Č. Budějovice

AC Facility, s.r.o.
Husova třída 1651/125A
370 11  Č. Budějovice 
GPS: 48°59'42.061"N, 14°26'53.876"E 

E mail: cb@alzheimercentrum.cz

Ubytování Kroměříž

O zařízení

Alzheimercentrum se nachází v Českých Budějovicích, jedná se o budovu č. p. 1651/125A situovanou na východě při křižovatce ulic Husova Třída a U Hvízdala.

Budova má čtyři patra. Ubytování klientů je realizováno zejména ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, minimum pokojů je třílůžkových.  Pokoje jsou prostorné, vybavení pokojů i sociálního zařízení je nové. Koupelna je také prostorná, což umožňuje lepší manipulaci s vozíky. V zařízení se nachází mnoho reminiscenčních koutků, terapeutických místností (knihovna, tělocvična, kavárna, obývací pokoje a mnohé další). V přízemí se nachází velká jídelna. Podél budovy je zahrada, která je postupně osazována okrasnými keři, bylinkovými záhony. Pro klienty je na zahradě k dispozici venkovní nábytek, lavičky, velmi prostorný altán, pravidelně zde grilujeme a opékáme buřty a každoročně pořádáme zahradní slavnost.

V budově se nachází i další služby: např. obchod s provozní dobou do večerních hodin, rehabilitace a masáže. Služby pedikérek a kadeřnic jsou zajišťovány externě.

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Stravování je zajištěno prostřednictvím vlastní kuchyně, skladba stravy odpovídá vyšším požadavkům kladeným na nároky související s nemocí.

V centru je zajištěna odborná lékařská a zdravotnická péče, poskytovaná všeobecnými sestrami a zdravotnickými asistenty.  O klienty dále pečuje tým složený ze sociálního pracovníka a pracovníků v sociálních službách, aktivizačních pracovníků a kvalifikovaný personál kuchyně a údržby. Klientům zařízení nabízíme v rámci terapií nejrůznější aktivity, mezi něž patří muzikoterapie, reminiscence, canisterapie, arteterapie, aromaterapie, taneční a pohybová terapie, smyslová stimulace a mnoho dalších.

Lidská vřelost, vstřícnost, pohoda, pohlazení, kvalitní a bezpečná péče odpovídající požadavkům na klidný a důstojný život našich klientů je pro nás prioritou.

Alzheimercentrum České Budějovice je aktivně zapojeno do projektu přenosu know-how péče o osoby s Alzheimerovou chorobou, který probíhá na celostátní úrovni a zároveň navazuje na mezinárodní vztahy se zahraničními partnery a získává tak jejich zkušenosti v oblasti péče o osoby s Alzheimerovou chorobou a podporu při dalším zajišťování této odborné péče v ČR.

Naše služby jsou zajišťovány kvalifikovanými pracovníky, kteří se neustále vzdělávají a snaží se v praxi uplatňovat nové poznatky, tak aby docházelo k zajištění péče na co nejvyšší úrovni.

V září 2015 jsme při zařízení Alzheimercentrum otevřeli první dětskou skupinu KULÍŠEK. Základním účelem provozování Kulíška je pravidelná péče jak o děti zaměstnanců společnosti Alzheimercentrum, kteří tak získávají možnost vrátit se do pracovního prostředí s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno, tak pro děti, jejichž rodič není zaměstnancem zařízení, a to na základě dohody s jeho zaměstnavatelem a za podmínek, za kterých poskytuje tuto službu jinému rodiči.

Dětská skupina Kulíšek je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Žádost o umístění v Alzheimercentru

Pokud máte zájem o umístění v zařízení Alzheimercentrum České Budějovice, vyplňte nezávaznou Žádost o umístění nového klienta. Žádost je ihned po odeslání zpracovávána. Kopii žádosti (v případě vyplnění vašeho e-mailu přímo ve formuláři „Žádost o umístění“) obdržíte do Vaší e-mailové schránky. Součástí potvrzení je pořadové číslo a Vámi vybraná zařízení Vás budou kontaktovat, jakmile se uvolní lůžko.

