Přijetí do péče

Umístění člena rodiny do specializovaného zařízení je zpravidla pro řadu lidí „neprobádaným územím“. Proto chápeme vaši potřebu získat maximum informací, abyste mohli učinit odpovědné rozhodnutí. Snažíme se v tomto ohledu zájemcům o umístění v našich zařízeních vyjít vstříc a na našich internetových stránkách přinášet veškeré potřebné informace. Pokud byste přeci jen nenašli, co jste hledali, obraťte se na naše pracovníky telefonicky nebo formou e-mailu.

Postup přijetí klienta do péče aneb co musíte udělat:

Vyplnění přihlášky:

Vyplníte-li přihlášku na našich stránkách, obratem obdržíte zprávu o tom, že jsme vaši žádost přijali a zaregistrovali a následně vás bude kontaktovat pracovník z Alzheimercentra, které jste si vybrali. V případě vašeho výběru několika Alzheimercenter současně budete kontaktováni pracovníkem toho zařízení, ve kterém je nejkratší možný termín přijetí do péče.

Máte-li jakýkoliv problém s vyplněním přihlášky, obraťte se na našeho pracovníka uvedeného v kontaktech níže - rádi vám s vyplněním pomůžeme a přihlášku za vás vyplníme po telefonu. Pokud by se stalo, že odešlete přihlášku a neobdržíte od nás zprávu o jejím přijetí, kontaktujte nás prosím na níže uvedených telefonních číslech a nebo e-mailem: info@alzheimercentrum.cz

Osobní návštěva Alzheimercentra:

Po obdržení přihlášky s vámi navážeme kontakt a dle možností dohodneme prohlídku zařízení tak, abyste se mohli předem obeznámit s prostředím, poskytovanou péčí a tím, jak na vás zařízení působí. Při té příležitosti budete seznámeni s podmínkami přijetí, vnitřními předpisy, návrhem smlouvy a všemi dalšími dokumenty, které obdržíte v tištěné podobě domů, kde si je můžete v klidu prostudovat. Vysvětlíme vám veškeré potřebné náležitosti, týkající se pobytu, pravidel, standardů kvality sociální i zdravotní péče a dozvíte se, co budete všechno k přijetí potřebovat.

Smlouva:

Součástí dokumentů, které obdržíte, je i návrh smlouvy. Smlouva se uzavírá v den přijetí klienta do péče. S jejím zněním se můžete v klidu předem seznámit. Disponujeme i smlouvou obrázkovou, protože tuto povinnost nám ukládá zákon 108/2006, avšak uzavření takové smlouvy vám nedoporučujeme, protože smlouva v piktogramech není právním dokumentem, jakkoliv vymahatelným jak pro jednu, či druhou stranu.

Dokumenty ke stažení:

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Příloha č.1 Seznam fakultativních nákladů

Příloha č.2 Souhlas s nahlížením do dokumentace

Příloha č.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pro uzavření smlouvy lze vybrat dvě možnosti:

a) Smlouvu uzavírá klient na základě zákona 108/2006, v zařízení je veden depozitní účet klienta a fakturace a veškerá kontrola finančních toků podléhá osobě uvedené ve smlouvě, tj. klientovi. Klient hradí pobyt ze svých úspor nebo důchodu, u poskytovatele má zřízen depozitní účet, který poskytovatel spravuje a vyúčtování depozitního účtu předává klientovi.
b) smlouvu uzavírá klient, ke smlouvě přistupuje osoba blízká, která přebírá povinnost úhrady. Za tím účelem je uzavírána další smlouva, tato další smlouva se uzavírá mezi poskytovatelem a osobou blízkou klientovi a je dohodou mezi osobami, které smlouvu uzavírají. Depozitum pro osobní výběry klienta je majetkem osoby blízké a veškeré vyúčtování je realizováno mezi poskytovatelem a osobou blízkou, která kontroluje fakturace, tok finančních prostředků a přebírá zúčtování osobních nákladů. Klient z depozita čerpá své osobní náklady.

Vzhledem k tomu, že nemoc má progresivní charakter, tuto formu smlouvy doporučujeme, protože platby a finance zůstávají plně pod kontrolou osob blízkých, neboť klient ne vždy je schopen pohyb finančních prostředků řídit.

V případě, že klient má opatrovníka, je smlouva uzavírána s klientem, avšak opatrovník smlouvu podepisuje. Opatrovnictví neznamená, že klient je zbaven všech práv, klient s psychickým postižením má garantována svá základní práva a svobody ve stejném rozsahu, jako běžný občan bez postižení.

Přijetí do péče:

V případě, že všemu rozumíte, s dokumenty jste se seznámili a souhlasíte s nimi, návrh smlouvy je pro vás vyhovující, lze dohodnout závazný termín přijetí. V té době jste již seznámeni s tím, co všechno budete k přijetí potřebovat – tyto informace jsou samozřejmě součástí dokumentů, které jste obdrželi při první návštěvě Alzheimercentra. V případě zájmu můžete přijít na návštěvy opakovaně a získávat další informace, které vás zajímají.

Je-li pro vás připraveno místo k přijetí a vy nebudete chtít daný termín akceptovat, lze se dohodnout na rezervaci lůžka za úhradu, avšak pouze na omezenou dobu, protože za vámi čekají další zájemci o umístění, kteří volné místo rádi přijmou.

Pro podrobnější informace kontaktujte dle vámi vybraného zařízení následující osoby:

Sociální pracovnice Filipov tel.: +420 774 774 015
Sociální pracovnice Písek tel.: +420 773 377 015
Sociální pracovnice Loucký Mlýn tel.: +420 773 377 025
Sociální pracovnice Průhonice tel.: +420 774 774 065
Sociální pracovnice Zlosyň tel.: +420 774 774 027
Sociální pracovnice Piešťany tel.: +421 917 127 585
Sociální pracovnice České Budějovice tel.: +420 773 377 035
Sociální pracovnice Jihlava tel.: +420 778 494 015
Sociální pracovnice Zlín tel.: +420 773 377 075