Jak jsme oslavili Mezinárodní den žen

Krásný mezinárodní den žen přejeme (nejen) všem ženám! ♥ My jsme ho dnes již oslavili. :) Základní myšlenka MDŽ vychází z požadavku rovného zapojení žen a mužů do rozhodovacích procesů a odstranění genderové diskriminace. Osmý březen je tak již po několik desetiletí symbolem boje za (ženská) lidská práva v globálním měřítku. MDŽ tak není jen komunistickým svátkem spojeným s karafiáty a průvody, ale má každoročně připomínat boj žen (a samozřejmě i mužů) za rovnoprávnost.

  • Sdílejte tuto novinku!