Muzikoterapie

Každý měsíc v našem zařízení, konkrétně v relaxační místnosti Snoezelen, probíhá muzikoterapie pod vedením skvělých manželů - muzikoterapeutů - Kačerových. Muzikoterapie je použití hudby anebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem pro klienta nebo skupinu v procesu, jehož účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a jiné relevantní terapeutické záměry za účelem naplnění tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb. U našich klientů se muzikoterapie těší veliké oblibě, skvěle se zrelaxují a odpočinou si.

  • Sdílejte tuto novinku!