Slavnostní otevření Alzheimercenter v Ostravě a v České Lípě

Minulý týden byl ve znamení příprav a následných slov pochvaly, která zazněla z úst všech, kteří se zúčastnili slavnostního otevření našich dvou Alzheimercenter v Ostravě a v České Lípě.

Novým Alzheimercentrům, která byla otevřena začátkem léta, se dostalo zasloužené pozornosti v podobě slavnostního otevření. Ostravské centrum si svůj velký den užilo 24.9.2019. V České Lípě tato slavnostní atmosféra pak všechny opanovala o dva dny později, 26.9.2019. Ing. Marek Cita, generální ředitel společnosti Alzheimercentrum, přivítal hosty z řad zástupců magistrátu, krajských a městských úřadů, nemocnic, univerzity, krajské hygieny, lékařů oborů praktického lékařství a psychiatrie a v neposlední řadě zástupců firem podílejících se na výstavbě. V následné prezentaci představil společnost Alzheimercentrum, její vizi a hodnoty, na kterých stavíme, včetně unikátního konceptu péče. Hosté si poté prohlédli zázemí center, kde ve speciálně zařízených místnostech probíhaly aktivizační terapie jako například muzikoterapie, reminiscenční terapie, aromaterapie a arteterapie. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení, které s láskou připravil tým našich skvělých profesionálů, kuchařů, kteří vaří  tak dobře, že nikdo neodolal a nejednou ochutnal.

Děkujeme všem, kteří nám věnovali čas a ve svém nabytém programu přijali naše pozvání. 

  • Sdílejte tuto novinku!