Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Zavedení prvků bazální stimulace do praxe

Ve dnech 16.10. - 17.10.2018 se v AC Zlín uskutečnil Nástavbový kurz Basální stimulace pro pracovníky přímé péče. Děkujeme VDV Nadace Olgy Havlové za finanční podporu, díky které bylo možné seminář uskutečnit. Velké poděkování patří také přednášejícímu MUDr. Zdeňku Novotnému za velkou škálu cenných informací a zejména za praktický nácvik. Oba dny byly pro nás skutečným zážitkem, díky .

  • Sdílejte tuto novinku!