Obnovení návštěv od 17.srpna

12.08 2020 | České Budějovice

Vážení,

přes nepříznivou epidemiologickou situaci v některých regionech budete mít od 17. srpna opět možnost navštívit své blízké.

 Jak se budou návštěvy realizovat?

-        Na webových stránkách našeho zařízení najdete nově vytvořený systém pro rezervaci termínu návštěvy (www.alzheimercentrum.cz/rezervace )

-        Zde vyplníte veškeré požadované údaje (v kolonce „vyberte kalendář“ je důležité uvést správnou stanici)

-        Po vyplnění veškerých údajů klikněte na „odeslat rezervaci“; o přijetí požadavku budete informování e-mailem

-        Po schválení rezervace obdržíte e-mail potvrzující datum a čas návštěvy

-        V případě, že nemáte možnost online rezervace, kontaktujte prosím sociální pracovnici Bc. Janu Hunčovskou na tel. čísle 773 377 095, nebo sociální pracovnici Mgr. Moniku Bargerovou na tel. čísle 773377035.

 Rezervaci návštěvy je nutno provést minimálně 24 hodin před její realizací. Lze rezervovat maximálně jednu hodinu denně. Návštěvy je možné rezervovat v čase od 9:00 do 17:00 hodin.

 Jak budou návštěvy probíhat?

·       Ke každému klientovi mohou přijít pouze dvě osoby + jedno dítě

·       Jako vchod pro návštěvy je určena branka do zahrady centra, není možné vstupovat do vnitřních prostor (vestibul, apod.)

·       Před vstupem bude změřena tělesná teplota, provedena dezinfekce rukou, vyplněno čestné prohlášení, je nutná vlastní ochrana úst a nosu, kterou je nutné používat po celou dobu návštěvy. V případě, že tělesná teplota bude vyšší než 37,0°C, nebude návštěva umožněna. S ohledem na ochranu klientů musí návštěva probíhat bezkontaktně. Při nedodržování těchto opatření si poskytovatel vyhrazuje právo na neprodlené ukončení návštěvy.

·   Návštěvu je možné realizovat pouze ve venkovních prostorách zařízení k tomu určených. Není možné se volně pohybovat mimo vymezený prostor pro Vaši návštěvu.

·       Mezi cizími osobami musí být dodržovány odstupy min. 2 metry

·       Po každé návštěvě bude personálem provedena dezinfekce ploch

 

Jsme si vědomi, že zmíněná opatření Vás budou v průběhu návštěvy limitovat, přesto Vás prosíme o vzájemnou toleranci a dodržování těchto pravidel. Při nerespektování jakékoliv z uvedených bodů, s ohledem na náš společný cíl a tím je zdraví Vaše a Vašich blízkých, bychom byli nuceni Vaši návštěvu ukončit.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici.

 

S pozdravem

Lucie Zajícová

Ředitelka zařízení