O zařízení

Na břehu řeky Jihlavy, výborně dostupné, kousek od hlavní příjezdové komunikace a zároveň s výhledem do zeleně, leží Jihlavské Alzheimercentrum. Dvě propojené budovy poskytují kvalitní zázemí pro 95 klientů. Jsme pyšnými držiteli certifikátu Vážka, který je dokladem nejvyšší kvality poskytované péče, a to nejen po stránce odborně proškoleného personálu, ale i nároků na prostředí a celkový přístup k našim klientům.

Pro personál i rodiny z blízkého okolí je k dispozici dětská skupina Ježeček. Naši zaměstnanci tak mohou mít své děti blízko po celou pracovní dobu a klienti získávají možnost kontaktu s dětmi. Mezigenerační propojení cestou společných her a výletů přináší všem mnoho radosti a má prokazatelně pozitivní, terapeutické účinky. U klientů je také velmi oblíbený je Snoezelen. Jde o multisenzorickou terapeutickou místnost s nejrůznějšími formami smyslových a světelných  podnětů, které pomáhají relaxovat. Reminiscenční místnost pak pomáhá vyvolávat a uchovávat  vzpomínky pomocí klientům důvěrně známých, dobových předmětů. Prostor využíváme i pro  pravidelné bohoslužby.

Centrum je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti, provádí se zde testování paměti přístupné i zájemcům z řad veřejnosti.

Chceme, aby se u nás každý cítil jako doma. Lidská důstojnost a celková spokojenost jsou pro nás důležitými hodnotami.

POSKYTUJEME SLUŽBU: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM - detaily naleznete v sekci „Dokumenty ke stažení“

 

Služby zařízení Kontakty na personál Novinky Kalendář Reference

  • Romana Havelky 13, 586 01 Jihlava
    navigovat

Dětská skupina Ježeček je od roku 2016 podporována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

více

Služby zařízení

Zařízení disponuje 1 a 2 lůžkovými pokoji se sprchovými kouty nebo vanou. Společné prostory využíváme k ergoterapii v různých formách. Máme například dílny s výrobou dekorací, ručními pracemi a možností šití na stroji. Klienti mají k dispozici i kuchyňský kout, kde v rámci ergoterapie vaří a pečou. Všechny tyto činnosti pomáhají udržovat a rozvíjet kondici i procvičované dovednosti. Každá z  aktivit je velice důležitá pro zachování co nejdelší samostatnosti klientů. Při vhodném počasí všichni rádi využívají k setkávání s blízkými, nejrůznějším aktivitám, zpívání či relaxaci, zastřešené atrium. Díky blízkosti přírody mohou klienti, v doprovodu personálu nebo svých rodin, chodit na inspirativní procházky podél břehu řeky.

Jako ostatní Alzheimercentra i v Jihlavě vaříme ve vlastní kuchyni z kvalitních surovin bez polotovarů, abychom tak zajistili specifické nutriční a dietní nároky jednotlivých klientů, dle jejich konkrétní diagnózy.

Máte zájem o naše služby? Vyplňte online žádost o umístění

Kontakty na personál

Reference

Poděkování za péči

Vážená paní ředitelko,

chtěli bychom Vám a Vašemu kolektivu poděkovat za velmi hezký a kladný přístup při dvouletém pobytu naší maminky ve vašem zařízení.

Po těžké nemoci a pobytu v nemocnici Jihlava se již nemohla vrátit do Domu s pečovatelskou službou v Lukách nad Jihlavou. Tam jsme se dozvěděli o volném místě ve vašem zařízení a po dohodě v rodině jsme k vám maminku umístili. Zpočátku pobytu byla zamlklá a uzavřená, ale cca po měsíci, kdy si zvykla na režim a zlepšil se i její zdravotní stav - poznala se s jinými klienty a byla napak velmi spokojená. Chválila si příštup všech sestřiček a personálu, především z oddělení B. Dále byla nadmíru spokojená s jídlem z vaší kuchyně. 

Vyřiďte tak prosím poděkování všem, kteří se tak pěkně a s láskou starají o všechny babičky a dědečky. Přejeme vám všem ve vaší náročné a chvályhodné práci mnoho sil a zdraví.

Ještě jednou děkují syn Pavel a dcery Božena a Ludmila Solařovi

Poděkování za zpravodaj a za péči

Dobrý den, moc vám děkujeme za krásně zpracovaný zpravodaj (který je vydáván každé 3 měsíce), a tím i za péči, kterou věnujete našim blízkým.

