Přečtěte si o oblíbené muzikoterapii, která je nedílnou součástí naší poskytované péče:

Muzikoterapie je v Alzheimercentrech jednou z velmi oblíbených a také prokazatelně prospěšných terapií. Přečtěte si, jak hezky napsali v česopise Náš REGION o naší milé muzikoterapeutce, paní Magdě Bláhové, která pravidelně dochází za klienty Alzheimercentra Zlín:

http://nasregion.cz/osobni-pribeh-magda-je-v-duchodu-presto-pomaha-nemocnym-s-alzheimerem-vyleci-je-hudba-52477

Magda Blahová měla vždycky blízko k lidem. Jako dobrovolník se vydala, jak sama říká, s radostí, potěšením, úctou i pokorou na cestu, během níž může druhým něco nabídnout a předat. Své úsilí zaměřila na nemocné Alzheimerovou chorobou a promlouvá k nim hudbou jako muzikoterapeutka. Před více než deseti lety šla Magda na seminář zaměřený na expresivní terapie. Seznámila se se specifickou metodou, pracující s hudbou na principu akustických zákonů a za použití přirozeného ladění – celostní muzikoterapií. Přinesla jí osobní prožitek, vlnu energie i duševní pohodu, a to ji oslovilo. Pozorovala zdravotní účinky a sama začala se terapii více věnovat.

Hudba je lék
Autorem celostní muzikoterapie, existující v České republice už od roku 1991 je PaedDr. Lubomír Holzer. Terapie využívá specifickou hudbu, přirozeně a fyziologicky harmonizující buněčnou tekutinu, čímž ovlivňuje metabolismus a imunitu. Hudba má všeobecně terapeutické účinky a vliv na emoce a prožitky. Dnešní hudba využívající temperované upravené ladění založené na umělém uspořádání tónů, může přinášet libé pocity. Hudba s přirozeným laděním, produkovaná na ručně vyráběné nástroje z přírodních materiálů, jde ještě dál a přináší prokazatelně nejhlubší a nejúčinnější terapeutické účinky.

Dešťová hůl a bubny
„Celostní muzikoterapii aplikuji v pasivní formě, kdy ležícím klientům zpívám a hraji na nástroje s přirozeným laděním. Takovými jsou dešťová hůl, kalimba, tibetské mísy, zvonky a kartálky, gong, didgeridoo, djembe, šamanský buben nebo ústní harfa. Druhou možností je kombinovaná forma, při níž se snažím klienty aktivně zapojovat,“ popisuje muzikoterapeutka. Své hodiny poskytuje jako dobrovolník klientům v Alzheimercentru Zlín. Pro svoji práci tu má ideální podmínky a těší ji přístup vedení a personálu, kteří jí vycházejí maximálně vstříc.

Pomáhá na všech úrovních
Hudba souzní s člověkem na všech úrovních, ve všech systémech a funkcích. Klinická měření prokázala, že dochází k postupnému odeznění emočních, psychických i tělesných tenzí, zpomalí se tep, sníží tlak a aktivita mozku přechází do relaxační hladiny alfa. Muzikoterapie je vhodná nejen pro nemocné různými typy demence, ale i třeba s mentálním postižením, poruchami chování, autistického spektra, ADHD či epilepsií.

 

  • Sdílejte tuto novinku!