Kurz validace dle Naomi Feil

Tento kurz byl podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Validovat někoho znamená uznat jeho pocity a podpořit je. V metodě validace se používá schopnost vcítit se a přiblížit se vnitřnímu prožívání staré dezorientované osoby. Schopnost vcítit se, „kráčet v botách toho druhého”, vytváří důvěru. Důvěra vytváří jistotu, jistota vytváří sílu, síla obnoví sebevědomí, sebevědomí snižuje stres. Cílem validace je potkat člověka v jeho vlastní realitě tak, aby nebyl sám.
A právě těmto dovednostem jsme se učili pod vedením skvělé lektorky, paní Márie Wirth, která ve dnech 13.11. - 14. 11. 2019 zavítala do našeho centra.

  • Sdílejte tuto novinku!