Dětská skupina Kulíšek

Dětská skupina Kulíšek

Od 1.2. 2016 do 31.1.2018 jsme provozovali zařízení péče o dítě Kulíšek a to na základě živnostenského oprávnění. V současné době, tedy od 1.2.2018, provozujeme v Českých Budějovicích dětskou skupinu Kulíšek. Tato školička je určena dětem, jejichž rodič je zaměstnancem poskytovatele sociálních služeb – společnosti AC Facility, s.r.o. nebo dětem, jejichž rodič je zaměstnancem partnera projektu.

Základním účelem provozování školičky Kulíšek je pravidelná péče o děti rodičů, kteří se tak mají možnost vrátit do pracovního prostředí s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno.

 • školička Kulíšek je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky (do 6 let věku) a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 

PROVOZNÍ DOBA 

Dětská skupina Kulíšek dále jako „Kulíšek“ je v provozu v pracovních dnech (Po až Pá) od 6:30 do 17:30 hod (včetně letních prázdnin).


DENNÍ PROGRAM

Denní režim je následující:

06.30 - 08.00  příchod dětí do Kulíška, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost;

08.00 - 10.00 společné vítání se s dětmi, snídaně, osobní hygiena, ranní kruh – vítání se
s dětmi, výchovná, pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti

10.00 - 10.30  osobní hygiena, svačinka

10.30 - 11.30  činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, pobyt venku dle počasí

11.30 - 12.15  příprava na oběd, oběd, osobní hygiena

12.15 - 14.30  poslechová činnost, odpočinek dětí

14.30 - 15.00  osobní hygiena, svačina

15.00 - 17.30  odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů.

Výchovná činnost probíhá podle konceptu výchovy a péče Zajíček a je přizpůsobována věku a skladbě aktuálně přítomných dětí. Při provozu Zajíčka jsou respektována práva dítěte
v souladu s Úmluvou o právech dítěte.


VOLNÁ HRA DĚTÍ

Děti mají možnost volné hry v časech dle denního programu.


ŘÍZENÉ ČINNOSTI

Řízené činnosti jsou upravené vzdělávacím programem a jsou zpracovány do jednotlivých bloků.


POHYBOVÉ AKTIVITY

Náplní pohybových aktivit jsou společná cvičení, zdravotní cviky, řízená TV činnost, hudebně-pohybové činnosti, pobyt na zahradě, vycházky do okolí, návštěva dětského hřiště.


ODPOČINEK

K odpočinku dětí je určena stabilní doba dle denního programu.


STRAVOVÁNÍ

Strava je zajišťována rodiči dětí. Děti mají k dispozici stoleček, prostírání, tácek a ubrousky. Děti se učí správně držet lžičku a používat příbor. Děti jedí samostatně, v případě potřeby je jim poskytována asistence s porcováním a prováděno dokrmování.


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Přihláška do dětské skupiny Kulíšek zde.

Plán výchovy a péče v dětské skupině Kulíšek zde.

Pravidla - Provozní řád v dětské skupině Kulíšek zde.


KONTAKTY

Dětská skupina Kulíšek

Husova Třída 1651/125, 370 11 České Budějovice

Tel.: 773 377 050

E-mail: reditelka.cb@alzheimercentrum.cz

Provozovatel:

AC Facility, s.r.o. 

Na Michovkách I 707, 252 43 Průhonice

IČ 242 40 931

tel.: 773 377 050

e-mail: reditelka.cb@alzheimercentrum.cz

Fotogalerie

Školička Kulíšek - prosinec 2016


Kulíšek je od 1. 2. 2016 podporována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

 Dětská skupina Kulíšek

Zařízení péče o dítě Zajíček

Od září 2016 provozujeme v Českých Budějovicích již druhé zařízení péče o dítě, tentokrát s názvem Zajíček. Tato školička je určena dětem, jejichž rodič je zaměstnancem poskytovatele sociálních služeb – společnosti AC Facility, s.r.o. nebo žijí v nedalekém okolí či sdílí myšlenku školičky v našem zařízení.

Základním účelem provozování školičky Zajíček je pravidelná péče o děti rodičů, kteří se tak mají možnost vrátit do pracovního prostředí s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno.

 • školička Zajíček je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky (do 6 let věku) a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 

PROVOZNÍ DOBA 

Zařízení péče o dítě dále jako „Zajíček“ je v provozu v pracovních dnech (Po až Pá) od 6:30 do 17:30 hod (včetně letních prázdnin).

