Hlasujeme pro Katarínu - Sestřička roku

14.07 2020 | Ostrava

Hlasujme pro Katarínu – soutěž Sestřička roku

Naše vrchní sestra Katarína Valentová z Alzheimercentra v Ostravě je jednou z finalistek soutěže BATIST Nej sestřička 2020. 

Podpořme Katarínu – poděkujme za její obětavou práci a hlasujme – je to jednoduché: stačí kliknou zde: http://www.nejsestricka.cz/sestricka/82/katarina-valentova

Jsme velice hrdí na to, že právě naše sestřička je jednou z "dvanácti" .Ředitelka Alzheimercentra v Ostravě Mgr. Simona Lipovská, její nadřízená dodává „Katarína Valentová pracuje ve společnosti Alzheimercentrum více než rok na pracovní pozici Vrchní sestry. Proč byla nominována? Pro její dlouhodobé praktické zkušenosti ze zdravotního a sociálního sektoru. Nelze opomenout také její osobnostní kvality, díky nimž dokáže kooperovat jak se svým týmem nejbližších spolupracovníků, tak s pracovníky v přímé péči, a to vždy ve snaze hledat nejlepší řešení s ohledem na požadovanou kvalitu poskytované péče. V posledních profesních letech se kolegyně zaměřuje výhradně na problematiku neurologické zdravotně-sociální péče. Výsledkem jejího pracovního nasazení je funkční pracovní tým sester a pečovatelů v nově otevřeném Alzheimercentru v Ostravě. Z jejich charakterových vlastností bych především zdůraznila pozitivní vztah ke klientům, schopnost reagovat na změny zdravotního stavu u našich klientů, zajištění potřebné zdravotně ošetřovatelské péče. Své pracovní povinnosti vykonává především jako poslání. Na to, že je sestra je hrdá, své povolání miluje. Je to osobnost, která se rovněž velice hodně věnuje své rodině, zejména svým nadaným dcerám, pro které je jistě velkou motivací „stát se sestřičkou jako maminka“.

Soutěž BATIST Nej sestřička má své stálé místo mezi akcemi určenými pro pracovníky ve zdravotnictví. Poděkování a ocenění práce sestřiček je potřeba v každé době, a nyní to platí dvojnásob. BATIST Nej sestřička mohou každoročně nominovat lékaři, pacienti nebo kolegové za nadstandardní práci, laskavý přístup k nemocným nebo kolegialitu.

Obětavost, pracovitost a profesionalitu sester vždy nejvíce oceníme ve chvíli, kdy je opravdu potřebujeme. Mezi tím se na ně ale často zapomíná. Proto je tu již 12. ročník soutěže BATIST Nej sestřička, který má za cíl poděkovat sestrám a nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich celoroční práci a osobní nasazení, ale také za lidský přístup, úsměv a ochotu, které pacientům pomáhají k uzdravení.

„Práce sester a ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků není jen zaměstnáním, pro většinu z nich je životním posláním. Radost z péče o pacienty a pomoc potřebným je motor, který je žene vpřed, i když jde o velmi vyčerpávající povolání. Letošní jaro bylo navíc pro všechny zdravotníky extrémně náročné. O to více vítám smysluplné projekty, které mají za cíl ocenit profesionalitu práce zdravotnického personálu a poukázat na důležitost jejich služby lidem, které často věnují celý život,“ řekla Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester.

Sestřičky se ještě jednou setkají 10. září při slavnostním vyhlášení vítězek v Náchodě, kde je na radnici přivítá a městem provede starosta Náchoda a poslanec Jan Birke.

Záštitu nad 12. ročníkem soutěže BATIST Nej sestřička 2020 převzali ministr zdravotnictví České republiky Adam Vojtěch, poslanec a starosta města Náchod Jan Birke, senátor Martin Červíček, předsedkyně zdravotního výboru poslanecké sněmovny Věra Adámková, náměstek hejtmana KVK pro zdravotnictví Aleš Cabicar a Česká asociace sester.