Průhonice

Alzheimercentrum Průhonice, z.ú.
Na Michovkách I 707
252 43 Průhonice


GPS: 49°59'42.079"N, 14°34'21.908"E
Spojení: sjezd z dálnice Praha – Brno na Exit 6
Metro Opatov, dále autobus č. 363 nebo 385 směr Průhonice-náměstí, odtud 10-15 min. pěšky po směrovkách 

Kontakt: +420 774 774 066

E-mail: pruhonice@alzheimercentrum.cz

O zařízení

Alzheimercentrum Průhonice, z.ú. je v pořadí šestým specializovaným zařízením sítě Alzheimercentrum v rámci České a Slovenské republiky.
Lokalita Praha - Průhonice je perfektně dostupná jak z Prahy, tak i pro klienty mimo Prahu.
Čtyřpatrový bezbariérový objekt je situován ve velmi klidné části obce s vlastními parkovacími místy. Obklopen je krásnou zahradou, která je plně k dispozici klientům a jejich blízkým.
Objekt disponuje prostorným atriem, společenskými místnostmi, klubovnami s LCD televizory, knihovnou, tvůrčím ateliérem, luxusními prostory pro bazální terapii.

Fotogalerie

Stravování je zajištěno prostřednictvím vlastní kuchyně, skladba stravy odpovídá vyšším požadavkům kladeným na nároky související s nemocí.
Klienti se stravují v prostorné jídelně nebo na otevřených letních terasách. 

V roce 2015 zde byla nově otevřena unikátní sluneční pláž v tropickém stylu, která využívá efektu jasného světla. To příznivě ovlivňuje zdravotní stav klientů, je vhodná pro léčbu nejrůznějších typů depresí, změn nálad a narušení spánkového cyklu, které nemocní s Alzheimerovou chorobou pociťují. Pláž mohou využívat také blízcí klientů a zaměstnanci. 

V centru je zajištěna odborná lékařská a zdravotnická péče, poskytovaná všeobecnými sestrami a zdravotnickými asistenty.  O klienty dále pečuje tým složený z erudované sociální sestry a pracovníků v sociálních službách, aktivizačních pracovníků a kvalifikovaný personál kuchyně.

Komplexní, kvalitní, moderní a bezpečná péče odpovídající požadavkům na klidný a důstojný život našich klientů je pro nás prioritou.

Alzheimercentrum  Průhonice, z.ú. je aktivně zapojeno do projektu přenosu know-how péče o osoby s Alzheimerovou chorobou, který probíhá na celostátní úrovni a zároveň navazuje na mezinárodní vztahy se zahraničními partnery a získává tak jejich zkušenosti v oblasti péče o osoby s Alzheimerovou chorobou a podporu při dalším zajišťování této odborné péče v ČR.

Naše služby jsou zajišťovány kvalifikovanými pracovníky, kteří se neustále vzdělávají a snaží se v praxi uplatňovat nové poznatky, tak aby docházelo k zajištění péče na co nejvyšší úrovni.

Žádost o umístění v Alzheimercentru

Pokud máte zájem o umístění v zařízení Alzheimercentru Průhonice, z.ú., vyplňte nezávaznou Žádost o umístění nového klienta. Žádost je ihned po odeslání zpracovávána. Kopii žádosti (v případě vyplnění Vaší e-mailové adresy přímo ve formuláři „Žádost o umístění“) obdržíte do své e-mailové schránky. Součástí potvrzení je pořadové číslo a Vámi vybraná zařízení Vás budou kontaktovat, jakmile se uvolní lůžko.

Terapeutická pláž

Unikátní projekt tropické terapeutické pláže v průhonickém Alzheimercentru pomáhá nejen nemocným s Alzheimerovou chorobou

Od prosince 2015 slouží klientům Alzheimercentra v Průhonicích, z.ú. speciální fototerapeutická pláž. Ta příznivě ovlivňuje lidskou psychiku a pomáhá při léčbě nejen Alzheimerovy choroby.
Terapie je založená na efektu jasného slunečního světla, má zklidňující účinky a prokazatelně pozitivně působí na celkový zdravotní stav klientů.

