Píše se o nás - 5+2, Jihočeský kraj

31.07 2020 | České Budějovice

Přečtěte si článek ve speciálním vydání 5+2 -Rodina a zdraví

Alzheimerovou nemocí a dalšími demencemi je v Česku postiženo více než 150 000 lidí a odhaduje se, že během následujících dvaceti let stoupne jejich počet na více než 300 000. Většina pacientů je starších 65 let a ženy jí trpí častěji i proto, že se dožívají vyššího věku. Počet klientů s demencí každým rokem narůstá a najít pro ně umístění je čím dál tím těžší. Podle údajů Českého statistického úřadu nevyhověly v roce 2017 domovy pro seniory 60 400 žádostem, o rok později bylo neuspokojených zhruba 35 000 žádostí. Desetitisíce lidí žádajících o místo v domově pro seniory čekají marně. Lhůty pro přijetí jsou v některých regionech delší než jeden rok.

Jak vypadá péče o pacienty v českobudějovickém Alzheimercentru?

„Máme dlouholetou praxi v aplikaci inovativních metod v rámci individuální péče. Do dnešního dne jsme v Českých Budějovicích poskytli péči již téměř šesti stovkám klientů,“ popisuje ředitelka Alzheimercentra v Českých Budějovicích Lucie Zajícová. Trénují paměť, zpívají, cvičí . S nemocnými zde pracují v malých komunitních skupinkách maximálně dvanácti klientů, rozřazených podle stupně závislosti a schopností. „Klademe důraz na kvalitu poskytované péče. Dodržujeme tradiční hodnoty a využíváme moderní terapeutické postupy s důrazem na bezpečný, kvalitní a důstojný život,“ upozorňuje Zajícová. Moderní bezbariérová budova Alzheimercentru v Českých Budějovicích nabízí péči ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zázemím. Zařízení flexibilně reaguje na akutní a mnohdy vzhledem k diagnóze specificky vyjádřené obtíže nemocného. Aktivizace probíhá i u klientů v nejtěžším stadiu Alzheimerovy choroby. Využívají zde prvků bazální stimulace, používání iniciálního doteku u všech klientů.

„Trénujeme s nimi paměť, zpíváme, cvičíme, využíváme takzvanou reminiscenční terapii, taneční terapie, muzikoterapie, aromaterapie či animoterapie. Jezdíme na výlety a o naše klienty se stará i duchovní,“ dodává Lucie Zajícová.