Zajíček je otevřen pro příchod a odchod dětí od 6:30 do 8:00 hod, od 12:00 hod.
do 12:45 hod., od 15:00 do 17:30 hod. Po individuální dohodě je možné i v jinou dobu.


DENNÍ PROGRAM

Denní režim je následující:

06.30 - 08.00  příchod dětí do Zajíčka, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost

08.00 - 10.00 společné vítání se s dětmi, snídaně, osobní hygiena, ranní kruh – vítání se
s dětmi, výchovná, pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti

10.00 - 10.30  osobní hygiena, svačinka

10.30 - 11.30  činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, pobyt venku dle počasí

11.30 - 12.15  příprava na oběd, oběd, osobní hygiena

12.15 - 14.30  poslechová činnost, odpočinek dětí

14.30 - 15.00  osobní hygiena, svačina

15.00 - 17.30  odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů

Výchovná činnost probíhá podle konceptu výchovy a péče Zajíček a je přizpůsobována věku a skladbě aktuálně přítomných dětí. Při provozu Zajíčka jsou respektována práva dítěte
v souladu s Úmluvou o právech dítěte.


VOLNÁ HRA DĚTÍ

Děti mají možnost volné hry v časech dle denního programu.


ŘÍZENÉ ČINNOSTI

Řízené činnosti jsou upravené vzdělávacím programem a jsou zpracovány do jednotlivých bloků.


POHYBOVÉ AKTIVITY

Náplní pohybových aktivit jsou společná cvičení, zdravotní cviky, řízená TV činnost, hudebně-pohybové činnosti, pobyt na zahradě, vycházky do okolí, návštěva dětského hřiště.


ODPOČINEK

K odpočinku dětí je určena stabilní doba dle denního programu.


STRAVOVÁNÍ

Strava je zajišťována rodiči dětí. Děti mají k dispozici stoleček, prostírání, tácek a ubrousky. Děti se učí správně držet lžičku a používat příbor. Děti jedí samostatně, v případě potřeby je jim poskytována asistence s porcováním a prováděno dokrmování.


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Přihláška do zařízení péče o dítě Zajíček zde.

Plán výchovy a péče v zařízení péče o dítě Zajíček zde.

Pravidla - Provozní řád v zařízení péče o dítě Zajíček zde.


KONTAKTY

Zařízení péče o dítě školička Zajíček

Husova Třída 1651/125, 370 11 České Budějovice

Tel.: 773 377 050

E-mail: reditelka.cb@alzheimercentrum.cz


Provozovatel:

AC Facility, s.r.o. 

Na Michovkách I 707, 252 43 Průhonice

IČ 242 40 931

tel.: 773 377 050

e-mail: reditelka.cb@alzheimercentrum.cz


Zajíček je od září 2016 podporována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Fotogalerie

2. ples Alzheimercentra a Seniorcentra České Budějovice

Vánoce 2016

Reference

Vážená paní ředitelko, Vážení pracovníci Alzheimercentra,

dovolte mi Vám tímto vyjádřit hlubokou úctu a uznání, za srdečný přístup, péči a důstojné prožití závěru života mé babičky paní M. T., která u Vás byla umístěna od října 2014 do března 2018, především bych chtěla poděkovat slečně Erice a panu Jiřímu.

Děkuji Vám za roky života, které u Vás babička strávila, za všechny skvělé akce, programy a chvíle, které pro své klienty připravujete, za Vaši starostlivost a péči. Dále mi dovolte Vám poděkovat za to, jak jste s babičkou tancovali, zpívali a že v situacích, kdy jsme u ni nemohli být my, byli jste ji oporou vy.

Nesmírně si Vaší práce vážím, přeji Vám všem do další práce hodně sil a hlavně hodně zdraví.

Děkuji.

S úctou Šillerová


Dobrý den p.Kolářová,

Chtěla bych Vám a všem zaměstnancům 2.patra Alzheimercentra poděkovat za laskavou a obětavou péči o naší babičku paní Marii Klestilovou, která v neděli 21.ledna 2017 zemřela. Byla Vaší klientkou od července 2017.
Nesmírně si Vaší práce vážím a obdivuji nasazení a klid, jak péči o Vaše klienty zvládáte. Též prostředí centra je skvělé.
Přeji Vám všem do další práce hodně sil a úspěchů. A hlavně hodně zdraví. Jste všichni skvělý a ještě jednou obrovské díky za celou rodinu.

