"Síla ohně"

Každé dopoledne od 5. do 9. srpna navštěvovali Filipovský zámek mladí lidé z Církve Adventistů sedmého dne (CASD), bez ohledu, zda jsou věřící nebo ne, a jejich přátele v rámci akce nazvané „Síla Ohně“. Jednalo se o dobrovolnictví zaštítěné organizací ADRA - mezinárodní humanitární organizací poskytující pomoc lidem v nouzi, působící ve více než 130 zemích světa, která v České republice začala s prvními projekty už v roce 1992.

Hybnou silou této akce bylo ukázat mladým lidem realitu života. Pan Jan Libotovský, zástupce společnosti ADRA a CASD, popsal motivaci vzniku projektu a jeho hodnocení po ukončení ve Filipově těmito slovy: „Mladí jsou pod silnou nabídkou mnoha různých filozofií, směrů, způsobů života. Není jednoduché, aby si rozhodli (a je to jen jejich rozhodnutí), jak chtějí žít. Konzumní sobectví, snaha hlavně si užít, jsou silné motivy. Víra nás vede k zájmu člověka o člověka („Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“ Bible Lukáš 6:31) Chceme, aby si uvědomili, že je třeba v sobě zapálit „oheň“ zájmu o druhé lidi, zvláště o ty, kteří mají problém, jsou staří, nemocní nebo opuštění. Musí to být „silný oheň“, protože se nám mnohdy nechce, máme svoje problémy, tlačí nás čas. Když ale pro něco „hoříme“, je možné zvládnout skutečně krásné věci.Chtěli jsme, aby si prožili, že pomoc by měla být dlouhodobá, že to není vždy snadné a je třeba obětovat kus svého komfortu.Podle reakcí mladých věříme, že se mnohé povedlo. Celou dobrovolnickou službu hodnotili pozitivně, jako něco, co jim dává smysl a přináší hodnotu do života. Pomohl tomu určitě pohled na službu vašich profesionálních pracovníků, které vysoce oceňovali.“

Daniel (15) - budoucí mechanik ze Sokolova, David (19) - student Královehradeckého gymnázia, Dominika (21), která pracuje jako hospitalizační veterinární sestra z Prahy, Erik (16) z Děčína, Katarína (20) čerstvá maturantka Střední umělecké školy technických řemesel z Lysé nad Labem, Ludvík (18), který se připravuje na dráhu uměleckého truhláře, Michal (24) z Plzně - student Právnické fakulty a Jan Libotovský k nám do Filipova jezdili z Třemošnice, kde byli ubytováni společně s dalšími mladými lidmi, kteří působili v různých oblastech dobrovolnictví v dalších šesti organizacích v okolí.

Svou přítomností a mládím přinesli do Filipova jinou jiskru. Pro klienty byli návštěvou, těmi lidmi, kteří přišli z lidského zájmu a ne do zaměstnání. Jejich určitá nejistota a počáteční obavy z kontaktu s lidmi s demencí působila neotřelým a kladně „neprofesionálním“ dojmem.Naši zaměstnanci ocenili, že je dnes vůbec zájem mezi mladými a zdravými lidmi o poznání světa starých a nemocných, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Přítomnost dětí nebo mladých lidí naši klienti vnímají vždy kladně a obzvlášť tato byla velkým a milým zpestřením života na zámku.

Děkujeme tímto panu Libotovskému a skvělým klukům a holkám, kteří nás navštěvovali a organizaci ADRA a CASD za tento projekt.

  • Sdílejte tuto novinku!