O zařízení

V malebném a klidném koutu Středočeského kraje, asi 20 kilometrů od Prahy a s dobrou dostupností po dálnici D8,  stojí Alzheimercentrum Zlosyň.  Záleží nám nejen na precizní a profesionální péči na vysoké úrovní, ale i na příjemném a domácím prostředí pro naše obyvatele.

Objekt obklopuje dobře zabezpečená rozlehlá zahrada, která je kdykoli obyvatelům k dispozici nejen pro vycházky, ale slouží i k odpočinku a aktivizačním činnostem, jako je pěstování bylin, ovoce, nebo zeleniny. V zoo koutku tu také spokojeně žijí ovce a kozy, a to vše hlídá pes Oskar.

V zařízení je zajištěna odborná lékařská a zdravotnická péče, poskytovaná lékaři, všeobecnými a praktickými sestrami. O klienty dále pečuje tým složený ze sociálního pracovníka, pracovníků v sociálních službách a aktivizačních pracovníků. Při zařízení funguje i dětská skupina s názvem Včelička, určená dětem zaměstnanců, nebo rodinám z nedalekého okolí, kterým se líbí naše myšlenka výchovy a péče s mezigeneračním setkáváním.

Lidská vřelost, vstřícnost, pohlazení, kvalitní a bezpečná péče odpovídající požadavkům na důstojný život našich klientů je pro nás prioritou.

POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY:

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, DENNÍ STACIONÁŘ - detaily naleznete v sekci 'Dokumenty ke stažení'

 

Nadační fond TESCO, program 'Vy rozhodujete, my pomáháme'

DS Včelička je od 1. 4. 2016 podporována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Více informací o dětské skupině naleznete zde

 

Dětská skupina "VČELIČKA"

11. ledna 2017 byla otevřena ve Zlosyni při zařízení Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. dětská skupina s názvem Včelička (dále jen „DS Včelička“). Tato dětská skupina je určena dětem, jejichž rodič je zaměstnancem našeho zařízení nebo je z nedalekého okolí či se rodiči líbí naše myšlenka výchovy a péče.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodiče s dětmi. Cílová skupina jsou rodiče s malými dětmi.

DS Včelička je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky (maximálně do 6 let věku dítěte) a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

 

Informace

DS Včelička je v provozu v pracovních dnech (Po až Pá) od 6:30 do 17:30 hod. (včetně letních prázdnin).

Dětská skupina je otevřena pro příchod a odchod dětí od 6:30 do 8:00 hod, od 12:00 hod. do 12:45 hod., od 15:00 do 17:30 hod. Po individuální dohodě je možné i v jinou dobu.

 

Denní program

06.30 - 08.00 příchod dětí do DS Včelička, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost

08.00 - 10.00 společné vítání se s dětmi, snídaně, osobní hygiena, ranní kruh – vítání se s dětmi, výchovná a pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti

10.00 - 10.30 osobní hygiena, svačinka

10.30 - 11.30 činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, pobyt venku dle počasí

11.30 - 12.15 příprava na oběd, oběd, osobní hygiena

12.15 - 14.30 poslechová činnost, odpočinek dětí

14.30 - 15.00 osobní hygiena, svačina

15.00 - 17.30 odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů.

Výchovná činnost probíhá podle konceptu Výchovy a péče DS Včelička a je přizpůsobována věku a skladbě aktuálně přítomných dětí. Při provozu DS Včelička jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

 

Volná hra dětí

Děti mají možnost volné hry v časech dle denního programu.

 

Řízené činnosti

Řízené činnosti jsou upravené Plánem výchovy a péče, a jsou zpracovány do jednotlivých bloků.

 

Pohybové aktivity

Náplní pohybových aktivit jsou společná cvičení, zdravotní cviky, řízená TV činnost, hudebně-pohybové činnosti, pobyt na zahradě, vycházky do okolí, návštěva dětského hřiště.

 

Odpočinek

K odpočinku dětí je určena stabilní doba dle denního programu.

 

Stravování

Strava je zajišťována v souladu s hygienickým požadavky poskytovatelem – tj. Alzheimercentrum Zlosyň z.ú. Děti mají k dispozici stoleček, prostírání, tácek a ubrousky. Děti se učí správně držet lžičku a používat příbor. Děti jedí samostatně, v případě potřeby je jim poskytována asistence s porcováním a prováděno dokrmování. Kompletní infromace naleznete v dokumentu Denní program DS Včelička.

 

Pravidla dětské skupiny

Závazná pravidla poskytování péče o dítě v dětské skupině si můžete stáhnout ZDE.

Pravidla stanovují podmínky provozu, přijímání dětí, ceny za poskytované služby, práva dětí a rodičů a povinnosti a práva poskytoatele služby.

 

Plán výchovy a péče

Cílem péče o děti v dětské skupině je komplexní rozvoj dítě a jeho bezproblémové začleňování do skupiny vrstevníků. Základními principem výchovy a péče je individuální a respektující přístup a úzká spolupráce s rodinou dítěte.

Podrobnosti o výchovných přístupech v dětské skupiě Kulíšek se dočtete v dokumetnu "Plán výchovy a péče"

 

Kontakty

Dětská skupina Včelička Alzheimercentrum Zlosyň z.ú.

Zlosyň 160 Vojkovice u Kralup nad Vltavou 277 44
Tel.: 770 121 008
E-mail: vcelicka@alzheimercentrum.cz

 

Provozovatel:

Alzheimercentrum Zlosyň z.ú.

