahradní slavnosti. Velice mile mě tato akce překvapila a musím Vám za organizaci vyslovit velké poděkování a obdiv. I to, jak se o své klienty staráte a co vše s nimi děláte. Vidět staré sesterské uniformy bylo pro mě nostalgické vzpomínání. Téměř celý svůj profesní život pracuji s nemocnými vyššího věku, s různým stupněm demence, a proto oceňuji, že se snažíte dělat akce, na kterých je normální vidět i malé děti. Vše je přirozené, veselé a jaksi samozřejmé. Ještě jednou všem organizátorům a zaměstnancům Alzheimercentra děkuji.

JH


 

 

 

   


Vážená paní Zajícová, dovolte mi poděkovat Vám za péči o mého manžela Jaroslava Zámečníka, který byl ve Vašem Alzheimercentru od října 2014 do června 2015. Chtěla bych společně s celou rodinou touto cestou vyjádřit hlubokou úctu a obdiv k práci všech zaměstnanců Alzheimercentra pod Vaším vedením a pod vedením vrchní sestry paní Jany Hánové. Po celou dobu jste o mého manžela pečovali všichni s obrovským lidským přístupem i profesionálním nasazením a i díky Vám všem jsem mohla se svým mužem důstojně prožít závěr jeho života. Děkuji Vám, s úctou Marie Zámečníková.


Velmi děkuji celému personálu za hezké a vlídné přijetí do péče mojí maminky Heleny Přibylové. Toto zařízení je perfektní a jsem po všech stránkách spokojená. Beranová.


Na domovy pro seniory jsme se vždy dívali skepticky. Když jsme se dostali do situace, kdy jsme pro naši maminku potřebovali nějaké zařízení najít, objeli jsme hodně podobných zařízení, prakticky po celých jižních Čechách. Alzheimercentrum nás velmi mile překvapilo. Příjemný a ochotný personál, velmi hezké prostředí. Proto jsem se rozhodli naší maminku umístit zde a udělali jsme dobře. Vyřiďte, prosím, velký dík všem zaměstnancům za jejich obětavou péči. Děkuji.


Jako pracovník záchranné služby jezdíme často do podobných zařízení jako je vaše. Normálně si prostředí zařízení moc nevšímáme, ale vaše zařízení nás velmi překvapilo. Klienti jsou zde skutečně doma. Sestřičky ochotné, vždy znají veškeré informace o zdravotním stavu pacienta, spolupráce funguje velmi dobře...


Vážená paní Mgr. Lucie Zajícová, ředitelko AC,

chtěla bych Vaším prostřednictvím poděkovat personálu Alzheimercentra, zvláště pak II. poschodí za úžasnou péči o mojí maminku, paní IK.

Moje maminka prožila půl druhého roku ve Vašem zařízení a moc se jí u Vás líbilo. Říkala, že má „tady“ svůj pokojíček. A skutečně, prostředí v AC je moc hezké. Obdivuji, jakou výzdobu dokážou Vaši zaměstnanci vyrobit. Byla jsem s maminkou v každodenním styku a byla jsem svědkem každodenního dění v oddělení. Nejde jenom o to, že maminka byla vždy čistě oblečená a opečovaná, ale i o to, že dopoledne i odpoledne byl zajištěn zábavný program pro klienty ať už na oddělení nebo různé výlety.

Děkuji, že jsem směla s mými přáteli pořádat koncerty v Senior domu, kterých se mohla zúčastnit i má maminka.

V sobotu 6. 5. 2017 maminka dostala silný průduškový záchvat, sloužící sestra mě zavolala a po týdnu 12. 5. 2017 maminka zemřela. Děkuji, že jsem s ní po tuto těžkou dobu mohla být na oddělení ve dne i v noci. Zvláště děkuji sestřičce Karolíně, která mi radila, jak mám postupovat, abych mamince co nejlépe pomohla. Můj dík patří také sestřičce Markétce, která se o moji maminku hodně starala. Děkuji za péči pana doktora Montáně, za jeho citlivý přístup. Děkuji ošetřovatelům Daniele, Kateřině a Davidovi. Zejména pak děkuji ošetřovatelkám Petře a Zuzce, které prokázaly mamince službu poslední. Děkuji smíškovi ergoterapeutce Lence. Moje maminka zemřela v klidu, důstojně a chvilku před tím jsme se na sebe smály.

Přijměte, prosím, mou hlubokou úctu za laskavý, citlivý, zodpovědný, důstojný a přátelský přístup, kterého se mamince a mně od Vašich zaměstnanců dostalo. IL


Vážená paní ředitelko.