Douchovi

Poděkování za umožnění realizace výzkumu k bakalářské práci v Alzheimercentru Jihlava

Vážená paní ředitelko a ostatní zaměstnanci, není momentálně v mých silách se za Vámi zastavit osobně, proto bych Vám alespoň touto cestou chtěla srdečně poděkovat za umožnění realizace výzkumu pro moji bakalářskou práci, dále za vaše rady, náměty, připomínky, za váš čas a ochotný a vstřícný přístup. Stejně tak patří velké díky klientům, kteří byli báječní při realizaci rozhovorů. Až to bude možné, přijdu vám poděkovat osobně. Přeji vám spoustu profesních i osobních úspěchů. Děkuji a jsem s pozdravem

M. Pruknarová

Poděkování za péči

Dobrý den,  za celou rodinu děkujeme celému kolektivu Alzheimercentra Jihlava za bezvadné služby a prostředí, co jste pro naší babičku v průběhu pobytu vytvořili. Přejeme centru sílu do dalších let. Děkujeme.

Marek Doležal s rodinou

Poděkování za péči

Chtěla bych moc poděkovat za ochotu a za péči o mého tatínka /a ostatní pacienty/, protože dle mého názoru je péče na špičkové úrovni.

Moc děkuji a přeji hezký den

Novotná T.

Poděkování za péči

Dobrý den, vážení a milí zaměstnanci Alzheimercentra Jihlava,

nemám vhodná slova na to, abych Vám vyjádřila naše díky za vaši péči a starostlivost, kterou jste věnovali naší tetě M.V.

Vám všem patří velký dík a nesmírný obdiv, že tak nelehkou práci dokážete zvládat s úsměvem a klidem, který přenášíte na své klienty a jejich rodinné příslušníky.

Poděkování za péči

Vážená paní Vacková,

chtěli bychom touto cestou poděkovat všem zaměstnancům Alzheimercentra Jihlava za jejich obětavou a psychicky náročnou práci.

Více jak rok jste poskytovali vzornou péči naší babičce A. Brodecké, která u vás byla velice spokojená.

Za Vaši péči a starostlivost Vám všem chceme vyslovit naši úctu a velký obdiv.

Poděkování za péči

Vážení a milí zaměstnanci,

chtěla bych poděkovat celému kolektivu Alzheimercentra Jihlava za obětavý a lidský přístup v péči o naši maminku. Kdykoliv jsem potřebovala něco projednat, bylo vše vyřízeno rychle a s ochotou. Tímto bych chtěla zvlášť poděkovat sociální pracovnici Ivetě Vackové za velmi vstřícné jednání s námi rodinnými příslušníky a zvláště pak s naší maminkou.

I když byl pobyt naší maminky v centru pouhé  3 měsíce, bylo patrné z jejích slov a reakcí, že se v centru cítila jako doma. Pokud by potřeboval někdo z mého okolí využít Vaše služby, s upřímnou radostí budu doporučovat.

Za naši celou rodinu přejeme hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů

Halamová I.

Poděkování za péči

Milé zdravotní sestřičky, pečovatelky a pečovatelé, paní uklizečky a kuchařky,

vy všichni, kteří jste se o maminku starali. Omlouvám se, že jsem nepřišla osobně, ale pořád bych brečela a nic kloudného neřekla, proto raději píšu. Děkuji vám za péči, kterou jste mamince věnovali. Byla u vás spokojená a klidná, a já tím pádem taky. Vím, že to nemáte jednoduché, alekaždý váš úsměv nebo pomoc se úročí tisícinásobně, i když to na první pohled někdy nevidíte, Obdivuji vás všechny kteří jste se rozhodli pro tuhle práci. Jste skuteční andělé pro nás, kteří tu trpělivost, čas nebo sílu nemáme.

Přeji vám hodně pochopení a úcty ze strany klientů, jejich rodin i majitelů Alzheimercentra. Paní ředitelce přeji, aby měla vždy štěstí na tak mimořádné zaměstnance, kteří jsou v Jihlavě nyní.

S úctou, Mgr. Jarmila Skopalová

Poděkování za péči

Chtěli bychom mockrát poděkovat za příkladnou péči o naší maminku paní Janu Cardovou. Byli jsme s Vaší péčí moc spokojeni. Všichni jste moc milí a spolupráce s Vámi byla moc příjemná.

 

Podívejte se do našich poboček ve videích a zjistěte o nás více.