Centrum
Piešťany

Personál Piešťany

Ing. Mgr. Elena Gregoríková

Riaditeľka zariadenia

mobil: +421 918 930 000

e-mail: riaditelka.piestany@alzheimercentrum.sk

Hlavná sestra


mobil: +421 918 930 001

e-mail: vrchna.piestany@alzheimercentrum.sk

Sociálna pracovníčka


mobil: +421 917 127 585

mobil: +421 917 330 294

e-mail: socialna.piestany@alzheimercentrum.sk

Administratívna pracovníčka


mobil: +421 918 930 006

e-mail: admin.piestany@alzheimercentrum.sk

Vedúci oddelenia prevádzky


mobil: +421 918 930 002

e-mail: provoz.piestany@alzheimercentrum.sk

Koordinátor ošetrovateľskej starostlivosti


mobil: +421 918 790 710

e-mail: koordinator.piestany@alzheimercentrum.sk

Alzheimercentrum Piešťany je prvým špecializovaným zariadením skupiny Alzheimercentrum pp, ktoré vzniklo na Slovensku. Centrum poskytuje kvalitnú a kvalifikovanú starostlivosť osobám s Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami demencie vrátane porúch správania v starobe. Starostlivosť je určená pre všetky typy klientov, včetne klientov v najťažších štádiách ochorenia.

Spoločnosť kladie dôraz na individuálny prístup a vysokú kvalitu starostlivosti. Našim cieľom je nevyraďovať klientov z bežného života, ale klientov do života akýmkoľvek spôsobom zapojovať a spomaľovať tak vývoj a progresiu ich ochorenia.

Nie je vylúčený ani pobyt klienta s inou diagnózou, avšak po individuálnej konzultácii a po posúdení vhodnosti umiestnenia tak, aby komplexná starostlivosť bola zvládnuteľná a klientovi vyhovujúca. 

Centrum sa nachádza na okraji mesta Piešťany, obklopené krásnou prírodou a riekou Váh. Prechádzky po okolitých lesných cestičkách až k neďalekej vodnej nádrži Sĺňava poskytujú panoramatické výhľady a mnoho možností na oddych a relaxáciu.

Alzheimercentrum Piešťany je dvojposchodová budova s terasou a rozľahlou záhradou v zadnej časti areálu. Vybavenie centra zohľadňuje individuálny  prístup a potreby každého klienta a jeho rodiny. V budove sa nachádzajú terapeutické miestnosti, spoločenské priestory, telocvičňa, veľká jedáleň, denný stacionár, rodinná miestnosť a kongresové centrum pre vzdelávanie našich pracovníkov. Klienti centra sa najlepšie cítia tam, kde im to pripomína domov, ich mladosť a detstvo. Preto neoddelitelnou súčasťou centru sú  zvieratká ako papagáj, andulky, mačka, zajace, ktoré dotvárajú atmosféru domáceho prostredia a nie zriedka sú súčasťou terapie. 

alzheimercentrum piestany

Kontakty

Rekreačná 7,
921 01 Piešťany

mobil: +421 917 127 585
e-mail: piestany@alzheimercentrum.sk

KONTAKTY PERSONÁL

Aktivizačné činnosti

Komplexná starostlivosť zahŕňa lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, obslužné činnosti vrátane – upratovania, prania, žehlenia, sociálneho poradenstva, rehabilitácie (individuálne a skupinové cvičenie, masáže), fyzioterapiu, bazálnu stimuláciu, terapie (aktivizácia klienta, pracovná terapia, canisterapia, animoterapia, tréningy pamäte, muzikoterapia, spirituálna terapia, arteterapia, reminisenčná terapia, kognitívne cvičenia.

-       Individuálny prístup s ohľadom na špeciálne potreby klientov

-       Nepretržitá 24 hodinová starostlivosť

-       Bezpečné prostredie

-       Podpora v orientácii časom, priestorom a osobou

-       Asistovaná podpora pri zvládaní každodenných úkonov spojených so starostlivosťou o vlastnú osobu

-       Terapia

Klienti môžu vo svojom voľnom čase v rámci svojej aktivizácie ísť na výlety do okolia, urobiť si prechádzku v parku, posedieť si v kaviarni, alebo navštíviť kultúrne podujatie, ktorých je v Piešťanoch vďaka kúpeľnému rázu nespočet. Piešťany sú mestom, ktoré stále žije.

Bývanie a stravovanie

K našim štandardom patria polohovacie postele, antidekubitné pomôcky, skrátka všetko, čo k modernej ošetrovateľskej starostlivosti patrí.  

Verejný záväzok

Zaväzujeme sa poskytovat komplexnú službu, smerujúcu k udržaniu klienta v aktívnej forme života a k predĺženiu jeho samostatnosti a sebestačnostačnosti.

Úplné znenie najdete v dokumentech ku stiahnutiu.