Dovolte nám, prosím, vyjádřit náš veliký dík za péči o našeho tatínka. Nejdříve nás, prosím, omluvte za zpoždění, ke kterému bohužel došlo vlivem smutných událostí, které nyní naše rodina prožívá. Zdravotní stav naší maminky se totiž v posledních dnech velice zhoršil a byli jsme nuceni řešit další bolestné rozloučení i s ní a to po velice krátké době po odchodu tatínka. Náš tatínek byl ve Vašem zařízení téměř jeden rok. Za tu dobu jsme měli možnost se seznámit s některými sestřičkami, pečovateli a ostatním personálem. Všichni na nás vždy působili velice laskavým, příjemným a naprosto profesionálním dojmem. Také veškeré zařízení na pokojích a chodbách připomínalo domácí útulné prostředí. Naše rodina se velice spřátelila i s paní ergoterapeutkou paní Alenkou. Našeho dědečka měla velice ráda, vážila si ho, krásně s ním hovořila, maximálně ho zapojovala do různých aktivačních činností. I tatínek si Alenku velice oblíbil. Díky vstřícnosti sestřiček a Alenky jsme mohli telefonicky propojit tatínka s maminkou, aby se mohli navzájem slyšet. A za tyto okamžiky jsme jako rodina též velice vděčni. Personál, se kterým jsme měli možnost se setkat, byl vždy usměvavý a trpělivě jednal s každým klientem. Měli jsme možnost se též poznat s panem pečovatelem Lukášem, který dědečkovi také velice pomáhal. Koncem května náš tatínek oslavil krásných 90 let. Bylo nám jako rodině umožněno oslavu ve Vašem zařízení dědečkovi připravit a zároveň pozvat i ostatní klienty, aby se potěšili spolu s tatínkem. Také na konci června jsme se zúčastnili Vaší zahradní slavnosti. Nám i dědečkovi se velice líbila. Máme několik společných fotografií ze slavnosti, na nichž dědeček vypadá báječně. Během pobytu dědečka u Vás, jsme měli možnost seznámit se i s pane MUDr.Motáněm. Jeho naprosto lidský a přitom maximálně profesionální přístup, nás naprosto nadchl. Patří mu za to veliký dík. Rádi bychom také moc poděkovali paní vrchní sestře Hánové, se kterou jsme jednali nejdříve telefonicky a pak i osobně. Nám jako rodině se snažila maximálně vyjít vstříc a umožnila nám prohlídku Vašeho zařízení. Od samého začátku na nás Vaše zařízení působilo velice příjemným a klidným dojmem. A jsme si jisti, že i našemu dědečkovi bylo ve Vašem zařízení dobře. Za vše moc děkujeme. A prosím, vyřiďte poděkování i celému pracovnímu kolektivu.

 

Akce

2. Reprezentační ples

Velice rádi vytváříme pro klienty zajímavé akce, na nich mohou trávit aktivně čas se svými blízkými. Pokud chcete zažít naší plesovou sezónu a poznat tým Alzheimercentra a Seniorcentra v Českých Budějovicích, srdečně Vás zveme na 2. Reprezentační ples,který se koná dne 16. 2. 2018 v KD Vltava v Českých Budějovicích. 

 Pozvánka 2. Reprezentační ples

 


Geriatrická ambulance

Od 1.1.2016 otevíráme pro veřejnost geriatrickou ambulanci pro testování paměti a diagnostiku demence. Ambulance je otevřena každý čtvrtek od 8.00 hod. do 15.00 hod. Ambulance poskytuje služby pro veřejnost zdarma. Objednání na tel. čísle: 773 377 050.


 

Magazín

Pravidelně každé tři měsíce připravujeme čtvrtletník zajímavostí o životě v našem Alzheimercentru. Plně si uvědomujeme, že v dnešní uspěchané době tak rodinám dáváme další možnost, jak být v kontaktu se svým blízkým. Prostřednictvím magazínu vás seznamujeme s chodem zařízení a informujeme o všech aktivitách, výletech i novinkách, které se v daném období udály. Bohatá fotodokumentace, popis naší péče o klienty, okénka zajímavostí o terapiích – to vše můžete nalézt v tomto periodiku.

Magazíny 2017 I.  II. III.   
Magazíny 2016  I. II.  III.   IV.
Magazíny 2015 I. II.  III.  IV.
Magazíny 2014 IV.      

Registrované služby

AC Facility, s.r.o. má registrovány tyto služby:

Domov se zvláštním režimem (Alzheimercentrum České Budějovice) 

Pečovatelská služba (Seniorcentrum České Budějovice) – kapacita 120 osob

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo jiného zdravotního postižení a potřebují péči další osoby.

Věková struktura: dospělí 27- 64 let, mladší senioři 65 – 80 let, starší senioři – nad 80 let

Cíl služby:

Hlavním cílem je klient spokojený s poskytovanou sociální službou, jenž si zachovává dosavadní způsob svého života.

