Jihlava

Alzheimercentrum Jihlava, z.ú.

Romana Havelky 13

586 01 Jihlava

GPS: 49°24'41.53"N 15°34'37.90"E

E mail: jihlava@alzheimercentrum.cz

 

Ubytování Kroměříž

O zařízení

Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. je hotelový komplex, postavený v blízkosti  řeky Jihlava a dobře dopravně dostupný jak ze vzdálenějších směrů (dálnice D1) tak městskou hromadnou dopravou. Budova se nachází nedaleko městské nákupní a relaxační zóny a v blízkosti historického centra Jihlavy; přilehlá upravená pěší stezka kolem řeky vybízí k procházkám.

Objekt, která umožňuje klientům využívat i příjemný relax ve venkovním prostoru na zahradě zařízení, kde je mimo jiné i zastřešená pergola chránící před deštěm či prudkým sluncem.Objekt disponuje 1 a 2 lůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením a velkou, centrální wellness koupelnou. V přízemí zařízení se nachází dvě velká atria, která umožňují klientům přijímání osobních návštěv a zároveň také slouží jako prostor pro terapie, atria jsou vybavena sedacími soupravami,  kávomatem, LCD televizí, klecí s ptáky, knihovnou.

V zařízení se nachází  ergoterapeutické místnosti, ve kterých probíhá pravidelný aktivizační program, kde se klienti mohou zapojit do různých výtvarných činností, cvičení paměti, muzikoterapie apod. a  místnost pro bohoslužby. Velký školící sál  využívají i zaměstnanci zařízení k doplnění/rozšíření svého vzdělání.

Do zařízení pravidelně dochází pedikérka a kadeřník, jejichž služby naši klienti velmi rádi využívají,  navštěvujeme  kavárnu s keramickou dílnou, kde si naši klienti mohou vyrobit výrobek z hlíny.

Stravování je zajištěno prostřednictvím vlastní kuchyně, skladba stravy odpovídá vyšším požadavkům kladeným na nároky související s nemocí. V centru je zajištěna odborná lékařská a zdravotnická péče, poskytovaná všeobecnými sestrami a zdravotnickými asistenty.  O klienty dále pečuje tým složený ze sociálního pracovníka a pracovníků v sociálních službách, aktivizačních pracovníků a kvalifikovaný personál kuchyně a údržby. Klientům zařízení nabízíme v rámci terapií nejrůznější aktivity, mezi něž patří muzikoterapie, reminiscence, canisterapie, arteterapie, aromaterapie, taneční a pohybová terapie, smyslová stimulace a mnoho dalších.

Lidská vřelost, vstřícnost, pohoda, pohlazení, kvalitní a bezpečná péče odpovídající požadavkům na klidný a důstojný život našich klientů je pro nás prioritou.

Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. je aktivně zapojeno do projektu přenosu know-how péče o osoby s Alzheimerovou chorobou, který probíhá na celostátní úrovni a zároveň navazuje na mezinárodní vztahy se zahraničními partnery a získává tak jejich zkušenosti v oblasti péče o osoby s Alzheimerovou chorobou a podporu při dalším zajišťování této odborné péče v ČR.

Naše služby jsou zajišťovány kvalifikovanými pracovníky, kteří se neustále vzdělávají a snaží se v praxi uplatňovat nové poznatky, tak aby docházelo k zajištění péče na co nejvyšší úrovni.

Žádost o umístění v Alzheimercentru

Pokud máte zájem o umístění v zařízení Alzheimercentru Jihlava, z. ú., vyplňte nezávaznou Žádost o umístění nového klienta. Žádost je ihned po odeslání zpracovávána. Kopii žádosti (v případě vyplnění Vaší e-mailové adresy přímo ve formuláři „Žádost o umístění“) obdržíte do své e-mailové schránky. Součástí potvrzení je pořadové číslo a Vámi vybraná zařízení Vás budou kontaktovat, jakmile se uvolní lůžko.

