Piešťany, SR

Alzheimercentrum Piešťany

Alzheimercentrum Piešťany je prvým zariadením skupiny Alzheimercentrum na Slovensku. Piešťany, „slovenské Karlove Vary“ sú známe kúpeľným strediskom s minerálnymi prameňmi. Vďaka kúpeľnému rázu Piešťan mestečko stále žije. Naši klienti si v interiéroch zariadenia vychutnávajú atmosféru domova včítane typických slovenských ľudových prvkov v zariadení, ktoré mnohým pripomínajú to, čo poznajú z domova.

Alzheimercentrum Piešťany n. o.
Rekreačná 7
921 01 Piešťany
GPS: 48°13'32.124"N, 17°34'43.176"E
Kontakt: +421 918 930 001
E-mail: piestany@alzheimercentrum.sk

Ubytovanie a spoločenské priestory

Budova zariadenia je dvojposchodová, na poschodiach sa nachádzajú rôzne miestnosti a zadnú časť budovy nám zdobí terasa s krásnou rozľahlou záhradou. Izby sú dvojlôžkové a trojlôžkové s vlastným sociálnym zariadením vybavené sprchou, toaletou a umývadlom, niektoré izby majú vaňu.

Všetky izby majú balkóny, z bezpečnostných dôvodov sa dajú len čiastočne otvoriť. Klienti väčšinou využívajú terasu, ktorá je dostupná všetkým a z ktorej sa dá prejsť do záhrady, kde si môžu posedieť na lavičkách, či obdivovať alebo vlastným pričinením skrášľovať kvetinovú a bylinkovú záhradku. Súčasťou objektu je aj tenisový kurt, ktorý je po dohovore k dispozícii návštevám. Ak prídete navštíviť svojho príbuzného a chcete s ním stráviť čas pri raňajkách, obede, či večeri, máte túto možnosť k dispozícii.

V budove sa nachádzajú terapeutické miestnosti, spoločenské priestory, telocvičňa, veľká jedáleň využívaná aj na rôzne akcie pre klientov, denný stacionár, rodinná miestnosť a kongresové centrum pre vzdelávanie našich pracovníkov zo Slovenska ako i Čiech.

K našim štandardom patria polohovacie postele, antidekubitné pomôcky, skrátka všetko, čo k modernej ošetrovateľskej starostlivosti patrí.

Neďaleké jazero Váhu Vám tiež umožňuje športové možnosti, či vychádzky , alebo nerušené posedenia s pekným výhľadom.

Fotogalerie

História / O zariadení

Klienti môžu vo svojom voľnom čase v rámci svojej aktivizácie vyraziť na výlety do okolia centra, prechádzať sa v parku, posedieť si v kaviarni. Vďaka kúpeľnému rázu Piešťan mestečko stále žije. Klienti tak môžu navštevovať aj koncerty alebo výstavy.

Atmosféru domova v našom centre vytvárajú aj zvieratká ako papagáj, andulky, mačka, zajace, ktoré sú v prípade záujmu aj súčasťou terapie. Naším cieľom je nevyraďovať klientov ani v ťažkých štádiách ochorenia z bežného života, ale naopak, ich do života akýmkoľvek spôsobom zapájať a spomaľovať tak vývoj a progresiu ochorenia.

Komplexná starostlivosť je v tomto zariadení špecializovaná na Alzheimerovo ochorenie a ďalšie formy demencie, vrátane porúch správania v starobe. Starostlivosť je určená aj pre klientov v najťažších štádiách ochorenia. Nie je vylúčený ani pobyt klienta s inou diagnózou, avšak po individuálnej konzultácii a po posúdení vhodnosti umiestnenia tak, aby komplexná starostlivosť bola zvládnuteľná a klientovi vyhovujúca. Komplexná starostlivosť zahŕňa lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, obslužné činnosti vrátane – upratovania, prania, žehlenia, sociálne poradenstvo, rehabilitácie (individuálne a skupinové cvičenie, masáže), fyzioterapiu, bazálnu stimuláciu, terapie (aktivizácia klienta, pracovná terapia, canisterapia, animoterapia, tréningy pamäte, muzikoterapia, spirituálna terapia, arteterapia, reminisenčná terapia, kognitívne cvičenia.

Magazín

Pravidelne  každé tri mesiace pripravujeme štvrťročník zaujímavostí o živote v našom Alzheimercentre. Plne si uvedomujeme, že v dnešnej uponáhľanej dobe takto rodinám dávame ďalšiu možnosť, ako byť v kontakte so svojimi blízkymi. Prostredníctvom magazínu vás zoznamujeme s chodom zariadenia  a informujeme o všetkých aktivitách, výletoch a novinkách, ktoré sa v danom období stali. Bohatá fotodokumentácia, popis našej starostlivosti  o klientov, okienko zaujímavostí o terapiách- to všetko môžete nájsť v tomto periodiku.

Magazíny 2016 I.      
Magazíny 2014 I. II. III. IV.
Magazíny 2013 I. II. III. IV.

Referencie

Važený kolektív Alzheimercentrum.

