Dětská skupina Brouček

Dětská skupina Brouček zahájila provoz 1.8.2018. Je určena dětem, jejichž rodič je zaměstnancem organizace Alzheimercentrum Zlín, z.ú. nebo žijí v nedalekém okolí či sdílí myšlenku dětské skupiny v našem zařízení.

Základním účelem provozování školičky Brouček je pravidelná péče o děti rodičů, kteří se tak mají možnost vrátit do pracovního prostředí s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno.

Dětská skupina Brouček je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky (do 6 let věku) a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Provozování dětské skupiny Brouček probíhá v rámci našeho zařízení Alzheimercentrum Zlín, z.ú. ve Zlíně, ulice Růmy 1391. Provoz v pracovních dnech (Po až Pá) od 6:30 do 17:00 hod. (včetně letních prázdnin), možnost změny/úpravy času vyhrazena.

DENNÍ PROGRAM

06.30 - 08.00   příchod dětí do zařízení DS Brouček, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost;

08.00 - 10.00   společné vítání se s dětmi, snídaně, osobní hygiena, ranní kruh – vítání se s dětmi, výchovná, vzdělávací a pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti;                                                                                                                 

10.00 – 11,00    osobní hygiena, činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, pobyt venku dle počasí;

11.00 – 11,45    příprava na oběd, oběd, osobní hygiena;

11,45 - 14.00     poslechová činnost, odpočinek dětí;

14.00 – 14,45    osobní hygiena, svačina,

14,45 - 17.00   odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů.

Výchovná činnost probíhá podle konceptu výchovy a péče dětské skupiny Brouček a je přizpůsobována věku a skladbě aktuálně přítomných dětí. Při provozu zařízení jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

VOLNÁ HRA DĚTÍ

Děti mají možnost volné hry v časech dle denního programu.

ŘÍZENÉ ČINNOSTI

Řízené činnosti jsou upravené vzdělávacím programem a jsou zpracovány do jednotlivých bloků.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Náplní pohybových aktivit jsou společná cvičení, zdravotní cviky, řízená TV činnost, hudebně-pohybové činnosti, pobyt na zahradě, vycházky do okolí, návštěva dětského hřiště.

ODPOČINEK

K odpočinku dětí je určena stabilní doba dle denního programu.

STRAVOVÁNÍ

Děti mají k dispozici stoleček, prostírání, tácek a ubrousky. Děti se učí správně držet lžičku a používat příbor. Děti jedí samostatně, v případě potřeby je jim poskytována asistence s porcováním a prováděno dokrmování.

Pravidla – provozní řád dětské skupiny Brouček

Pravidla stanovují podmínky provozu, přijímání dětí, ceny za poskytované služby, práva dětí a rodičů a povinnosti a práva poskytovatele služby. Pravidla – provozní řád budou zveřejněny před otevřením dětské skupiny.

Plán výchovy a péče

Cílem péče o děti v zařízení je komplexní rozvoj dítě a jeho bezproblémové začleňování do skupiny vrstevníků. Základními principem výchovy a péče je individuální a respektující přístup a úzká spolupráce s rodinou dítěte.

 

Kontakty

Dětská skupina Brouček

Růmy 1391

760 01 Zlín

Tel.: +420 773 377 070

E-mail: reditel.zlin@alzheimercentrum.cz

 

Provozovatel:

Alzheimercentrum Zlín, z.ú.

Sídlo: Zlosyň 160, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou

Provozovna: Růmy 1391, 760 01 Zlín

IČ 03461891

tel.: +420 773 377 070, e-mail: reditel.zlin@alzheimercentrum.cz

Máte zájem o naše služby?

Hledáte poskytovatele kvalitní sociální a zdravotní péče? V naší nabídce naleznete jak komplexní péči založenou na moderních terapeutických postupech, tak ubytování a stravování.

nebo zjistěte více o poskytované péči