Nadace Agrofert podporuje vzdělávání i v Alzheimercentru Prácheň

Společnost Alzheimercentrum Prácheň z.ú. by chtěla touto cestou poděkovat Nadaci AGROFERT za poskytnutí finančního daru ve výši 80 000,- Kč, díky němuž jsme mohli zrealizovat vzdělávací aktivity pro pracovníky v přímé péči. Na základě analýzy potřeb v oblasti vzdělávání byly osloveny tři společnosti pro realizaci školení a kurzů.

 Školení „Manipulace“ organizované společností DelpSys.

Kurzy „Žena v roli pracovníka v sociálních službách“, „Škola zad pro pracovníky v sociálních službách II“,  „Sociálně patologické jevy v prostředí sociálních služeb“, „Rehabilitační péče v podmínkách  sociálních služeb“ a „Poskytování paliativní péče v podmínkách sociálních služeb“ pořádané vzdělávací agenturou Seduca-cze.

Kurz „Poskytování gerontopsychiatrické péče v podmínkách sociálních služeb“ zprostředkovaný paní Mgr. Jaroslavou Slanou.

 Podpora  Nadace AGROFERT nám umožnila zvýšit odborné znalosti zaměstnanců a zavést do praxe nové postupy a přístupy zvyšující kvalitu poskytované péče u našich klientů. Za společnost Alzheimercentrum Prácheň z.ú. ještě jednou děkujeme.

 

  • Sdílejte tuto novinku!