Naši odborníci odpovídali na otázky o Alzheimerově nemoci deníku Právo

Nedostupnost péče a pozdní diagnóza jsou hlavní problémy pacientů s Alzheimerem. Proto i my se stále snažíme zkvalitňovat a rozšiřovat naše služby, připravujeme tři nová Alzheimercentra, abychom zvýšili dostupnost našeho unikátního konceptu péče napříč Českou republikou. V roce 2019 pro Vás otevřeme nová Alzheimercentra v Černošicích u Prahy, České Lípě a v Ostravě.

V České republice je podle odborníků diagnostikována pravděpodobně pouze polovina pacientů s Alzheimerovou chorobou, a to ještě v pozdních fázích nemoci.

Tito pacienti jsou tak zcela odkázáni na systém sociálních a medicínských služeb, který už však praská ve švech. Na místo ve specializovaných zařízeních se běžně čeká třeba i celý rok. Plnohodnotnou domácí péči si přitom většina rodin nemůže dovolit, příspěvek na péči totiž pokryje sotva třetinu reálných nákladů. Alzheimerova choroba je vůbec nejčastější příčinou demence (62 %) a její výskyt násobně stoupá se zvyšujícím se věkem. „Zatímco ve věku 60 až 70 let je výskyt onemocnění do 1,5 procenta, mezi 70. a 80. rokem života už je to přibližně osm procent,“ říká specialistka na geriatrii a medicínu dlouhodobé péče MUDr. Ivana Doleželová, garantka odborné péče skupiny Alzheimercentrum. V období mezi 80 a 90 lety Alzheimerovou chorobou trpí čtvrtina seniorů, nad 95 let pak už celá polovina. „Krizovým obdobím je jednoznačně přechod do důchodu, kdy se zcela změní denní režim a objem nároků na činnost mozku se rapidně snižuje,“ vysvětluje lékařka. Podle ní v rámci prevence demence je zejména v tomto období nutné zajistit pozvolný pokles zatížení mozku, rozloženě do několika dalších let.

Demence nastupuje pozvolna a často nepozorovatelně pro pacienta i pro jeho okolí. Včasná diagnóza a zahájení léčby přitom dávají mnohem větší šance na terapeutickou úspěšnost.

Nemocní ztrácejí paměť „Pacienti se ale většinou dostaví k lékaři až v pozdějších fázích onemocnění, kdy již potřebují spíše jen významnou podporu sociálních a medicínských služeb, nikoliv terapeutickou péči,“ soudí Doleželová. Alzheimerova choroba je charakteristická pomalým začátkem s postupným zhoršováním krátkodobé paměti, přidávají se problémy s prováděním každodenních úkonů a s vyjadřováním, zhoršuje se také úsudek a projevují i časté změny nálad a chování.

„Tato nemoc častěji postihuje ženy než muže, a to téměř ve dvou třetinách případů. V České republice evidujeme zhruba 155 tisíc osob s lékařem diagnostikovanou demencí. I v nejvyspělejších státech je však diagnostikována jen asi polovina osob, lze předpokládat, že reálný počet osob trpících demencí je i dvakrát vyšší, než udávají statistiky,“ doplňuje MUDr. Doleželová. Prognózy odhadují, že počet lidí s demencí se během dvaceti let zdvojnásobí.

Poskytovatelů péče je málo

Vedle vysokého nárůstu počtu pacientů jsou v České republice palčivými problémy i pozdní diagnostika a obtížná dostupnost specializovaných zařízení. Poskytovatelů specializovaných služeb je velice málo a zajistit pro lidi s touto nemocí v pozdějších fázích kvalitní komplexní zdravotně-sociální péči vůbec není jednoduché. „Na místo v našich specializovaných zařízeních čekají někteří zájemci i více než rok,“ říká generální ředitel skupiny specializovaných zařízení Alzheimercentrum Václav Slovák.

Nákladná péče

Péče o osoby s tímto onemocněním je také vysoce nákladná. Reálná cena komplexní péče zdravotní i pečovatelské v domácím prostředí se v České republice odhaduje na 30 až 50 tisíc korun měsíčně. To činí pro zhruba 160 tisíc nesoběstačných pacientů s demencí v ČR potřebných 57 až 95 miliard na rok. Doma pečující osoba většinou navíc přijde i o příjem ze zaměstnání nebo z pravidelné výdělečné činnosti. Domácí péče o tento typ pacientů je pak reálně téměř nemožná, příspěvek na péči je totiž i při nejvyšším stupni závislosti pacienta jen 13 200 korun a pokryje tak pouhý zlomek všech potřebných měsíčních výdajů.

Nové léky „Novou éru v léčbě Alzheimerovy nemoci snad přinesou léky biologické, které již podle klinických studií dokázaly umírnit či zcela zrušit klinické projevy demence. Dostupnost těchto léků pro pacienty v ČR se předpokládá v roce 2020,“ uzavírá Doleželová.

Autor: Václav Pergl, redaktor deníku Právo

  • Sdílejte tuto novinku!