Kurz Bazální stimulace

09.12 2021 | Jihlava

Bazální stimulace

Péče o skupinu klientů s různými stupni demence je velmi náročná a klade na ošetřující personál vysoké nároky. Ve společnosti Alzheimercentrum Jihlava, z. ú. máme personál odborně vzdělaný a snažíme se také o jeho pravidelné a průběžné vzdělávání. Víme, že vzdělávání našich pracovníků je důležité jak z hlediska jejich profesního rozvoje, tak i z důvodu udržení motivace k setrvání v tak náročné profesi bez příznaků syndromu vyhoření.

I letos se naši pracovníci zúčastnili různých kurzů a školení. Jedním z nich byl i kurz Vzdělávání pracovníků přímé péče v bazální stimulaci II.  Unikátní koncept bazální stimulace staví na doteku a práci s ním a je hodně využívaný v ošetřovatelské péči. Díky zklidňující nebo naopak povzbuzující stimulaci můžeme klientovi pomoci, aby si uvědomil sám sebe, svoje tělo a ulehčili mu tak například orientaci v prostoru či denní době. Správnými technikami bazální stimulace lze navodit pocity vzájemné důvěry a porozumění, aktivovat mozkovou činnost, a tím podporovat vnímání, komunikaci a hybnost klienta.

 

Cílem kurzu mimo jiného bylo i posílení schopnosti absolventa adekvátně reagovat a saturovat potřeby u osob, u nichž je z jakýchkoli příčin změněna možnost komunikace, pohybu i vnímání.

 

Chceme tímto velice poděkovat za podporu Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Díky jejich finančnímu příspěvku naši zaměstnanci kurz absolvovali a mohou tak naučené techniky stimulací, polohování nebo masážní techniky aplikovat ve své každodenní práci s klienty.

 

Děkujeme!

Za celý tým Alzheimercentra,

Jaroslava Tkáčová, ředitelka