Terapie na pláži průhonického Alzheimercentra probíhají v případě zájmu denně.  „Terapie na pláži mají u našich klientů velký úspěch, což nás velmi těší. Účinek je znatelný, terapeutické světlo pomáhá díky stimulaci všech smyslů zpomalovat vývoj choroby, zmírňuje depresivní stavy. Pláž mohou využívat také všichni klienti ostatních zařízení v rámci celé sítě specializovaných  zařízení Alzheimercentrum,“ říká majitelka sítě Alzheimercenter Jaroslava Jůzová.

Reálná písečná pláž, která je osvícená fototerapeutickými svítidly NASLI NASLI MedicoSun® a vybavená topnými rohožemi je kromě klientů Alzheimercentra k dispozici jejich rodinám, zaměstnancům Alzheimercenter a v případě zájmu i veřejnosti. „Světelná terapie je metoda, která velmi příznivě působí na každého, zlepšuje psychickou i fyzickou kondici a má uklidňující účinky. Návštěvníci naší tropické pláže tudíž nemusí trpět žádnou chorobou. Pláž je i příjemným místem ke klidné relaxaci,“ doplňuje Jaroslava Jůzová.

Fototerapie je tradiční způsob léčby, který byl znám již ve starém Egyptě. K největšímu rozvoji došlo počátkem 20. století, výrazný rozmach v praktickém využívání pozitivních účinků světelného záření na lidské zdraví přišel v posledních dvaceti letech. „Světelná terapie je ověřená metoda využívaná v současnosti hlavně ve Skandinávii, především ve Švédsku, a USA, kde vykazuje velmi dobré výsledky. V České republice jsme zcela první zařízení, které svým klientům pláž s terapií tohoto typu poskytuje,“ říká Aleš Kulich, spolumajitel skupiny Alzheimercentrum.

Projekt tropické pláže podporuje řada dlouhodobých partnerů: Nadace Agrofert, společnost Mountfield a. s., projekt „Smysluplnedarky.cz“ společnosti LMC s. r. o., a také Technické služby Průhonice, s. r. o., Lékárna Benešov, firma Untraco, v. o. s. a rodiny klientů. Pláž se podařilo realizovat v neposlední řadě rovněž za nemalé podpory Hlavního města Prahy a obce Průhonice.  „Velmi nás těší podpora našich partnerů, díky kterým se nám podařilo projekt realizovat do podoby reálné tropické pláže s iluzí slunečního svitu, doplněné stylovými plážovými křesly a lehátky věnovanými společností Mountfield a. s..“ říká Martin Ježek, provozní ředitel skupiny Alzheimercentrum.

Fotogalerie - Pláž

ZOO koutek

Pro Vaše rodinné příslušníky i pro Vás, máme připravený ZOO koutek, který je umístěn v zadní části zahrady. Nově jsme jej rozšířili o přední zahradu. Zde můžete v teplém počasí posedět a prohlédnout si naše zvířata.

Nabízíme Vám k prohlídce:

 • Japonské hedvábničky - zakrslé slepičky, které mají jen prachové peří a modrý pigment
 • Krásné žluté plymutky velké
 • Malé zakrslé Wyandotky
 • Anglické sebritky - velmi malé slepičky, pocházející z Anglie
 • Pár kachen Indických běžců

Nově jsme pro Vás pořídili švýcarské lucernské holuby. V květnu zde již uvidíte kvočny s kuřaty a naše kachna bude vodit nejméně 10 kachňat. Celý chov je pod trvalou kontrolou a starají se o něj naši pracovníci.
Přijďte se podívat na zvířátka, jsou zde pro Vás!! (Jen prosím né s Vašimi mazlíčky – psy)
Velké poděkování patří panu Ing. Kotaškovi, který celý ZOO koutek připravil a zajišťuje odborný dohled.

Fotogalerie - ZOO koutek

Dětská skupina

Dětská skupina Papoušek

 

V červnu 2017 byla otevřena dětská skupina Papoušek. Provozování dětské skupiny Papoušek probíhá v rámci našeho zařízení Alzheimercentrum Průhonice, z.ú. ulice Na Michovkách I 707 Průhonice. Tato dětská skupina je určena dětem, jejichž rodič je zaměstnancem Alzheimercentra Průhonice, z.ú. nebo žije v nedalekém okolí či sdílí myšlenku dětské skupiny v našem zařízení.

Základním účelem provozování dětské skupiny Papoušek je pravidelná péče o děti rodičů, kteří se tak mají možnost vrátit do pracovního prostředí s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno.