Dílčí cíle:

 • Prostřednictvím poskytování PS pomoci klientovi udržet si, popřípadě zlepšit svou soběstačnost a samostatnost.
 • Poskytovat PS v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a vnitřními pravidly AC Facility, s.r.o.
 • Podpořit udržení sociálních vazeb klienta.

Služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy mezi klientem a PS AC Facility, s.r.o. v nepřetržitém 24 hodinovém provozu 7 dní v týdnu.

 

Volná pracovní místa

Zdravotní sestra, zdravotnický asistent

(hlavní pracovní poměr)

Požadavky:

 • kvalifikace v oboru
 • schopnost samostatné práce
 • spolehlivost, pečlivost, empatie                              

Nabízíme: 

 • zázemí organizace, která poskytuje kvalitní péči
 • profesionalitu v péči o seniory
 • možnost dalšího vzdělávání
 • spolupráci ve zkušeném týmu 

Svoje žádosti zasílejte prosím na adresu: namestkyne.cb@alzheimercentrum.cz

 

Pracovník v sociálních službách

Požadavky:

 • Základní vzdělání
 • Bezúhonnost
 • Spolehlivost
 • Chuť k práci
 • Schopnost vcítění se - empatie, laskavost
 • Příjemné vystupování
 • Schopnost pracovat v týmu

Nabízíme:

 • Zázemí silné, rostoucí skupiny
 • Smlouvu na dobu neurčitou
 • Příjemné pracovní prostředí
 • Možnost osobního vzdělávání i profesního růstu
 • Zaměstnanecké benefity (firemní školka, slevy
 • u vybraných dodavatelů, dotované obědy)
 • Práci, která má velký smysl

Najdete u nás:

 • Špičkovou péci o naše klienty
 • Přátelský a motivovaný kolektiv
 • Seberealizaci
 • Možnost profesního růstu
 • Akreditované vzdělávací kurzy

Vítáme i absolventy a zájemce bez předešlých zkušeností v oboru!

Kvalifikace v oboru není podmínkou, potřebné vzdělání zajistíme v rámci pracovního poměru!

Svoje žádosti zasílejte prosím na adresu: namestkyne.cb@alzheimercentrum.cz

Dary

Děkujeme všem dárcům, kteří nás finančně i věcně podpořili:

 • Salmon-Gastro s.r.o.
 • E.ON s.r.o.
 • Ing. Pavel Polcar
 • Ladislava Skalová
 • Mgr. Jindra Hašková, DiS.
 • Mgr. Daniela Pokorná
 • Anna Čmejrková
 • Jiřina Kamírová
 • Nestlé Česko s.r.o.
 • Gallinová Marie
 • Šumavský pramen a.s.
 • Recruit cz s.r.o.
 • Wellness Hotel Diamant Hluboká nad Vltavou
 • Jednota České Budějovice
 • Stragab a.s.
 • Salón Lucie
 • Hopsárium České Budějovice
 • Klub malých pivovarů České Budějovice
 • Budějcká drbna
 • Ondřej Schmidt 
 • Ing. Zdeněk Albrecht 
 • Marie Zámečníková 

Dotace

Kontakty

Ředitelka zařízení
Mgr. Lucie Zajícová 
+420 773 377 050
reditelka.cb@alzheimercentrum.cz
Náměstkyně ošetřovatelské péče
Bc. Oldřiška Nusková;
+420 773 377 030
namestkyne.cb@alzheimercentrum.cz
Vrchní sestra
Bc. Jana Hánová
+420 773 377 031
vrchni.cb@alzheimercentrum.cz
Staniční sestra 1.stanice
Jaroslava Marková
+420 773 377 032
stanicni1.cb@alzheimercentrum.cz
Staniční sestra 2.stanice
Petra Kolářová, DiS.
+420 773 377 042
stanicni2.cb@alzheimercentrum.cz
Staniční sestra 3.stanice
Soňa Dejčmarová
+420 773 377 052
stanicni3.cb@alzheimercentrum.cz
silueta Směnová sestra - 1. stanice
+420 773 377 033
smenova1.cb@alzheimercentrum.cz
silueta Směnová sestra - 2. stanice
+420 773 377 043
smenova2.cb@alzheimercentrum.cz
Směnová sestra - 3.stanice
+420 773 377 053
smenova3.cb@alzheimercentrum.cz
Sociální pracovnice
Bc. Tereza Michalcová
+420 773 377 035
socialni.cb@alzheimercentrum.cz
Vedoucí provozu
Mgr. Pešlová Ludmila
+420 773 377 054
provoz.cb@alzheimercentrum.cz
Administrativní pracovník
Daniela Domiterová
+420 773 377 036
admin.cb@alzheimercentrum.cz