O zařízení

Na břehu řeky Jihlavy, výborně dostupné, kousek od hlavní příjezdové komunikace a zároveň s výhledem do zeleně, leží Jihlavské Alzheimercentrum. Dvě propojené budovy poskytují kvalitní zázemí pro 95 klientů. Jsme pyšnými držiteli certifikátu Vážka, který je dokladem nejvyšší kvality poskytované péče, a to nejen po stránce odborně proškoleného personálu, ale i nároků na prostředí a celkový přístup k našim klientům.

Pro personál i rodiny z blízkého okolí je k dispozici dětská skupina Ježeček. Naši zaměstnanci tak mohou mít své děti blízko po celou pracovní dobu a klienti získávají možnost kontaktu s dětmi. Mezigenerační propojení cestou společných her a výletů přináší všem mnoho radosti a má prokazatelně pozitivní, terapeutické účinky. U klientů je také velmi oblíbený je Snoezelen. Jde o multisenzorickou terapeutickou místnost s nejrůznějšími formami smyslových a světelných  podnětů, které pomáhají relaxovat. Reminiscenční místnost pak pomáhá vyvolávat a uchovávat  vzpomínky pomocí klientům důvěrně známých, dobových předmětů. Prostor využíváme i pro  pravidelné bohoslužby.

Centrum je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti, provádí se zde testování paměti přístupné i zájemcům z řad veřejnosti.

Chceme, aby se u nás každý cítil jako doma. Lidská důstojnost a celková spokojenost jsou pro nás důležitými hodnotami.

POSKYTUJEME SLUŽBU: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM - detaily naleznete v sekci „Dokumenty ke stažení“

 

Služby zařízení Kontakty na personál Novinky Kalendář Reference

  • Romana Havelky 13, 586 01 Jihlava
    navigovat

PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA

Dětská skupina Ježeček je od roku 2017 podporována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

více

Služby zařízení

Zařízení disponuje 1 a 2 lůžkovými pokoji se sprchovými kouty nebo vanou. Společné prostory využíváme k ergoterapii v různých formách. Máme například dílny s výrobou dekorací, ručními pracemi a možností šití na stroji. Klienti mají k dispozici i kuchyňský kout, kde v rámci ergoterapie vaří a pečou. Všechny tyto činnosti pomáhají udržovat a rozvíjet kondici i procvičované dovednosti. Každá z  aktivit je velice důležitá pro zachování co nejdelší samostatnosti klientů. Při vhodném počasí všichni rádi využívají k setkávání s blízkými, nejrůznějším aktivitám, zpívání či relaxaci, zastřešené atrium. Díky blízkosti přírody mohou klienti, v doprovodu personálu nebo svých rodin, chodit na inspirativní procházky podél břehu řeky.

Jako ostatní Alzheimercentra i v Jihlavě vaříme ve vlastní kuchyni z kvalitních surovin bez polotovarů, abychom tak zajistili specifické nutriční a dietní nároky jednotlivých klientů, dle jejich konkrétní diagnózy.

Máte zájem o naše služby? Vyplňte online žádost o umístění

Kontakty na personál

Reference

Poděkování

Vážená a milá paní Šťastná, 

Děkuji tímto za ty, asi poslední fotografie mé zesnulé ženy a taky za všechnu péči, kterou jste ji věnovali. Mně i dceři zůstává velkou útěchou, že Ilonka zemřela ještě v takovém stavu a zdraví, že se až do konce života dokázala o sebe postarat a netrpěla žádnými bolestmi. 

Prosím, vyřiďte mou vděčnost všem pracovnicím a pracovníkům Centra, jejích práce si osobně velice vážím.

S upříným a srdečným pozdravem, Erik Navara (14. 7. 2019)

Poděkování za péč

Dobrý den paní ředitelko, 

Moc bych Vám a celému kolektivu zaměstnanců Vašeho zařízení chtěla poděkovat za vstřícný přístuů ke klientům a rodinným příslušníkům a za péči, kterou klientům všichni věnujete. Tatínek je ve Vašem zařízení přes rok a vždy, když za ním přijdeme, je čistý, upravený, pokud se zašpiní jídlem, hned ho ošetřovatelé převlékají. Jsme s péčí velice spokojeni a myslím, že tatínek také. Jsem ráda, že tatínek (i ostatní klienti) mohou konec života poznamenaný nemocí dožít důstojně.  

Moc Vám všem děkuji a velice si vaší práce vážím. 