 • Dětská skupina Papoušek je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky (do 6 let věku) a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 

Denní program

Dětská skupina Papoušek je v provozu v pracovních dnech (Po až Pá) od 6:30 do 17:30 hod. (včetně letních prázdnin), možnost změny/úpravy času vyhrazena. 

DENNÍ PROGRAM 

06.30 - 08.00  příchod dětí do dětské skupiny, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost;

08.00 - 10.00  společné vítání se s dětmi, snídaně, osobní hygiena, ranní kruh – vítání se s dětmi, výchovná, vzdělávací a pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti;

10.00 - 10.30  osobní hygiena, svačinka;

10.30 - 11.30  činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, pobyt venku dle počasí;

11.30 - 12.15  příprava na oběd, oběd, osobní hygiena;

12.15 - 14.30  poslechová činnost, odpočinek dětí;

14.30 - 15.00  osobní hygiena, svačina,

15.00 - 17.30  odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů.

Výchovná činnost probíhá podle konceptu výchovy a péče dětské skupiny Pr a je přizpůsobována věku a skladbě aktuálně přítomných dětí. Při provozu zařízení jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

 

VOLNÁ HRA DĚTÍ

Děti mají možnost volné hry v časech dle denního programu. 

ŘÍZENÉ ČINNOSTI

Řízené činnosti jsou upravené vzdělávacím programem a jsou zpracovány do jednotlivých bloků. 

POHYBOVÉ AKTIVITY

Náplní pohybových aktivit jsou společná cvičení, zdravotní cviky, řízená TV činnost, hudebně-pohybové činnosti, pobyt na zahradě, vycházky do okolí, návštěva dětského hřiště. 

ODPOČINEK

K odpočinku dětí je určena stabilní doba dle denního programu. 

STRAVOVÁNÍ

Strava je zajišťována rodiči dětí. Děti mají k dispozici stoleček, prostírání, tácek a ubrousky. Děti se učí správně držet lžičku a používat příbor. Děti jedí samostatně, v případě potřeby je jim poskytována asistence s porcováním a prováděno dokrmování.

 

Pravidla – provozní řád dětské skupiny Papoušek

Pravidla stanovují podmínky provozu, přijímání dětí, ceny za poskytované služby, práva dětí a rodičů a povinnosti a práva poskytovatele služby. Pravidla – provozní řád budou zveřejněny před otevřením dětské skupiny.

Plán výchovy a péče

Cílem péče o děti v zařízení je komplexní rozvoj dítě a jeho bezproblémové začleňování do skupiny vrstevníků. Základními principem výchovy a péče je individuální a respektující přístup a úzká spolupráce s rodinou dítěte.

 

Kontakty

Dětská skupina Papoušek

Na Michovkách I  707

252 43  Průhonice

Tel.: +420 774 774 084

E-mail: projekty2@alzheimercentrum.cz

 

Provozovatel:

Alzheimercentrum Průhonice, z.ú.

Na Michovkách I 707  Průhonice  252 43

IČ 29029651

tel.: +420 774 774 084

e-mail: projekty2@alzheimercentrum.cz

 

Dětská skupina Papoušek je od roku 2016 podporována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Fotogalerie

Jako ve vašich životech, tak i v Alzheimercentru Průhonice se neustále něco děje. Budeme velice rádi, pokud se stanete fanouškem naší stránky AlzheimercentrumPrůhonice na sociání síti Facebook, kde naleznete aktuality o nejnovější dění v našem zařízení, doprovázené množstvím fotografií. 

Masopust 2018

Výlet do kočičí kavárny

Procházka s dětmi

Naše hospůdka

Zahradní slavnost 2017 - Indiánské loučení s létem

Vánoční ladění Průhonice 2016

Návštěva Mořského světa

Zahradní slavnost Průhonice 2016

Zahradní slavnost Průhonice 2015

Den otevřených dveří Průhonice 2011

Slavnostní otevření Alzheimercentrum Průhonic

Reference

Vážení a milí,

je tomu již měsíc, co nám zemřela naše maminka, paní Jaruška Stárková. Rádi bychom touto cestou poděkovaly a ocenily práci všech v AC Průhonice, kteří se o naši maminku starali a umožnili ji důstojné a příjemné poslední roky jejího života.

