Reminiscenční terapie

Když bohové chtějí člověka nejvíce potrestat, vezmou mu jeho vzpomínky.“
prof. PhDr. Dušan Šimek

Reminiscenční terapie je cílená a záměrná práce se vzpomínkami. Probíhá individuálně, formálně i neformálně. Nejedná se pouze o „jednu cestu“ k vyvolání vzpomínek, ale o několik cest, které pomáhají hledat vzpomínky a vybavit si to, co bylo v minulosti.  Jednou z cest vyvolání vzpomínek je senzorická stimulace, např. dotek, vůně, nebo návštěva různých míst, které vyvolají vzpomínky na minulost a v neposlední řadě jsou to i  sbírky reminiscenčních pomůcek jednotlivých klientů. Patří mezi ně jakékoliv věci, které provázely klienta životem, jako např. fotografie, novinové články, staré věci, hudební nahrávky, vysvědčení, špulka nití, obrázek, výšivka, staré časopisy, rybářský prut, lahev od limonády, první botičky dětí apd. Jednotlivé předměty vyvolávají u klienta vzpomínky na minulost a přináší okamžiky poznání a rozpomnění na uplynulý život.

Nepřímo lze do reminiscenční terapie zařadit samotný pokoj, který je vybaven i vlastními věcmi nebo nábytkem klienta. Vřele doporučujeme, aby měl každý vlastní deku a polštář, neboť pod vlastní se spí lépe. Drobné vybavení pokoje, např. křeslo, obraz, polička, nebo stolek je tím, co dělá z pokoje v instituci domov.  Musíme si uvědomit, že pokoj, kde je klient ubytován, je pravděpodobně ten poslední, ve kterém stráví poslední chvíle života a měl by být tedy domovem, nikoliv hotelem. A to může být jedině tehdy, je-li klient obklopen známými věcmi.

K tomu, abychom mohli s klienty pracovat v rámci individuální reminiscence, prosíme,  aby si každý  donesl drobnosti, které měl rád a které  vyvolávají vzpomínky. Možná chcete namítnout, že vaši blízcí již tyto věci nevnímají. Mějte však na paměti, že pravidlo, „pokud dýchám, vnímám“ je nanejvýš poplatné této nemoci. Samotný pohled na známou věc vyvolá v mozku reakci, a toho chceme dosáhnout. Nikdo neví, co klienti v jaké fázi onemocnění cítí a je naší povinností pracovat s každým tak, aby nestrádal ani fyzicky, ani duševně.   

Remini