Rehabilitační ošetřovatelství - velký pomocník v boji s Alzheimerem

Provádění rehabilitačního ošetřovatelství má velký význam pro psychiku a tím i pro fyzickou výkonnost člověka. Naším cílem je udržet mobilní a imobilní klienty v odpovídající fyzické kondici. Léčebné rehabilitační ošetřovatelství v našem zařízení provádí zkušený fyzioterapeut Mgr. Pavel Beneš, který vystudoval pětiletý vysokoškolský obor Fyzioterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zajišťuje pravidelná denní cvičení, využívá speciálně vybavenou místnost, ve které má, mimo standardního lehátka, také balanční pomůcky, overbally, therabandy, nejrůznější druhy a tvary míčů a také rehabilitační přístroje Rotren + Motren pro aktivní i pasivní pohyb horních, dolních nebo současně všech končetin.

 

Fyzioterapeut přispívá svým dílem do uceleného systému péče o klienty a spolupodílí se na co nejdelším udržení dobrého zdravotního stavu klientů.

 

Mgr. Pavel Beneš:
„Přes jednotnou (Alzheimerova choroba) nebo podobnou (jiné typy demence) základní diagnózu přistupuji ke každému klientovi zvlášť a zcela individuálně. Každému klientovi vytvořím vlastní rehabilitační plán na základě toho, co ho nejvíce trápí a limituje v pohybu“.

„Na základě aktuálního zdravotního stavu se spolupodílím na doprovodu klientů, na správném polohování, manipulování a vertikalizaci s klienty. Dále provádím nácvik chůze za pomoci chodítek (viz foto) s důrazem na správný stereotyp chůze. Se samostatnějšími klienty se poté zaměřuji například na prodloužení doby chůze, na trénink chůze v terénu nebo na trénink stability na balančních plochách“.

„U všech klientů se snažím zajistit společné cíle – udržení aktivní svalové hmoty, udržení pohybové aktivity, co největší samostatnosti, minimum opor a také, aby se cítili lépe, čemuž pohybová aktivita napomáhá“.

„Líbí se mi samotný koncept a fungování Alzheimercentra Zábřeh, kdy si každý plní svoji práci a společně tak tvoříme celek, kdy je o klienta kvalitně postaráno v rámci celých 24 hodin“.

 

Fyzioterapeut
Mgr. Pavel Beneš
Telefon: +420 778 494 041
E-mail: fyzio.zabreh@alzheimercentrum.cz

 

„Tělesná cvičení mohou nahradit mnoho léků, ale žádný lék na světě nemůže nahradit tělesná cvičení.“ – Angelo Mosso

  • Sdílejte tuto novinku!