V dubnu 2012 si maminka zlomila krček a po operaci ve FN Motol jsme zažádali o přijetí do AC Průhonice. Do té doby se o maminku staral tatínek s naší pomocí, ale pak to již nešlo. Maminka byla přijata koncem května a všichni se o ní starali s láskou a péčí. Zpočátku se ošetřovatelky snažily naučit ji znovu chodit, ale po několika měsících to již nezvládala.

Naše maminka prožila v AC Průhonice více než 5,5 roku a jsme přesvědčeny, že se zde cítila dobře, byla vděčná za každé laskavé slovo a pohlazení. Toto vše opětovala svým krásným úsměvem.

Děkujeme tedy zvláště všem ošetřovatelkám, ošetřovatelům, zdravotním sestrám i bratrům ze 4. patra - velmi si vážíme jejich obětavé a mnohdy těžké a vyčerpávající práce. Také děkujeme všem ostatním, kteří se o maminku starali.

S úctou

Zdena Marvánková a Jarka Koplíková


Vážená paní ředitelko, vážená paní vrchní,

Chtěla bych tímto poděkovat a vyjádřit vděk staniční sestře Tereze Švejdové, svým vysoce profesním přístupem dokáže chmury všedního dne přeměnit v klid a pohodu a to svým milým úsměvem a láskou k nám. Je radost se sní setkávat. Je radostí s ní jednat. Pod jejím vedení pracuje stejně mile všechen personál 3. patra.

V úctě prim.MUDr Iva Rathauská CSc.

V Průhonicích dne 02.03.2018


Vážená paní ředitelko, vážená paní provozní,

Dovolte, abych poděkovala šéfkuchaři panu Vladimíru Haberpushovi, který se svým týmem nám nadále denně připravuje výborná jídla, ale navíc rozšířil jídla české kuchyně o pokrmy, které zde nebyly nikdy podávány jako je například smažený sýr s tatarskou omáčkou a hranolkami, řízky naruby, různé druhy masových rolád, mnoho druhů salátů a obložených mís ke slavnostním příležitostem jako jsou vepřové hody, narozeniny apod.

Do našeho jídelníčku zařadil i jídla mezinárodní kuchyně např.: řecké: musaka, italské: lasagne, různé druhy těstovin, mexiko: fazolové pokrmy, maroko: zeleninové pokrmy a polévky. Tak že jídla nám podávaná převedl na úroveň 5 hvězdickové restaurace, která ostatně byla a je jemu vlastní. Svojí obětavostí a vysokou profesionální úrovní nám jeho skupina nesmírně zpříjemňuje naše životy.

Chtěla bych poděkovat paní provozní Evě Hlubiňákové, která zajišťuje vysokou úroveň stolování výměnou ubrusů, krásným prostíráním a všemi doplňky, které k tomu patří.

V úctě prim.MUDr Iva Rathauská CSc.

V Průhonicích dne 24.01.2018


Děkujeme mnohokrát celému personálu Alzheimercentra Průhonice za vzornou péči poskytovanou našemu manželovi a otci. Svým laskavým přístupem a trpělivostí zde zpříjemňují dny strávené lidem, o které se už rodina nemůže sama postarat v domácím prostředí. Jsme jim za to nesmírně vděčni.“

Novákovi, 20.6. 2017


Dobrý den,

tímto dopisem bych vám  chtěla poděkovala za vaše služby a za vaše jednání s lidmi.

Už při příjmu jsem se setkala s neskutečně vlídným jednáním a pochopením. Vaši zaměstnanci mi byli v té chvíli psychickou oporou. Ač jsem plakala, utěšovali mne a vyšli mi ve všem vstříc. Po celou dobu jsem v telefonickém kontaktu se sociálními pracovníky, staniční sestrou paní Procházkovou a adminkou paní Filovou. Jednání, komunikace... ,,na jedničku,,
Především oceňuji komunikaci s paní Procházkovou a paní Filovou, které mi jsou po celou dobu  nesmírnou oporou.Pokaždé když jsem otce navštívila, bylo všude uklizeno. Vaš personál byl neustále viděn jak komunikuje s klienty-pacienty. Nikdy nebyl žádný problém, když jsem o něco požádala. Otec byl při každé návštěvě čistě oblečen a evidentně spokojený. Bohužel i přes mou spokojenost s vaším zařízením musím otce umístit do jiného DD. Blíže k mému bydlišti. Nyní jezdím za otcem 130 km a nemůžu ho navštěvovat častěji jak bych si přála.

