O zařízení

Na břehu řeky Jihlavy, výborně dostupné, kousek od hlavní příjezdové komunikace a zároveň s výhledem do zeleně, leží Jihlavské Alzheimercentrum. Dvě propojené budovy poskytují kvalitní zázemí pro 95 klientů. Jsme pyšnými držiteli certifikátu Vážka, který je dokladem nejvyšší kvality poskytované péče, a to nejen po stránce odborně proškoleného personálu, ale i nároků na prostředí a celkový přístup k našim klientům.

Pro personál i rodiny z blízkého okolí je k dispozici dětská skupina Ježeček. Naši zaměstnanci tak mohou mít své děti blízko po celou pracovní dobu a klienti získávají možnost kontaktu s dětmi. Mezigenerační propojení cestou společných her a výletů přináší všem mnoho radosti a má prokazatelně pozitivní, terapeutické účinky. U klientů je také velmi oblíbený je Snoezelen. Jde o multisenzorickou terapeutickou místnost s nejrůznějšími formami smyslových a světelných  podnětů, které pomáhají relaxovat. Reminiscenční místnost pak pomáhá vyvolávat a uchovávat  vzpomínky pomocí klientům důvěrně známých, dobových předmětů. Prostor využíváme i pro  pravidelné bohoslužby.

Centrum je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti, provádí se zde testování paměti přístupné i zájemcům z řad veřejnosti.

Chceme, aby se u nás každý cítil jako doma. Lidská důstojnost a celková spokojenost jsou pro nás důležitými hodnotami.

POSKYTUJEME SLUŽBU: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM - detaily naleznete v sekci „Dokumenty ke stažení“

 

Služby zařízení Kontakty na personál Novinky Kalendář Reference

  • Romana Havelky 13, 586 01 Jihlava
    navigovat

PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA

Dětská skupina Ježeček je od roku 2017 podporována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

více

Služby zařízení

Zařízení disponuje 1 a 2 lůžkovými pokoji se sprchovými kouty nebo vanou. Společné prostory využíváme k ergoterapii v různých formách. Máme například dílny s výrobou dekorací, ručními pracemi a možností šití na stroji. Klienti mají k dispozici i kuchyňský kout, kde v rámci ergoterapie vaří a pečou. Všechny tyto činnosti pomáhají udržovat a rozvíjet kondici i procvičované dovednosti. Každá z  aktivit je velice důležitá pro zachování co nejdelší samostatnosti klientů. Při vhodném počasí všichni rádi využívají k setkávání s blízkými, nejrůznějším aktivitám, zpívání či relaxaci, zastřešené atrium. Díky blízkosti přírody mohou klienti, v doprovodu personálu nebo svých rodin, chodit na inspirativní procházky podél břehu řeky.

Jako ostatní Alzheimercentra i v Jihlavě vaříme ve vlastní kuchyni z kvalitních surovin bez polotovarů, abychom tak zajistili specifické nutriční a dietní nároky jednotlivých klientů, dle jejich konkrétní diagnózy.

Máte zájem o naše služby? Vyplňte online žádost o umístění

Kontakty na personál

Reference

Poděkování

Vážená a milá paní Šťastná, 

Děkuji tímto za ty, asi poslední fotografie mé zesnulé ženy a taky za všechnu péči, kterou jste ji věnovali. Mně i dceři zůstává velkou útěchou, že Ilonka zemřela ještě v takovém stavu a zdraví, že se až do konce života dokázala o sebe postarat a netrpěla žádnými bolestmi. 

Prosím, vyřiďte mou vděčnost všem pracovnicím a pracovníkům Centra, jejích práce si osobně velice vážím.

S upříným a srdečným pozdravem, Erik Navara (14. 7. 2019)

Poděkování za péč

Dobrý den paní ředitelko, 

Moc bych Vám a celému kolektivu zaměstnanců Vašeho zařízení chtěla poděkovat za vstřícný přístuů ke klientům a rodinným příslušníkům a za péči, kterou klientům všichni věnujete. Tatínek je ve Vašem zařízení přes rok a vždy, když za ním přijdeme, je čistý, upravený, pokud se zašpiní jídlem, hned ho ošetřovatelé převlékají. Jsme s péčí velice spokojeni a myslím, že tatínek také. Jsem ráda, že tatínek (i ostatní klienti) mohou konec života poznamenaný nemocí dožít důstojně.  

Moc Vám všem děkuji a velice si vaší práce vážím. 

Děkuji a přeji hezký den, Tereza Novotná (23.8.2019)

Poděkování za péči

Vážená paní ředitelko,

přijměte, prosím, od nás veliké poděkování, s jakou úctou jste se věnovali naší mamince, paní Štěpánce Pechové. Velice si toho vážíme a prosím přeneste poděkování i na Vaše kolegy, zaslouží si ocenění.

Přeji ať se daří, Dalibor Pech

Poděkování

Milá paní ředitelko,

chtěla bych poděkovat Vám, i všem sestřičkám a celému personálu za péči a starost s mojí maminkou Vlastou Vítkovou. Já jsem byla moc spokojená s péčí a trpělivostí, se kterou jste se jí věnovali. Zvláště děkuji aktivizačním pracovnicím ve výtvarné dílně Mirce a Lence, moc ráda tam pracovala. Děkuji i sestřičkám, které jí denně pomáhaly, dávaly jí pohlazení a hlavně si s ní povídaly. Ještě jednou Vám všem moc děkuji a přeji Vám pevné zdraví.

S pozdravem

Jitka Brychtová 

Poděkování za péči

Vážená paní ředitelko,

chtěli bychom Vám a Vašemu kolektivu poděkovat za velmi hezký a kladný přístup při dvouletém pobytu naší maminky ve vašem zařízení.

Po těžké nemoci a pobytu v nemocnici Jihlava se již nemohla vrátit do Domu s pečovatelskou službou v Lukách nad Jihlavou. Tam jsme se dozvěděli o volném místě ve vašem zařízení a po dohodě v rodině jsme k vám maminku umístili. Zpočátku pobytu byla zamlklá a uzavřená, ale cca po měsíci, kdy si zvykla na režim a zlepšil se i její zdravotní stav - poznala se s jinými klienty a byla napak velmi spokojená. Chválila si příštup všech sestřiček a personálu, především z oddělení B. Dále byla nadmíru spokojená s jídlem z vaší kuchyně. 

Vyřiďte tak prosím poděkování všem, kteří se tak pěkně a s láskou starají o všechny babičky a dědečky. Přejeme vám všem ve vaší náročné a chvályhodné práci mnoho sil a zdraví.

Ještě jednou děkují syn Pavel a dcery Božena a Ludmila Solařovi

Poděkování personálu

Děkujeme veškerému ošetřujícímu personálu za obětavou práci, lidský přístup a vstřícnost při péči o našeho dědečka.

Rodina Pípova

Děkujeme partnerům

Od Druh Popis
Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové dar Prostředky využity na školení zaměstnanců v oblasti bazální stimulace (péče o klienty).
Magistrát města Jihlava dotace Dotace na vybavení relaxační místnosti Snoezelen.
DM drogerie dar Dar na vybavení relaxační místnosti Snoezelen.

Podívejte se do našich poboček ve videích a zjistěte o nás více.