Vážka - kontaktní místo ČALS

V roce 2016 získalo zařízení Certifikát Vážka, které uděluje Česká alzheimerovská společnost  na podkladě auditu. Zařízení musí splňovat přísná kritéria. Alzheimercentrum Jihlava je také prozatímním kontaktním místem ČALS pro Kraj Vysočina.

Kontaktní osoba:

Mgr. Renata Horňáková

reditel.jihlava@alzheimercentrum.cz

Tel. + 420 778 494 010

Dětská skupina

Dětská skupina Ježeček

 

V červnu 2017 byla otevřena dětská skupina Ježeček. Provozování dětské skupiny Ježeček probíhá v rámci našeho zařízení Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. v Jihlavě, ulice Romana Havelky 13. Tato dětská skupina je určena dětem, jejichž rodič je zaměstnancem organizace Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. nebo žijí v nedalekém okolí či sdílí myšlenku dětské skupiny v našem zařízení.

Základním účelem provozování dětské skupiny Ježeček je pravidelná péče o děti rodičů, kteří se tak mají možnost vrátit do pracovního prostředí s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno.

* Dětská skupina Ježeček je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky (do 6 let věku) a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Denní program

Dětská skupina Ježeček bude v provozu v pracovních dnech (Po až Pá) od 6:30 do 17:00 hod. (včetně letních prázdnin), možnost změny/úpravy času vyhrazena.

DENNÍ PROGRAM

06.30 - 08.00 příchod dětí do dětské skupiny Ježeček, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost;

08.00 - 10.00 společné vítání se s dětmi, snídaně, osobní hygiena, ranní kruh – vítání se s dětmi, výchovná, vzdělávací a pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti;

10.00 - 10.30 osobní hygiena, svačinka;

10.30 - 11.30 činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, pobyt venku dle počasí;

11.30 - 12.15 příprava na oběd, oběd, osobní hygiena;

12.15 - 14.30 poslechová činnost, odpočinek dětí;

14.30 - 15.00 osobní hygiena, svačina,

15.00 - 17.00 odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů.

Výchovná činnost probíhá podle konceptu výchovy a péče dětské skupiny Ježeček a je přizpůsobována věku a skladbě aktuálně přítomných dětí. Při provozu zařízení jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

 

VOLNÁ HRA DĚTÍ

Děti mají možnost volné hry v časech dle denního programu.

ŘÍZENÉ ČINNOSTI

Řízené činnosti jsou upravené vzdělávacím programem a jsou zpracovány do jednotlivých bloků.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Náplní pohybových aktivit jsou společná cvičení, zdravotní cviky, řízená TV činnost, hudebně-pohybové činnosti, pobyt na zahradě, vycházky do okolí, návštěva dětského hřiště.

ODPOČINEK

K odpočinku dětí je určena stabilní doba dle denního programu.

STRAVOVÁNÍ

Děti mají k dispozici stoleček, prostírání, tácek a ubrousky. Děti se učí správně držet lžičku a používat příbor. Děti jedí samostatně, v případě potřeby je jim poskytována asistence s porcováním a prováděno dokrmování.

 

Pravidla – provozní řád dětské skupiny Ježeček

Pravidla stanovují podmínky provozu, přijímání dětí, ceny za poskytované služby, práva dětí a rodičů a povinnosti a práva poskytovatele služby. Pravidla – provozní řád budou zveřejněny před otevřením dětské skupiny.

Plán výchovy a péče

Cílem péče o děti v zařízení je komplexní rozvoj dítě a jeho bezproblémové začleňování do skupiny vrstevníků. Základními principem výchovy a péče je individuální a respektující přístup a úzká spolupráce s rodinou dítěte.

 

Kontakty

Dětská skupina Ježeček

Romana Havelky 4899/13

586 01 Jihlava

Tel.: +420 778 494 010

E-mail: reditel.jihlava@alzheimercentrum.cz

 

Provozovatel:

Alzheimercentrum Jihlava, z.ú.