Uvědomuji si jak obtížnou práci vykonávají VŠICHNI zaměstnanci tohoto domova  a chtěla bych alespoň touto cestou všem poděkovat. Vážím si vás a děkuji za péči, kterou jste otci poskytli.

S pozdravem, MČ


Vážené a milé Alzheimercentrum,

tentokrát asi prosté “Děkuji” nepostačí, některé pocity se slovy vyjádřit zkrátka nedají anebo je jich málo. Ono je totiž velmi složité popsat to, co každý den zažíváme, kdykoliv jedeme za otcem na návštěvu. V očích vašeho personálu lze spatřit nejen ochotu a radost, ale i účast se zdravotním stavem všech vašich klientů. Není v dnešní době vůbec obvyklé, aby se lidi mezi sebou zdravili srdečně, a už vůbec není zvykem se usmívat. Nota bene, nevíme-li, jestli nás zdravený člověk vůbec vnímá. A vy všichni se nejen usmíváte, jste srdeční a ještě navíc vnímaví. Zahradní slavnost jen potvrdila, že se o klienty zajímáte tak úžasně, že poklonit se až k zemi se mi zdá jen žalostně málo. Možná se mi to jen tak jeví, ale i vztahy vašeho personálu jsou na neobvykle přátelské úrovni, což je zřejmě zákonité v zařízení, které má za cíl zpříjemňovat klientům jejich pozvolné, ale nevyhnutelné strádání ke konci života.

Máme dost zkušeností s různými centry podobného zařízení po celé ČR, nicméně to, jak je u vás můj otec spokojen, zaopatřen a jak má radost z každého dne, je nejen nejlepší, ale i na hony vzdálené všemu, co jsme s naším otcem kde zažili.Jak jsem již zmínil, prosté “Děkuji” tady asi nepostačí, jen, bohužel, lépe znějící slova jsem nenašel.

Děkuji vám

Jindřich Hegr

Magazín 

Pravidelně každé tři měsíce připravujeme čtvrtletník zajímavostí o životě v Alzheimercentru v Průhonicích. Primárně je určen rodinám našich klientů. Plně si totiž uvědomujeme, že v dnešní uspěchané době tak rodinám dáváme další možnost, jak být v jiném kontaktu se svým blízkým. Prostřednictvím Našeho čtvrtletníku vás seznamujeme s chodem zařízení a informujeme o všech aktivitách, výletech i novinkách, které se v daném období udály. Bohatá fotodokumentace, popis naší péče o klienty, okénka zajímavostí o terapiích – to všechno můžete nalézt v tomto periodiku. Čtvrtletník je také prostorem pro poděkování našim partnerům, podporovatelům, příznivcům.

 

Magazíny 2016        IV.
Magazíny 2015 I.  II.    
Magazíny 2014 I.
II. III. IV.
Magazíny 2013       IV.

Registrované služby

Alzheimercentrum Průhonice, z.ú. má registrovány dvě sociální služby:

Domov se zvláštním režimem

Denní stacionář

Volná pracovní místa

Alzheimercentrum je skupina špičkových specializovaných zařízení po celé České republice i na Slovensku, která se zaměřují na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí ve všech stádiích onemocnění.

Pokud hledáte smysluplnou práci a rádi pečujete o seniory, hledáme právě Vás!

 

VŠEOBECNÁ SESTRA

Nabízíme:

 • Práci, která dává smysl
 • Přátelský, vstřícný a profesionální kolektiv
 • Moderní pracoviště v krásném a klidném prostředí Průhonic s vlastní zahradou
 • Pracovní smlouvu na dobu neurčitou
 • Odpovídající platové ohodnocení, nástupní mzda 30 000 Kč + příplatky za presčasy, svátky a víkendy 
 • Seniorský platový postup
 • 5 týdnů dovolené
 • Individuální zaučení
 • Možnost ubytování pro mimopražské
 • Možnost parkování přímo u centra
 • Podporu odborného růstu formou certifikovaných kurzů
 • Firemní školka pro děti zaměstnanců ve věku od 1 roku do 6 let
 • Dotované stravování - oběd za 15 Kč, večeře za 10 Kč

Požadujeme:

