Květen v Alzheimercentru Jihlava

Jelikož se snažíme dodržovat a připomínat si všechny možné tradice a lidové zvyky, na začátku května jsme se s našimi klienty rozhodli ozdobit a vystavět májku. Během května jsme se dále věnovali vaření a pečení, oblíbenému kondičnímu cvičení, ručním pracím v dílničkách a kognitivním cvičením s interaktivní tužkou. Když počasí dovolilo, trávili jsme čas venku v našem atriu nebo na procházkách. Na konci května nás navštívila milá paní Simonová se svou fenkou Biloxi, které k nám zavítaly na canisterapii. Tímto jim ještě jednou moc děkujeme. :)

  • Sdílejte tuto novinku!