S pozdravem Monika Marková


Dobrý večer paní ředitelko,

konečně se dostávám k tomu, abych Vám napsala.

Před více než rokem jsem hledala pro mamku vhodné zařízení a navštívila jsem i Vás..... Možná si vzpomenete...Nebyla jsem si jistá rozhodnutím, protože bratr byl proti. Žiji v Děčíně, střídání se v péči o mamku v Roudném bylo hodně náročné, nehledě na všechny "nervy", které nám dala zabrat její vlastní nemoc.....

Od 12. října 2016 je mamka umístěná ve Vašem zařízení. Když jsem bratrovi tenkrát volala, že nám již byl určený termín (protože naše váhání nemělo konce....), nemohla jsem do telefonu ani mluvit....Bylo to hodně těžké rozhodnutí...

Mamka je ve Vašem zařízení tedy již více než rok.....A musím Vám sdělit naprostou spokojenost! Zkraje jsem často staniční sestře Dejčmarové telefonovala, pak mi bylo už trapné volat, když slyším stále jen dobré zprávy a mile mě překvapilo, když přijdu za mamkou, že se paní Dejčmarová ptá, proč už tak často nevolám. Nechci obtěžovat.....Velmi dobře působí, že se může chodit na návštěvy kdykoliv. Jezdím kvůli návštěvám do Budějc každý měsíc a naposled mi nevyšlo přijít v době spánku, kdy mamka nespí a dělám jí kávu, ale opozdila jsem se. A zastihla jsem mamku v kolektivu dalších klientů. Sestra s nimi prováděla již odpolední činnost. Ode dveří jsem viděla na mamce takovou spokojenost, že jsem se rozhodla nevytrhovat jí, kávu s tvarohovou špičkou jsem jí podala na místo kde seděla a i já se stejnou spokojeností, jakou jsem viděla na mamce, jsem odešla.

Děkuji Vám paní ředitelko, jak báječně zařízení vedete. Starali jsme se o mamku 1,5 roku a vím, jak její stavy daly zabrat. Smekám před všemi, kdo zvládá tak náročnou práci s tolika svěřencema! Všechen personál je úžasný, mužský mě doslova fascinuje, jak mile se stará.

Děkuji moc!

J.N., Děčín

P.S. A protože mám genetické předpoklady skončit jako mamka, všude rozhlašuji, že chci do Budějc! :-)


Vážená paní ředitelko,

chtěla bych Vám poděkovat za perfektní péči o naší maminku Helenu. Není na tom zrovna dobře, má dost pokročilý stav nemoci, je agresivní, mluví vulgárně, ale musím Vám napsat, že spolu s manželem velmi obdivujeme přístup všech vašich zaměstnanců, s jakou láskou, trpělivostí a i profesionalitou citlivě přistupují o péči o naší maminku i o ostatní klienty. Při návštěvě jsme často v obývacím pokoji, tak máme možnost pozorovat tu nekonečnou trpělivost a laskavost s jakou vaši pracovníci přistupují i péči o všechny klienty. Je to opravdu velmi záslužná práce, nevím jak dalece je oceněná, ale není to lehké. Velmi, opravdu velmi si vážíme vás všech a toho, že vaše zařízení existuje, protože bychom se i při nejlepší vůli, nemohli o naší maminku starat. Vypadá to, že bude už nechodící, takže manipulace s ní vyžaduje i dost fyzické námahy. Vůbec celé centrum  působí velmi domácky, vybavení  i výzdoba v pokojích i na chodbách prostředí zútulňuje, lidé se zde cítí doslova jako doma.Možná někdo ani doma  takové krásné prostředí nemá. I to jak se tam pohybují pejskové, to také dobře působí na psychiku našich staroušků. Ještě jednou moc a moc děkujeme, všude se rozdávají ocenění, ale to jsou většinou jen pózy pro média, nejvíc  byste si to zasloužili hlavně vy, vy všichni, kteří pomáháte lidem, když mnohdy sami skoro neví kdo a kde jsou. Jste s nimi 24 hodin každý den, ale stále s úsměvem, laskaví a připraveni pomáhat.