 • Kvalifikaci v oboru
 • Zájem o zdravotně-sociální problematiku
 • Organizační schopnosti, spolehlivost
 • Trpělivost, empati, laskavost, vstřícnost

Strukturovaný profesní životopis zašlete na hr1@alzheimercentrum.cz

Více informací získáte: Vendula Müllerová tel: +420 774 774 061, Milan Piperger, manažer náboru tel: + 420 778 494 004

 

PEČOVATEL/KA (ošetřovatel)

Nabízíme:

 • Práci, která dává smysl
 • Přátelský a vstřícný kolektiv
 • Nástupní mzda 19 000 Kč + příplatky za přesčasy, svátky, noční a víkendy
 • Výkonnostní odměny, pololetní prémie
 • Nástupní příspěvek 10 000 Kč
 • Zvýhodněné stravování – oběd za 15 Kč, večeře 10 Kč
 • Seniorský platový postup
 • Možnost ubytování pro mimopražské
 • 5 týdnů dovolené
 • Možnost parkování přímo u centra
 • Individuální zapracování
 • Podporu odborného růstu formou certifikovaných kurzů
 • Školka pro děti zaměstnanců ve věku od 1 roku do 6 let

Požadujeme:

 • Minimálně základní vzdělání
 • Kvalifikace v oboru není podmínkou, potřebné vzdělání zajistíme v rámci pracovního poměru / získat certifikát pracovníka v sociálních službách
 • Spolehlivost
 • Trpělivost, empatii, laskavost, vstřícnost, spolehlivost

 Více informací získáte: Vendula Müllerová tel: +420 774 774 061, Milan Piperger, manažer náboru tel: + 420 778 494 004

 

DOKUMENTAČNÍ SESTRA

Dokumentační sestra vede aktuální ošetřovatelskou dokumentaci klientů ve svěřeném oddělení.

Nabízíme:

 • Náborový příspěvek 10 000,-
 • 5 týdnů dovolené
 • Seniorský platový postup
 • Zvýhodněné stravování – oběd za 15 Kč, večeře 10 Kč
 • Školka pro děti zaměstnanců ve věku od 1 roku do 6 let

Požadujeme:

 • vzdělání zdravotního zaměření
 • znalost práce na PC
 • samostatnost, týmová spolupráce

Více informací získáte: Vendula Müllerová tel: +420 774 774 061, Milan Piperger, manažer náboru tel: + 420 778 494 004

 

POMOCNÝ KUCHAŘ A POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ

Nabízíme:

 • Přátelský kolektiv
 • Příjemné pracovní prostředí
 • Smlouvu na dobu neurčitou
 • Možnost ubytování 
 • Možnost parkování v areálu centra
 • Benefity pro zaměstnance (firemní školka, slevy u vybraných dodavatelů, dotované stravování - oběd za 15 Kč, večeře za 10 Kč)
 • 5 týdnů dovolené

Požadujeme:

 • Zdravotní způsobilost
 • Bezúhonnost
 • Spolehlivost
 • Chuť k práci

Více informací získáte: Eva Hlubiňáková, tel: +420 773 377 074, Milan Piperger, manažer náboru tel: + 420 778 494 004

 

PRÁDELNICE /PANÍ DO PRÁDELNY

Nabízíme:

 • Přátelský kolektiv
 • Příjemné pracovní prostředí
 • Smlouvu na dobu neurčitou
 • Možnost ubytování
 • Moznost parkování v areálu centra
 • Benefity pro zaměstnance (firemní školka, slevy u vybraných dodavatelů, dotované stravování večeře za 15 Kč)
 • 5 týdnů dovolené

Požadujeme:

 • Zkušenost s provozem prádelny, či podobným
 • Spolehlivost a příjemné vystupování
 • Spolehlivost
 • Pozitivní přístup k práci
 • Případná předchozí praxe v čistírně nebo prádelně či úseku žehlení vítána

Náplň práce:

 • Zajištění chodu strojů v prádelně, manipulace s prádlem, žehlení  a příprava prádla na expedici

 Více informací získáte: Eva Hlubiňáková, tel: +420 773 377 074, Milan Piperger, manažer náboru tel: + 420 778 494 004

Těšíme se na Vás!

