KONCEPT SMYSLOVÉ AKTIVIZACE V LOUCKÉM MLÝNĚ

MÁME RADOST! ALZHEIMERCENTRUM LOUCKÝ MLÝN ZÍSKAL OD VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ FINANČNÍ PODPORU NA VZDĚLÁVÁNÍ.

Díky získaným finančním prostředkům  jsme se s nadšením zapojili do vzdělávání, které nás obohatí o nové poznatky a zároveň přinese i mnoho benefitů pro naše klienty – Smyslová aktivizace.

 „Smyslová aktivizace je nenásilná, přirozená komunikace prostřednictvím barev, zvuků, dotyků, chutí a vůní mezi pečovaným a pečujícím. Vede k pochopení vlastní hodnoty každého člověka, jeho potřeb a zájmů, protože pokud známe potřeby, můžeme probudit zájem, pomoci stárnout a doprovázet.“ Zdroj www.smyslovaaktivizace.cz

 Vzdělávání v „Konceptu Smyslové aktivizace“ probíhá v několika etapách. Naše centrum má za sebou úvodní část – seminář Smyslové aktivizace, který se uskutečnil ve dnech 6.9. a 13.9.2019, pod vedením garantky Konceptu Smyslové aktivizace paní Ing. Bc. Hany Vojtové. Úvodní  seminář byl pro všechny účastníky mimořádným zážitkem a naprosto nás nadchl. V říjnu a v listopadu nás čeká kurz LEVEL 1,  v němž si osvojíme vlastní koncept a techniky smyslové aktivizace. V plánech na příští rok už teď máme účast v navazujícím kurzu LEVEL 2 a uvedení konceptu do praxe. Naším cílem je získat v této oblasti nejvyšší ocenění – certifikát udělený  Institutem Smyslové aktivizace.

 Děkujeme za poskytnutí finančních prostředků. Díky Vám můžeme být našim klientům zas o kousek blíže.

 Více informací o Konceptu smyslové aktivizace najdete na www.smyslovaaktivizace.cz

  • Sdílejte tuto novinku!