Dovoľujem si touto formou Vám poďakovať za Vašu obdivuhodnú prácu a trpezlivosť s našimi blízkymi, rodičmi...
Slovami ani hodnotami sa nedá opísať Vaša obeta pre túto prácu, napriek tomu som si dovolil Vám poukázať 2% z dane z príjmov,
aby som aspoň takouto formou dopomohol k Vašej obete, ako aj k lepšej životnej jeseni našich blízkych.
S pozdravom

Marián Ondrášik


Týmto by som sa chcela poďakovať celému kolektívu Alzheimercentra Piešťany za príkladnú starostlivosť, trpezlivosť a obetavú prácu pri opatere môjho otca. Môj otec bol vo Vašom zariadení približne 9 mesiacov a vždy, keď som prišla za ním, bol čistý, upravený a aj jeho komplikovaná povaha sa lepšila k lepšiemu.

Som Vám vďačná za to, čo ste pre neho urobili a teší ma, že posledné obdobie svojho života prežil v prostredí, kde je pre takýchto ľudí veľa pochopenia.

S úctou a vďakou dcéra s rodinou


Chceme sa Vám hlavne poďakovať za úžasne ľudský prístup v starostlivosti o našu mamu, ale aj ostatných klientov, ktorých v zariadení máte.

Zo srdca Vám ďakujeme.

Prajem príjemný deň


Dňa 14.10.2013 ste prijali našu mamičku po trojtýždňovom pobyte v nemocnici. Bola v zlom zdravotnom stave a vďaka ľudskému prístupu a vysoko odbornej a zodpovednej práci vedenia a Vašich pracovníkov sa dostala na pôvodnú úroveň na ktorej bola pred úrazom. Za toto všetko by sme Vám chceli veľmi pekne poďakovať.

Ďakujeme a zostávame s pozdravom

Voľné miesta

Skupina Alzheimercentrum je najväčší a najskúsenejší poskytovateľ špecializovanej starostlivosti pre klientov s Alzheimerovou chorobou a inými demenciami v ČR. Na Slovensku prevádzkujeme jedno zariadenie – Alzheimercentrum Piešťany v ktorom ponúkame nasledujúce pracovné pozície:

Pracovník v sociálnych službách – opatrovateľ

Požiadavky:

 • Príslušné vzdelanie v odbore, alebo opatrovateľský kurz- podmienkou
 • O pracovné miesto sa môžu uchádzať kandidáti, ktorí majú záujem pracovať v priamej starostlivosti o klientov, majú všeobecný rozhľad, schopnosť empatie sú láskaví a majú príjemné vystupovanie.

Ponúkame:

 • Zázemie silnej a rastúcej spoločnosti
 • Možnosť stáží v iných zariadeniach i v zahraničí
 • Úzku spoluprácu s ostatnými zariadeniami skupiny Alzheimercentrum
 • Profesionalitu
 • Možnosť ďalšieho vzdelávania a profesionálneho rastu
 • Prácu v organizácii, ktorá poskytuje kvalitnú starostlivosť

Kontakty Alzheimercentrum Piešťany

Adresa: Rekreačná 7, 921 01 Piešťany
IČO: 37 986 945
Telefon: +421 337 722 355
Email: piestany@alzheimercentrum.sk
Riaditeľka
Mgr. Blanka Jüttnerová
Mgr. Erika Vranková Hlavná sestra
Mgr. Erika Vranková
Staničná sestra I. poschodie
Mgr. Soňa Miháliková
Staničná sestra II. poschodie
Viera Kováčová
Zmenová sestra I. poschodie
Zmenová sestra II. poschodie
Prevádzkárka
Dana Klčovská
Sociálna pracovníčka
Mgr. Katarína Kužlíková
Administratívna pracovníčka
Miroslava Melicherová

Podporte nás svojimi 2 %

Sme nezisková organizácia, ktorá sa stará o ľudí s Alzheimerovou chorobou, svojimi 2% nám môžete pomôcť skvalitniť naše služby. Urobíte dobrý skutok, ktorý Vás nič nebude stáť.

Ako poukázať 2%

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba:

 1. skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z Vašej dane za rok 2015 nie je nižšia ako 3,32€;
 2. vyplňte údaje v daňovom priznaní a sumu zodpovedajúcu:
  - 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2015;
  - 3% z dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu;
 3. do 2. apríla 2016 zaplaťte daň za rok 2015 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:

 1. skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (1,5%) z Vašej dane za rok 2015 nie je nižšia ako 8,30€;
 2. do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje a sumu zodpovedajúcu 2% z dane, ak ste POSKYTLI finančný dar na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba SZ o.z.) v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, alebo 1,5% z dane, ak ste ho NEPOSKYTLI;
 3. do 2. apríla 2015 zaplaťte daň za rok 2015 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak ste zamestanec:

 1. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani za rok 2015;
 2. Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3,32€;
 3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej:
  - 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2015;
  - 3% z dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu;
 4. Pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2016.

Formulár na vyplnenie si môžete stiahnuť tu

Naše identifikačné údaje:

Obchodné meno (názov): Alzheimercentrum Piešťany n.o.
Sídlo: Rekreačná 7, 921 01 Piešťany
IČO: 37986945

 

ĎAKUJEME!