Moc , moc vám fandíme, jste jedním slovem skvělí !!!!

Díííííííííííky. Z a ZR


Dobrý den,

chtěly bychom velice poděkovat za péči, kterou jste věnovali našemu tatínkovi Karlovi. Vaše Alzheimercentrum je na vysoké úrovni poskytovaných služeb, vždy jsme v něm cítily ohledně péče o seniory plné nasazení a pohodu. Naši dobrou zkušenost předáváme dál.

E a MS


Dobrý den,

V pátek jsem se byla podívat na Vaší zahradní slavnosti. Velice mile mě tato akce překvapila a musím Vám za organizaci vyslovit velké poděkování a obdiv. I to, jak se o své klienty staráte a co vše s nimi děláte. Vidět staré sesterské uniformy bylo pro mě nostalgické vzpomínání. Téměř celý svůj profesní život pracuji s nemocnými vyššího věku, s různým stupněm demence, a proto oceňuji, že se snažíte dělat akce, na kterých je normální vidět i malé děti. Vše je přirozené, veselé a jaksi samozřejmé. Ještě jednou všem organizátorům a zaměstnancům Alzheimercentra děkuji.

JH


 

 

 

   


Vážená paní Zajícová, dovolte mi poděkovat Vám za péči o mého manžela Jaroslava Zámečníka, který byl ve Vašem Alzheimercentru od října 2014 do června 2015. Chtěla bych společně s celou rodinou touto cestou vyjádřit hlubokou úctu a obdiv k práci všech zaměstnanců Alzheimercentra pod Vaším vedením a pod vedením vrchní sestry paní Jany Hánové. Po celou dobu jste o mého manžela pečovali všichni s obrovským lidským přístupem i profesionálním nasazením a i díky Vám všem jsem mohla se svým mužem důstojně prožít závěr jeho života. Děkuji Vám, s úctou Marie Zámečníková.


Velmi děkuji celému personálu za hezké a vlídné přijetí do péče mojí maminky Heleny Přibylové. Toto zařízení je perfektní a jsem po všech stránkách spokojená. Beranová.


Na domovy pro seniory jsme se vždy dívali skepticky. Když jsme se dostali do situace, kdy jsme pro naši maminku potřebovali nějaké zařízení najít, objeli jsme hodně podobných zařízení, prakticky po celých jižních Čechách. Alzheimercentrum nás velmi mile překvapilo. Příjemný a ochotný personál, velmi hezké prostředí. Proto jsem se rozhodli naší maminku umístit zde a udělali jsme dobře. Vyřiďte, prosím, velký dík všem zaměstnancům za jejich obětavou péči. Děkuji.


Jako pracovník záchranné služby jezdíme často do podobných zařízení jako je vaše. Normálně si prostředí zařízení moc nevšímáme, ale vaše zařízení nás velmi překvapilo. Klienti jsou zde skutečně doma. Sestřičky ochotné, vždy znají veškeré informace o zdravotním stavu pacienta, spolupráce funguje velmi dobře...


Vážená paní Mgr. Lucie Zajícová, ředitelko AC,

chtěla bych Vaším prostřednictvím poděkovat personálu Alzheimercentra, zvláště pak II. poschodí za úžasnou péči o mojí maminku, paní IK.

Moje maminka prožila půl druhého roku ve Vašem zařízení a moc se jí u Vás líbilo. Říkala, že má „tady“ svůj pokojíček. A skutečně, prostředí v AC je moc hezké. Obdivuji, jakou výzdobu dokážou Vaši zaměstnanci vyrobit. Byla jsem s maminkou v každodenním styku a byla jsem svědkem každodenního dění v oddělení. Nejde jenom o to, že maminka byla vždy čistě oblečená a opečovaná, ale i o to, že dopoledne i odpoledne byl zajištěn zábavný program pro klienty ať už na oddělení nebo různé výlety.

Děkuji, že jsem směla s mými přáteli pořádat koncerty v Senior domu, kterých se mohla zúčastnit i má maminka.

