Alzheimercentrum Ostrava bojuje proti kožním melanomům sérií preventivních prohlídek

05.08 2021 | Ostrava

Alzheimercentrum Ostrava bojuje proti kožním melanomům sérií preventivních prohlídek

Preventivní série prohlídek proběhla v rámci Dne melanomu v Alzheimercentru Ostrava. „Připojili jsme se k tomuto významnému dni tím nejlepším možným způsobem, když jsme kontrolovali mateřská znaménka, pihy a kůži klientům a zaměstnancům našeho zařízení,“ vysvětlila průběh ředitelka Alzheimercentra Ostrava Katarína Valentová.

Samotnou kontrolu provedla Mudr. Daniela Ďurďa Kluchová, která si pochvalovala přístup všech účastníků. „Všichni byli rádi za možnost nechat si zkontrolovat znaménka. Zájem byl obrovský. Prevence je totiž u kožních nemocí zvláště důležitá, ale neměla by se nikdy podceňovat. To se ale bohužel stále stává, “ uvedla ostravská lékařka. Medicíně, oboru dermatologie, se věnuje již od roku 2008, korektivní a estetické dermatologii se více než 8 let. Ráda Vám nabídne své služby: www.dermoestetika.cz

Přitom podle oficiálních statistik jen v roce 2017 byly nejčastějším nově diagnostikovaným zhoubným onemocněním právě kožní nádory vyjma melanomu, tedy například bazaliomy. 

V Alzheimercentru Ostrava a i ostatních Alzheimercentrech nejde o ojedinělou preventivní akci. Síť Alzheimercenter se do podobných oslav zapojuje pravidelně. Navíc zcela konkrétním programem.

Začátkem dubna se například všechna Alzheimercentra zapojila akcí k 71.výročí Světového Dne zdraví, když proběhla série zdravotních přednášek právě na téma Význam zdraví. Během nich byli zaměstnanci seznámení se správnými zdravotními návyky.  Mezi ně patří pravidelné a dobré stravování, dostatečný spánek, pravidelný pohybový režim, ale i nutnost psychické hygieny. Součástí bylo i zdůraznění významu – podobně jako u Dne melanomu - prevence různých typů onemocnění a předběžných a pravidelných prohlídek zdravotního stavu. Tedy doporučení všem zaměstnancům na pravidelné odběry krve, důrazem na hladinu cholesterolu a cukrů, preventivní vyšetření prsou, gynekologické vyšetření žen a PSA u mužů.

Zaměstnancům jednotlivých Alzheimercenter byl také kompletně analyzován jejich zdravotní stav včetně toho, zda dodržují pravidelnou frekvenci preventivních prohlídek, mají dostatečný pohyb, pravidelný a kvalitní spánek.

Nezapomnělo se ani na ty, kteří trpí problémy s astmatem či alergiemi a současně také mají potíže s dechem po onemocnění covidem 19. Pro ty fyzioterapeutky center připravily sérií dechových cvičení. Buď byly zaměřené na přirozený rytmus dýchání v koordinaci s pohyby nebo pak speciální dechové cviky. Ty kombinovaly statické, dynamické a lokalizované dýchání.

Každý zaměstnanec pak také v rámci přednášek „Dne zdraví 2021“ dostal Preventivní zdravotní kartička zaměstnance Alzheimercentra, ve které je také krátký záznam o účasti na Dni zdraví 2021 a konkrétní doporučení k jeho zdravotnímu stavu, které by měl dodržovat.