Sídlo: Sokolovská 675/9 Praha - Karlín 186 00

Provozovna: Romana Havelky 4899/13 Jihlava 586 01

IČ 02376822

tel.: +420 778 494 010 e-mail: reditel.jihlava@alzheimercentrum.cz

 

Dětská skupina Ježeček je od roku 2016 podporována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

 

Fotogalerie

Vánoce 2016

Canisterapie

Reference

Vážená paní ředitelko,

chtěli bychom Vám a Vašemu kolektivu poděkovat za velmi hezký a kladný přístup při dvouletém pobytu naší maminky ve Vašem zařízení.

Po těžké nemoci a pobytu v nemocnici Jihlava se již nemohla vrátit do domu s pečovatelskou službou v Lukách nad Jihlavou. Tam jsme se dověděli o volném místě v Alzheimercentru v Jihlavě a po dohodě v rodině jsme tam maminku nastěhovali. Zpočátku pobytu byla zamlklá a uzavřená, ale po měsíci, kdy si zvykla na režim a zlepšil se její zdravotní stav a poznala se s jinými klienty, byla naopak velmi spokojená. Chválila si přístup všech sestřiček a personálu. Dále byla nadmíru spokojená s jídlem z Vaší kuchyně.

Vyřiďte, prosím, poděkování všem, kteří se tak pěkně a s láskou starají o všechny dříve narozené babičky a dědečky. Přejeme Vám všem ve Vaší náročné a chvályhodné práci mnoho sil a zdaru.

Ještě jednou děkují syn Pavel a dcery Božena a Ludmila
Solařovi


Dobrý den, vážení a milí zaměstnanci Alzheimercentra Jihlava,

nemám vhodná slova na to, abych Vám vyjádřila naše díky za vaši péči a starostlivost, kterou jste věnovali naší tetě M.V.

Vám všem patří velký dík a nesmírný obdiv, že tak nelehkou práci dokážete zvládat s úsměvem a klidem, který přenášíte na své klienty a jejich rodinné příslušníky.

Hana Havlová s manželem


Přeji dobrý den,

chtěl bych za sebe i za maminku Vám všem: celému kolektivu Alzheimercentra Jihlava, ale především Vám: paní Horňáková, paní Štěbetáková, paní Smrčková, paní Vacková a paní Pokorná, po úmrtí našeho tatínka (manžela) p. Sedlinského Františka, ještě jednou touto cestou poděkovat za opravdu vzornou péči o něj.

Byli jsme s péčí a celkovým přístupem od Vás maximálně spokojeni, i když to kolikráte nebylo jistě vůbec jednoduché.

S pozdravem Vám všem Sedlinský Roman, mějte se hezky!


Vážená paní Vacková,

chtěli bychom touto cestou poděkovat všem zaměstnancům Alzheimercentra Jihlava za jejich obětavou a psychicky náročnou práci.

Více jak rok jste poskytovali vzornou péči naší babičce A. Brodecké, která u vás byla velice spokojená.

Za Vaši péči a starostlivost Vám všem chceme vyslovit naši úctu a velký obdiv.

Rodina Brodecká


Vážení a milí zaměstnanci,

chtěla bych poděkovat celému kolektivu Alzheimercentra Jihlava za obětavý a lidský přístup v péči o naši maminku.

Kdykoliv jsem potřebovala něco projednat, bylo vše vyřízeno rychle a s ochotou. Tímto bych chtěla zvlášť poděkovat sociální pracovnici Ivetě Vackové za velmi vstřícné jednání s námi rodinnými příslušníky a zvláště pak s naší maminkou.

I když byl pobyt naší maminky v centru pouhé tři měsíce, bylo patrné z jejích slov a reakcí, že se v centru cítila jako doma. Pokud by potřeboval někdo z mého okolí využít Vaše služby, s upřímnou radostí budu doporučovat.