V sobotu 6. 5. 2017 maminka dostala silný průduškový záchvat, sloužící sestra mě zavolala a po týdnu 12. 5. 2017 maminka zemřela. Děkuji, že jsem s ní po tuto těžkou dobu mohla být na oddělení ve dne i v noci. Zvláště děkuji sestřičce Karolíně, která mi radila, jak mám postupovat, abych mamince co nejlépe pomohla. Můj dík patří také sestřičce Markétce, která se o moji maminku hodně starala. Děkuji za péči pana doktora Montáně, za jeho citlivý přístup. Děkuji ošetřovatelům Daniele, Kateřině a Davidovi. Zejména pak děkuji ošetřovatelkám Petře a Zuzce, které prokázaly mamince službu poslední. Děkuji smíškovi ergoterapeutce Lence. Moje maminka zemřela v klidu, důstojně a chvilku před tím jsme se na sebe smály.

Přijměte, prosím, mou hlubokou úctu za laskavý, citlivý, zodpovědný, důstojný a přátelský přístup, kterého se mamince a mně od Vašich zaměstnanců dostalo. IL


Vážená paní ředitelko.

Dovolte nám, prosím, vyjádřit náš veliký dík za péči o našeho tatínka. Nejdříve nás, prosím, omluvte za zpoždění, ke kterému bohužel došlo vlivem smutných událostí, které nyní naše rodina prožívá. Zdravotní stav naší maminky se totiž v posledních dnech velice zhoršil a byli jsme nuceni řešit další bolestné rozloučení i s ní a to po velice krátké době po odchodu tatínka. Náš tatínek byl ve Vašem zařízení téměř jeden rok. Za tu dobu jsme měli možnost se seznámit s některými sestřičkami, pečovateli a ostatním personálem. Všichni na nás vždy působili velice laskavým, příjemným a naprosto profesionálním dojmem. Také veškeré zařízení na pokojích a chodbách připomínalo domácí útulné prostředí. Naše rodina se velice spřátelila i s paní ergoterapeutkou paní Alenkou. Našeho dědečka měla velice ráda, vážila si ho, krásně s ním hovořila, maximálně ho zapojovala do různých aktivačních činností. I tatínek si Alenku velice oblíbil. Díky vstřícnosti sestřiček a Alenky jsme mohli telefonicky propojit tatínka s maminkou, aby se mohli navzájem slyšet. A za tyto okamžiky jsme jako rodina též velice vděčni. Personál, se kterým jsme měli možnost se setkat, byl vždy usměvavý a trpělivě jednal s každým klientem. Měli jsme možnost se též poznat s panem pečovatelem Lukášem, který dědečkovi také velice pomáhal. Koncem května náš tatínek oslavil krásných 90 let. Bylo nám jako rodině umožněno oslavu ve Vašem zařízení dědečkovi připravit a zároveň pozvat i ostatní klienty, aby se potěšili spolu s tatínkem. Také na konci června jsme se zúčastnili Vaší zahradní slavnosti. Nám i dědečkovi se velice líbila. Máme několik společných fotografií ze slavnosti, na nichž dědeček vypadá báječně. Během pobytu dědečka u Vás, jsme měli možnost seznámit se i s pane MUDr.Motáněm. Jeho naprosto lidský a přitom maximálně profesionální přístup, nás naprosto nadchl. Patří mu za to veliký dík. Rádi bychom také moc poděkovali paní vrchní sestře Hánové, se kterou jsme jednali nejdříve telefonicky a pak i osobně. Nám jako rodině se snažila maximálně vyjít vstříc a umožnila nám prohlídku Vašeho zařízení. Od samého začátku na nás Vaše zařízení působilo velice příjemným a klidným dojmem. A jsme si jisti, že i našemu dědečkovi bylo ve Vašem zařízení dobře. Za vše moc děkujeme. A prosím, vyřiďte poděkování i celému pracovnímu kolektivu.

Akce

2. Reprezentační ples

Velice rádi vytváříme pro klienty zajímavé akce, na nich mohou trávit aktivně čas se svými blízkými. Pokud chcete zažít naší plesovou sezónu a poznat tým Alzheimercentra a Seniorcentra v Českých Budějovicích, srdečně Vás zveme na 2. Reprezentační ples,který se koná dne 16. 2. 2018 v KD Vltava v Českých Budějovicích. 