Děkuji a přeji hezký den, Tereza Novotná (23.8.2019)

Poděkování za péči

Vážená paní ředitelko,

přijměte, prosím, od nás veliké poděkování, s jakou úctou jste se věnovali naší mamince, paní Štěpánce Pechové. Velice si toho vážíme a prosím přeneste poděkování i na Vaše kolegy, zaslouží si ocenění.

Přeji ať se daří, Dalibor Pech

Poděkování

Milá paní ředitelko,

chtěla bych poděkovat Vám, i všem sestřičkám a celému personálu za péči a starost s mojí maminkou Vlastou Vítkovou. Já jsem byla moc spokojená s péčí a trpělivostí, se kterou jste se jí věnovali. Zvláště děkuji aktivizačním pracovnicím ve výtvarné dílně Mirce a Lence, moc ráda tam pracovala. Děkuji i sestřičkám, které jí denně pomáhaly, dávaly jí pohlazení a hlavně si s ní povídaly. Ještě jednou Vám všem moc děkuji a přeji Vám pevné zdraví.

S pozdravem

Jitka Brychtová 

Poděkování za péči

Vážená paní ředitelko,

chtěli bychom Vám a Vašemu kolektivu poděkovat za velmi hezký a kladný přístup při dvouletém pobytu naší maminky ve vašem zařízení.

Po těžké nemoci a pobytu v nemocnici Jihlava se již nemohla vrátit do Domu s pečovatelskou službou v Lukách nad Jihlavou. Tam jsme se dozvěděli o volném místě ve vašem zařízení a po dohodě v rodině jsme k vám maminku umístili. Zpočátku pobytu byla zamlklá a uzavřená, ale cca po měsíci, kdy si zvykla na režim a zlepšil se i její zdravotní stav - poznala se s jinými klienty a byla napak velmi spokojená. Chválila si příštup všech sestřiček a personálu, především z oddělení B. Dále byla nadmíru spokojená s jídlem z vaší kuchyně. 

Vyřiďte tak prosím poděkování všem, kteří se tak pěkně a s láskou starají o všechny babičky a dědečky. Přejeme vám všem ve vaší náročné a chvályhodné práci mnoho sil a zdraví.

Ještě jednou děkují syn Pavel a dcery Božena a Ludmila Solařovi

Poděkování personálu

Děkujeme veškerému ošetřujícímu personálu za obětavou práci, lidský přístup a vstřícnost při péči o našeho dědečka.

Rodina Pípova

Poděkování za vstřícný přístup

Vážená paní ředitelko, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za vstřícný přístup v naší nelehké situaci o zajištění péče o naši maminku, panu L. H. Dostaly jsme od Vás profesionální informace o její nemoci a našemu přístupu k ní. Zároveň bych Vám chtěla poděkovat za umožnění prohlídky vašeho zařízení. Byly jsme touto prohlídkou mile překvapeny.

Děkuji.

Dagmar Dufková, Jihlava

Poděkování za zpravodaj a za péči

Dobrý den, moc vám děkujeme za krásně zpracovaný zpravodaj (který je vydáván každé 3 měsíce), a tím i za péči, kterou věnujete našim blízkým.

Douchovi

Poděkování za umožnění realizace výzkumu k bakalářské práci v Alzheimercentru Jihlava

Vážená paní ředitelko a ostatní zaměstnanci, není momentálně v mých silách se za Vámi zastavit osobně, proto bych Vám alespoň touto cestou chtěla srdečně poděkovat za umožnění realizace výzkumu pro moji bakalářskou práci, dále za vaše rady, náměty, připomínky, za váš čas a ochotný a vstřícný přístup. Stejně tak patří velké díky klientům, kteří byli báječní při realizaci rozhovorů. Až to bude možné, přijdu vám poděkovat osobně. Přeji vám spoustu profesních i osobních úspěchů. Děkuji a jsem s pozdravem

M. Pruknarová

Poděkování za péči

Dobrý den,  za celou rodinu děkujeme celému kolektivu Alzheimercentra Jihlava za bezvadné služby a prostředí, co jste pro naší babičku v průběhu pobytu vytvořili. Přejeme centru sílu do dalších let. Děkujeme.

Marek Doležal s rodinou

Děkujeme partnerům

Od Druh Popis
Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové dar Prostředky využity na školení zaměstnanců v oblasti bazální stimulace (péče o klienty).
Magistrát města Jihlava dotace Dotace na vybavení relaxační místnosti Snoezelen.
DM drogerie dar Dar na vybavení relaxační místnosti Snoezelen.

Podívejte se do našich poboček ve videích a zjistěte o nás více.