Za naši celou rodinu přejeme hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů.

Iveta Hamalová

V Praze 11. 11. 2016


Dobrý den paní ředitelko,

ráda bych touto cestou velice poděkovala sestřičce Sofii Mauritz, která doprovázela moji babičku Emilii Kratochvílovou dne 20. 11. 2015 na vyšetření do Nemocnice Jihlava.
S babičkou prošla všemi nutnými vyšetřeními a poté s ní na emergency čekala velice dlouhou dobu, až budou všechny výsledky (sama jistě hladová a žíznivá).
Pracuji v nemocnici, mohla jsem tedy za babičkou zaskočit. Po celou dobu na ni sestřička laskavě a mile mluvila, držela ji za ruku a chlácholila v cizím prostředí.

Děkuji ještě jednou sestřičce za její profesionalitu a především lidskost a obětavost.

S úctou,

MUDr. Kateřina Venhodová s rodinou


Milé zdravotní sestřičky a zdravotní bratři, sanitářky a sanitáři, paní uklízečky a kuchařky, vy všichni, kteří jste se o maminku starali,

omlouvám se, že jsem nepřišla osobně. Ale pořád bych brečela a nic kloudného neřekla, proto raději píšu.

Děkuji vám za péči, kterou jste mamince věnovali. Byla u vás spokojená a klidná a já tím pádem taky. Vím, že to nemáte jednoduché, ale každý váš úsměv nebo pomoc se úročí tisícinásobně, i když to na první pohled někdy nevidíte. Obdivuju vás všechny, kteří jste se rozhodli pro tuhle práci. Jste skuteční andělé pro nás, kteří tu trpělivost nebo čas nebo sílu nemáme.

Přeju vám hodně pochopení a úcty ze strany klientů, jejich rodin i majitelů Alzheimercentra. Paní ředitelce přeju, aby měla vždy štěstí na tak mimořádně zaměstnance, kteří jsou v Jihlavě nyní.

S úctou, Mgr. Jarmila Skopalová

28. 6. 2016


Chtěli bychom mockrát poděkovat za příkladnou péči o naší maminku paní Janu Cardovou. Byli jsme s Vaší péčí moc spokojeni. Všichni jste moc milí a spolupráce s Vámi byla moc příjemná.

Děkujeme.

Jana Vacková, dcera

10. 3. 2016


Děkujeme za péči o našeho tatínka pana Milsu. Za ochotu a vlídná slova při našich návštěvách a za poskytovanou péči.

Milsová, manželka

12. 2. 2016


Chtěli bychom tímto poděkovat všem zdravotním sestřičkám a celému ošetřujícímu personálu za vzorné ošetřování pana Jiřího Čermáka z Náměště nad Oslavou. Byl ve Vašem zařízení od 17. června do 7. srpna 2015, kdy u Vás zemřel. V této době jsme byli klidní, bylo o něj vždy dobře pečováno.

Vřelé díky patří vrchní sestře, která nás informovala o zdravotním stavu vždy, když jsme se telefonicky optali. Dále pak děkujeme staniční sestře, sociální pracovnici, které nás ochotně informovali
o záležitostech, které se nás týkaly.

Je nám velice líto, že v tak příjemném prostředí pobyl, tak krátkou dobu.

Ještě jednou vřelé díky všem a současně i děkujeme zřizovatelům tohoto záslužného zařízení, kde se léčí pacienti s touto zákeřnou chorobou.

Alice Čermáková, manželka a Dagmar Široká, dcera s rodinou
V Náměšti nad Oslavou dne 18. 8. 2015

Akce

Můžete také navštívit náš Facebook zde.