 Pozvánka 2. Reprezentační ples

 


Geriatrická ambulance

Od 1.1.2016 otevíráme pro veřejnost geriatrickou ambulanci pro testování paměti a diagnostiku demence. Ambulance je otevřena každý čtvrtek od 8.00 hod. do 15.00 hod. Ambulance poskytuje služby pro veřejnost zdarma. Objednání na tel. čísle: 773 377 050.


 

Magazín

Pravidelně každé tři měsíce připravujeme čtvrtletník zajímavostí o životě v našem Alzheimercentru. Plně si uvědomujeme, že v dnešní uspěchané době tak rodinám dáváme další možnost, jak být v kontaktu se svým blízkým. Prostřednictvím magazínu vás seznamujeme s chodem zařízení a informujeme o všech aktivitách, výletech i novinkách, které se v daném období udály. Bohatá fotodokumentace, popis naší péče o klienty, okénka zajímavostí o terapiích – to vše můžete nalézt v tomto periodiku.

Magazíny 2018 I.      
Magazíny 2017 I. II. III. IV.
Magazíny 2016 I. II. III. IV.
Magazíny 2015 I. II. III. IV.
Magazíny 2014 IV.      

Registrované služby

AC Facility, s.r.o. má registrovány tyto služby:

Domov se zvláštním režimem (Alzheimercentrum České Budějovice) 

Pečovatelská služba (Seniorcentrum České Budějovice) – kapacita 170 osob

Volná pracovní místa

VŠEOBECNÁ SESTRA

Přijmeme zdravotní sestřičku, s ukončeným vzděláním v oboru, s laskavým trpělivým a vstřícným přístupem k našim klientům. Praxe v oboru není podmínkou, odborně vás zaškolíme. Dvousměnný provoz.

Nabízíme:

 • Náborový příspěvek 10.000,-Kč
 • Motivující mzdové ohodnocení + odměny 
 • Seniorský mzdový postup
 • Pracovní smlouvu na dobu neurčitou
 • 5 týdnů dovolené
 • 13.plat
 • Výuka angličtiny, masáže
 • Přátelský, vstřícný a profesionální kolektiv
 • … a pro děti zaměstnanců máme k dispozici FIREMNÍ ŠKOLKU

Máte zájem dozvědět se vice o této pracovní pozici ?

Kontaktní údaje: AC Facility s.r.o., Husova Třída 1651/125, České Budějovice

Těšíme se na Vás!

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

Přijmeme zdravotnického asistenta, s ukončeným vzděláním v oboru, s laskavým trpělivým a vstřícným přístupem k našim klientům. Praxe v oboru není podmínkou, odborně vás zaškolíme. Dvousměnný provoz.

Nabízíme:

 • Náborový příspěvek 10.000,-Kč
 • Motivující mzdové ohodnocení + odměny 
 • Seniorský mzdový postup
 • Pracovní smlouvu na dobu neurčitou
 • 5 týdnů dovolené
 • 13.plat
 • Výuka angličtiny, masáže
 • Přátelský, vstřícný a profesionální kolektiv
 • … a pro děti zaměstnanců máme k dispozici FIREMNÍ ŠKOLKU

Máte zájem dozvědět se vice o této pracovní pozici ?

Kontaktní údaje: AC Facility s.r.o., Husova Třída 1651/125, České Budějovice

Těšíme se na Vás!

POMOCNÝ PRACOVNÍK DO KUCHYNĚ

Přijmeme pracovníka do kuchyně pro pomocné práce a přípravu jídel pro naše klienty Alzheimercentra, a to min. s ukončeným základním vzděláním a trestní bezúhonností. Praxe v oboru není podmínkou, zaškolíme vás. Dvousměnný provoz.

Nabízíme:

 • Náborový příspěvek 10.000,-Kč
 • Motivující mzdové ohodnocení + odměny 
 • Seniorský mzdový postup
 • Pracovní smlouvu na dobu neurčitou
 • 5 týdnů dovolené
 • 13.plat
 • Výuka angličtiny, masáže
 • Přátelský, vstřícný a profesionální kolektiv
 • … a pro děti zaměstnanců máme k dispozici FIREMNÍ ŠKOLKU

Máte zájem dozvědět se vice o této pracovní pozici ?

