Alzheimercentrum Aktualita

Návštěva Kateřiny Zemanové

12.05 2020 | Ostrava

Kateřina Zemanová zastupující Nadační fond prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana vyjádřila svou návštěvou psychickou podporu zaměstnancům Alzheimercentra v Ostravě.

 „Po předchozí domluvě jsme předali dary ve formě dezinfekčních prostředků, dezinfekcí a krémů na ruce a drobného občerstvení pro pracovníky v první linii. Chtěli jsme těmito drobnými dary ocenit statečnou práci zaměstnanců, kteří se o své klienty po celou dobu neúnavně starají a zajišťují jim potřebnou péči,“ komentuje účel návštěvy Kateřiny Zemanové Nadační fond prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana.

Vzhledem k aktuální situaci, byla návštěva Kateřiny Zemanové zkrácena na nutné minimum a probíhala ve venkovním areálu centra.

Simona Lipovská, ředitelka zařízení Alzheimercentra Ostrava, se k návštěvě Kateřiny Zemanové vyjádřila slovy: „Na slečně Zemanové bylo patrné, že je velmi empatická k problematice péče o seniory. Seznámili jsme ji se všemi aktivizačními činnostmi, které nabízíme a s celkovým systémem fungování našeho centra.“

 

Odborný personál ostravského Alzheimercentra při své práci využívá širokou škálu metod, přístupů a způsobů komunikace s klientem pomocí bazální stimulace a prvků validace. Základními kameny aktivizačních činností jsou reminiscenční terapie, tréninky paměti, muzikoterapie. K aktivizaci slouží i speciálně vybavené místnosti pro cvičení jemné a hrubé motoriky.

 

„Velice si ceníme času, který slečna Zemanová věnovala našemu ostravskému centru. Celá návštěva probíhala ve velmi příjemné, přátelské atmosféře. Velice děkujeme,“ dodává ředitelka centra Simona Lipovská.