Zlosyň 160 Vojkovice u Kralup nad Vltavou 277 44
Tel.: 774 774 020
E-mail: reditelka.zlosyn@alzheimercentrum.cz

Služby zařízení Kontakty na personál Novinky Kalendář Reference

  • Zlosyň 160, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou
    navigovat

Služby zařízení

Hlavní budova má čtyři patra, ve kterých jsou  dvoulůžkové pokoje pro celkem 108 klientů. V každém pokoji je samozřejmostí vlastní sociální zařízení a vybavení základním nábytkem, které může klient doplnit o oblíbený kousek z domova.  K budově patří i terapeutické místnosti, společenské prostory a jídelny. Veškeré vybavení je nejen bezpečné, ale stále se snažíme ho zútulňovat a ladit tak, aby se u nás všichni cítili co nejlépe.  Místnosti jsou členěny podle nároků na možnost pracovat se skupinami klientů, rozdělených podle jejich vnímání i stupně onemocnění. Pro klienty v počátečním stadiu onemocnění nabízíme ubytování doslova rodinného typu,  v rodinném domku se zahradou v sousedství hlavní budovy. V této vilce je ubytování pro devět lidí, kteří potřebují pouze dohled při zvládání úkonů péče o sebe sama. Klientům jsou ve vilce k dispozici čtyři dvou a tří lůžkové ložnice, obývací pokoj s jídelním koutem, odpočinková místnost v prvním patře, kuchyňka, dvě koupelny a  dvě toalety.

Stravování máme zajištěné prostřednictvím vlastní kuchyně. Skladba stravy odpovídá vyšším nárokům na výživu,  souvisejícím s Alzheimerovou nemocí.

Máte zájem o naše služby? Vyplňte online žádost o umístění

Kontakty na personál

Reference

AH

Paní ředitelce přeji hodně zdraví, elánu, inspirace pro budoucí akce a pocit uspokojení z dobře odvedené práce. Budu na Vás všechny hodně vzpomínat a jen v dobrém :-) Přeji, ať se Vám dobře daří.

ZZ

Vážená paní magistro, chtěla jsem Vám a celému zlosyňskému kolektivu moc poděkovat za úžasný zážitek ze zahradní slavnosti. Bylo to velmi milé a srdečné setkání. Na všech zúčastněných bylo vidět, že si tuto slavnost velmi užívají. Téma „u nás na vsi“ bylo vtipné, stejně tak jako jeho realizace. Bylo vidět, kolik času a úsilí jste věnovali přípravě a to od scének, kostýmů, rekvizit (i ta kupka hnoje tam měla svoje místo :-), přes úpravu zahrady, pohoštění až po skvělou atmosféru. Ostatně tu pohodu, vlídnost a péči vídáme vždy, když navštívíme naší mamku. Jsme rádi, že měla to štěstí a dostala se právě k vám. Přeji Vám i všem ve „zlosyňských lázních“, aby se vám i nadále dařilo držet laťku takovýchto zařízení pro seniory na tak vysoké úrovni jako dosud.

Milena Špačková

Vážená paní ředitelko, oceňuji a jsem vděčná za profesionální práci všech ošetřovatelů, kteří mamince ulehčovali život a starali se o ni v posledním těžkém období. Při návštěvě kohokoliv z rodiny jsme se vždy setkali s ochotou, vstřícností a pochopením pečovatelů a zdravotníků, ale i administrativních pracovnic. Bylo štěstí, že u vás maminka mohla být. Pro rodinu to byla velká úleva, že je o ni dobře postaráno a nemusíme se bát, že se nám někde ztratí, že se jí něco stane, že jí zkrátka neuhlídáme… Navíc v AC se stále něco dělo, pořád bylo na co koukat, nebyl důvod se něčím trápit. Ještě jednou bych Vám osobně, i všem zaměstnancům AC Zlosyň, chtěla moc za vše poděkovat a popřát hodně zdaru v nelehké práci i v příštím roce.

SO

Vážená paní ředitelko, chtěl bych Vám osobně a všem pracovníkům Alzheimercentra ve Zlosyni velmi poděkovat za profesionální péči, kterou jste poskytli mé mamince, paní Jaroslavě O. Asi jako mnozí jsem řešil a hluboce váhal, jak se o maminku v její nemoci co nejlépe postarat. Z dnešního pohledu jsem přesvědčen, že jsem se rozhodl správně - nedokázal bych se postarat lépe. Zejména pobyt na vile měl téměř rodinnou atmosféru, prostředí čisté a poklidné. Péče sester a ošetřovatelů byla výborná, vstřícná, s porozuměním zdravotnímu stavu všech i individuálního klienta. Probíhala plánovaná zaměstnání, vycházky, výlety pro klienty, a velké akce pro rodinné příslušníky. Maminku jsem navštěvoval poměrně často a tak na řadě z nich jsem se osobně účastnil a mohu jen potvrdit výbornou organizaci, náplň i průběžnou péči sester a ošetřovatelů. Rovněž sociální, zdravotní a provozní služby, se kterými jsem se setkal, běžely po celou dobu bezchybně. Vysoce jsem ocenil péči sester a ošetřovatelek v posledních týdnech a dnech mé maminky a dojala mě nečekaná, ale milá přítomnost vašich pracovnic na jejím pohřbu. Prosím předejte „všem tam u Vás ve Zlosyni“ za vše ještě jednou veliký dík.

Podívejte se do našich poboček ve videích a zjistěte o nás více.