Magazín

Pravidelně každé tři měsíce připravujeme čtvrtletník zajímavostí o životě v našem Alzheimercentru. Plně si uvědomujeme, že v dnešní uspěchané době tak rodinám dáváme další možnost, jak být v kontaktu se svým blízkým. Prostřednictvím magazínu vás seznamujeme s chodem zařízení a informujeme o všech aktivitách, výletech i novinkách, které se v daném období udály. Bohatá fotodokumentace, popis naší péče o klienty, okénka zajímavostí o terapiích – to vše můžete nalézt v tomto periodiku.

Magazíny 2014       IV.
Magazíny 2015 I. II. III.  
Magazíny 2016 I. II. III. IV.
Magazíny 2017 I. II. III. IV.
Magazíny 2018 I.      

Registrované služby

Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. má registrovány tyto služby: 

Domov se zvláštním režimem 

Volná pracovní místa

Skupina Alzheimercentrum je největší a nejzkušenější poskytovatel specializované péče pro klienty s Alzheimerovoru chorobou a jinými formami demence v ČR. Pro Alzheimercentrum v Jihlavě nabízíme kariéru na následující pozici:

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Požadavky:

Kvalifikace v oboru není podmínkou, o pracovní místo se mohou ucházet zájemci bez kvalifikace v oboru. Potřebné vzdělání zajistíte v rámci pracovního poměru. O pracovní místo se mohou ucházet zájemci, kteří chtějí pracovat v přímé péči o klienty, mají všeobecný rozhled, schopnost empatie, jsou laskaví a mají příjemné vystupování.

Nabízíme:

 • Zázemí silné a rostoucí společnosti
 • Možnost stáží v jiných zařízeních a v zahraničí
 • Úzkou spolupráci s ostatními zařízeními skupiny Alzheimercentrum
 • Profesionalitu
 • Možnost dalšího vzdělávání i profesního růstu
 • Práci v organizaci, která poskytuje kvalitní péči

Své žádosti zasílejte, prosím, na adresu: reditelka.jihlava@alzheimercentrum.cz, tel: 778 494 010

Dary

Děkujeme  všem, kteří podporují kvalitní trávení času našich klientů, ať již  darováním svých výrobků pro zvelebení venkovního i vnitřního prostoru, anebo poskytnutím nevyužitého  materiálu pro nejrůznější aktivizační činnosti s klienty:

 • DM drogerie - projekt dm SPOLEČNĚ
 • Statutární město Jihlava
 • rodina Douchova
 • BÖHM Jihlava spol. s r. o.
 • Centrostav Jihlava, a.s.
 • Modeta Style s.r.o.

Granty

Projekt "S novými výrobníky horké vody pro společné chvíle u kávy a čaje"

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

Dotace

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost, která je určena pro poskytnutí dotace na realizaci projektu Dětská skupina - Alzheimercentrum Jihlava, z.ú.

Prioritní osa: 1.2 Rovnost mužů a žen ve všech oblastech


Kontakty

Mgr. Renata Horňáková Ředitelka zařízení
Mgr. Renata Horňáková
Mgr. Hana Donutilová Vrchní sestra
Mgr. Hana Donutilová
Mgr. Pavlína Nestrojilová Staniční sestra - stanice A
Mgr. Pavlína Nestrojilová
+420 778 494 022 (PO-PÁ 7 -15:30 h)
stanicni2.jihlava@alzheimercentrum.cz
Bc. Aneta Mlejnková Staniční sestra - stanice B
Bc. Aneta Mlejnková
+420 778 494 012 (PO-PÁ 7 -15:30 h)
Směnová sestra - 24 hodin denně
Stanice A +420 778 494 023
Stanice B +420 778 494 013
smenova.jihlava@alzheimercentrum.cz
Bc. Soňa Donutilová Vedoucí provozu
Bc. Soňa Donutilová
Mgr. Veronika Štěbetáková Mentorka
Mgr. Veronika Štěbetáková
Bc. Iveta Vacková Sociální pracovnice
Bc. Iveta Vacková
Eva Pokorná Administrativní pracovnice
Eva Pokorná