Dary

Děkujeme všem sponzorům, kteří v roce 2017 podpořili věcným nebo finančním darem Zahradní slavnost Indiánské loučení s létem:

 • AG Foods
 • BELVEC
 • Biogena
 • Dentimed
 • Dermacol
 • Don Pealo
 • La Sofia
 • Macro
 • Paul
 • NFCP
 • Radev
 • Relax
 • Pivovar Kolčavka

Děkujeme všem dárcům, kteří nás v roce 2016 finančně i věcně podpořili:

 • CrossFit Commited s.r.o.
 • Innova Medical s.r.o.
 • RKL Servis s.r.o.
 • D&Z spol. s.r.o.
 • Hokr Slavoj

Granty

2017

Název projektu:  „Domov se zvláštním režimem – podpora reminiscenční terapie u osob s Alzheimerovým onemocněním“

Poděkování: MČ Praha 10

Anotace projektu

Projekt byl realizován za finanční podpory MČ Praha 10 v Alzheimercentru Průhonice,z.ú.. Cílem projektu bylo zajištění, podpora a udržitelnost poskytované odborné péče o osoby s Alzheimerovým onemocněním na vysoké úrovni. Tato odbornost je postavena na konceptu reminiscenční terapie = vzpomínková terapie. Cílovou skupinou projektu jsou osoby s Alzheimerovým onemocněním a jiným typem demence, jejichž kvalita života je závislá na medikační podpoře a zejména na individuální specializované péči.

Dílčí cíle projektu:

 • Zajištění odborných pracovníků, kteří poskytují přímou specializovanou péči – reminiscenční terapii

Dotace

2017

Městská část Praha 11 poskytla dotaci 15 000,- Kč ze svého rozpočtu na finanční podporu projektu Podpora klientů s demencí prostřednictvím rehabilitačních pomůcek.

Logo Praha 11

2016

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost, která je určena pro poskytnutí dotace na realizaci projektu Dětská skupina - Alzheimercentrum Průhonice, z.ú.

Prioritní osa: 1.2 Rovnost mužů a žen ve všech oblastech

Předpokládaný termín zahájení: leden 2017


2015

Projekt CZ. 1.04/2. 1.00/03.00015

Vzdělávejte se pro růst! pracovní příležitosti


Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V roce 2014 a 2015 byla vyhrazována  společensky  účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního  rozpočtu české republiky.V období  od  1.1.2015  do  30.6.2015  byla u zaměstnavatele Alzheimercentrum  Průhonice, z.ú. v rámci projektu podpořena společensky účelná pracovní místa. 


Oblast podpory: „Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením - 2015“

Program: Středočeský Humanitární fond

Poděkování: Středočeskému kraji

Anotace projektu

Podpora osobních nákladů Alzheimercentra Průhonice o.p.s. v roce 2015. Alzheimercentrum Průhonice o.p.s. zajišťuje komplexní sociální a ošetřovatelskou péči o osoby s Alzheimerovým onemocněním nebo jiným typem demence, a to v jakémkoliv stádiu tohoto onemocnění.Středočeský Humanitární fond se svou finanční podporou podílel na realizaci přímé sociální péče o osoby s Alzheimerovým onemocněním. 

 

Kontakty

 Mgr. Bc. Marie Brilová, MBA

 

Ředitelka zařízení
Mgr. Bc. Marie Brilová, MBA

 Kateřina Crhová, DiS.

 

Vrchní sestra
Kateřina Crhová, DiS.

 Bc. Vendula Müllerová

 

Staniční - 2. patro
Bc. Vendula Müllerová

 

 

 

Staniční sestra - 3. patro
Tereza Švejdová, DiS.

Kateřina Crhová

 

Staniční sestra - 4. patro
Kateřina Crhová, DiS.

Směnová sestra

 

Směnová sestra - 24 hodin denně

II. patro +420 774 774 063
III.patro +420 774 774 073
IV. patro +420 774 774 093
smenova.pruhonice@alzheimercentrum.cz
Tereza Povolná

 

Sociální pracovnice
Bc. Tereza Povolná

Bc. Lucie Pfeiferová, Dis.

 

Sociální pracovnice
Bc. Lucie Pfeiferová, DiS.

Bc. Eva Hlubiňáková

 

Vedoucí provozu
Bc. Eva Hlubiňáková

Michaela Roubová

 

Administrativní pracovník
Michaela Roubová

Kde nás najdete