Vzděláváme se v oblasti paliativní péče

07.01 2021 | Centrála

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

I v tak nelehké době, jaká je tato, nepolevujeme a snažíme se rozšiřovat naše znalosti v oblasti individuální péče o naše klienty. Naším hlavním cílem je nadále profesionalizovat náš tým, zvyšovat kvalitu a rozšiřovat komplexnost našich služeb. Mezi naše priority v oblasti sociální a zdravotní péče patří neustálé vzdělávání pracovníků.

Poskytuje služby na nejvyšší možné úrovni, a to 24 hodin denně, po 7 dnů v týdnu. Našim klientům u nás vytváříme nový domov, kdy každodenní život prožíváme společně. Klientům chceme být nablízku a nápomocni i ve chvílích nemocí a odcházení, zajistit jim kvalitní život až do úplného konce.

Velice děkujeme Výboru dobré vůle - nadaci Olgy Havlové za finanční podporu, díky níž jsme zase o velký krok blíže tomu splnit další stanovenou metu a certifikovat naši službu v Alzheimercentru Písek také v oblasti paliativní péče.

V rámci edukačního projektu v oblasti paliativní péče, bychom rádi v Alzheimercentru Písek zrealizovali celkem čtyři vzdělávací aktivity.

Jedná se o specializované a akreditované kurzy, které se v obecné rovině zabývají problematikou péče o lidi v závěru jejich života, snižováním utrpení a bolesti, zajištěním kvalitního života až do jeho konce. Věnují se otázce naplnění psychických, sociálních, kulturních a spirituálních potřeb. Podporují kvalitu, důstojnost, autonomii a individuální přístup v péči o nemocného nebo umírajícího člověka a učí umění doprovázet.

Díky Výboru dobré vůle – nadaci Olgy Havlové měli na podzim naši zaměstnanci možnost zúčastnit se akreditovaných kurzů „Komunikace v péči o umírající“ a „Pokojné smrti“. Oba kurzy organizovala a realizovala Asociace poskytovatelů sociální péče. Vzhledem k nastaveným preventivním epidemiologickým opatřením, probíhaly online formou.

Kurzy paliativní péče

Již proběhly:

  • kurz Pokojná smrt - akceptace a základy komunikace. Tento kurz byl určen všem zaměstnancům zařízení 

Konání: 26.11. a 2.12.2020

  • kurz Komunikace v péči o umírající - tento kurz byl určen PvSS, sociálním pracovníkům, zdravotnickým pracovníkům

Konání: 19.9.2020

V roce 2021 nás čeká:

  • kurz Základy paliativní péče - určen PvSS, sociálním pracovníkům, zdravotnickým pracovníkům
  • kurz Paliativní péče - pro zdravotnické pracovníky. Tento kurz je jediný neakreditovaný.

 

Na závěr vzdělávacích aktivit proběhne individuální konzultace s expertem (lektorem vzdělávacích kurzů) za účelem stanovení postupu implementace konceptu paliativní péče do samotné praxe s následnou možností zažádat o certifikaci.

Projekt Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách https://www.apsscr.cz/cz/projekty/certifikace-paliativni-pece

Co je to paliativní péče?

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.