Kontaktní údaje: AC Facility s.r.o., Husova Třída 1651/125, České Budějovice

Těšíme se na Vás!

PEČOVATEL (PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH)

Přijmeme pečovatele do přímé péče o naše klienty Alzheimercentra, a to min. s ukončeným základním vzděláním, se schopností trpělivého vstřícného přístupu k našim klientům, s trestní bezúhonností. Praxe v oboru není podmínkou, odborně vás zaškolíme (v rámci pracovního poměru absolvujete odborný kurz Pracovník v soc. službách). Dvousměnný provoz.

Nabízíme:

 • Náborový příspěvek 10.000,-Kč
 • Motivující mzdové ohodnocení + odměny 
 • Seniorský mzdový postup
 • Pracovní smlouvu na dobu neurčitou
 • 5 týdnů dovolené
 • 13.plat
 • Výuka angličtiny, masáže
 • Přátelský, vstřícný a profesionální kolektiv
 • … a pro děti zaměstnanců máme k dispozici FIREMNÍ ŠKOLKU

Máte zájem dozvědět se vice o této pracovní pozici ?

Kontaktní údaje: AC Facility s.r.o., Husova Třída 1651/125, České Budějovice

Těšíme se na Vás!

Dary

Děkujeme všem dárcům, kteří nás finančně i věcně podpořili:

 • EDIKT a.s.
 • Dentimed s.r.o.
 • Mgr. Dana Flídrová
 • MUDr. Jan Šťastný
 • Diwendys s.r.o.
 • Lékárna U Tří lvů České Budějovice
 • Salmon-Gastro s.r.o.
 • E.ON s.r.o.
 • Ing. Pavel Polcar
 • Ladislava Skalová
 • Mgr. Jindra Hašková, DiS.
 • Mgr. Daniela Pokorná
 • Anna Čmejrková
 • Jiřina Kamírová
 • Nestlé Česko s.r.o.
 • Gallinová Marie
 • Šumavský pramen a.s.
 • Recruit cz s.r.o.
 • Wellness Hotel Diamant Hluboká nad Vltavou
 • Jednota České Budějovice
 • Stragab a.s.
 • Salón Lucie
 • Hopsárium České Budějovice
 • Klub malých pivovarů České Budějovice
 • Budějcká drbna
 • Ondřej Schmidt 
 • Ing. Zdeněk Albrecht 
 • Marie Zámečníková 

Dotace

Dětská skupina Kulíšek

Kontakty

Ředitelka zařízení
Mgr. Lucie Zajícová 
+420 773 377 050
reditelka.cb@alzheimercentrum.cz
Náměstkyně pro personální záležitosti
Bc. Oldřiška Nusková
+420 773 377 030
namestkyne.cb@alzheimercentrum.cz
Jaroslava Marková Vrchní sestra
Jaroslava Marková
+420 773 377 031
vrchni.cb@alzheimercentrum.cz
Jaroslava Marková Staniční sestra 1.stanice
Jaroslava Marková
+420 773 377 032
stanicni1.cb@alzheimercentrum.cz
Staniční sestra 2.stanice
Petra Kolářová, DiS.
+420 773 377 042
stanicni2.cb@alzheimercentrum.cz
Tereza Čermáková Staniční sestra 3.stanice
Bc. Tereza Čermáková
+420 773 377 052
stanicni3.cb@alzheimercentrum.cz
silueta Směnová sestra - 1. stanice
+420 773 377 033
smenova1.cb@alzheimercentrum.cz
silueta Směnová sestra - 2. stanice
+420 773 377 043
smenova2.cb@alzheimercentrum.cz
Směnová sestra - 3.stanice
+420 773 377 053
smenova3.cb@alzheimercentrum.cz
Sociální pracovnice
Bc. Tereza Michalcová
+420 773 377 035
socialni.cb@alzheimercentrum.cz
Jana Hunčovská Koordinátor přímé péče
Jana Hunčovská
+420 773 377 095
socialni2.cb@alzheimercentrum.cz
Vedoucí provozu
Mgr. Pešlová Ludmila
+420 773 377 054
provoz.cb@alzheimercentrum.cz
Administrativní pracovník
Daniela Domiterová
+420 773 377 036
admin.cb@alzheimercentrum.cz