Alzheimercentrum Aktualita

Obnovení návštěv od 8. prosince

04.12 2020 | Zlín

 Vážení a milí rodinní příslušníci,

 jak jsme již avizovali, nařízením vlády došlo k rozšíření výjimek ze zákazu návštěv.

Z médií jste pravděpodobně zaznamenali, že možnost návštěv bude již od 5. 12. 2020. Vzhledem ke složité agendě, která návštěvy provází, pozdní informovanosti ze strany ministerstev a také z důvodu, abychom zajistili veškeré pomůcky (zejména POC testy) i administrativu, jsme schopni návštěvy uskutečnit až od úterý 8. 12. 2020.

 

Jak budou návštěvy v centru vypadat?

 

                 Návštěvy bude možné objednat pouze prostřednictvím rezervačního systému, který bude otevřen dnes (4. 12.) v 15.00 hod. - www.alzheimercentrum.cz/rezervace  

                 Každá jednotlivá návštěva je na dobu 60 minut, avšak do této doby se započítává veškerá administrativní agenda, povinné testování rodinných příslušníků a následná dezinfekce prostor po ukončení návštěvy. To samotnou dobu návštěvy výrazně zkracuje. 

                 Na návštěvu k jednomu klientovi smí v tuto chvíli pouze 2 dospělé osoby. Co se týče návštěv dětí, zatím nemáme ze strany MZ žádné informace o tom, zda se děti musí testovat či nikoli, proto Vám tuto informaci ještě průběžně upřesníme.

                 Na návštěvu musíte přijít s vlastním respirátorem (minimálně FFP2). Prosíme Vás, respirátor vybalte z originálního obalu až těsně před návštěvou, při opakovaném použití ztrácí svoji účinnost.

                 Pokud jste prodělali Covid v uplynulých 90 dnech, musíte přinést písemné vyjádření lékaře o prodělaném onemocnění. My si uděláme kopii a nemusíte být testováni antigenními testy.

                 Pokud máte PCR stěr, který není starší než 48 hodin, musíte mít průkaz tohoto testování (minimálně SMS zprávu, kterou jsme povinni si vyfotografovat).

                 Pokud jste neprodělali Covid v uplynulých 90 dnech a nemáte PCR stěr ne starší než 48 hodin, musíte se před návštěvou podrobit antigennímu testování.

                 Před provedením antigenního testu budete podepisovat několik dokumentů (informovaný souhlas s provedením výkonu, čestné prohlášení a dokument k evidenci Vašich osobních údajů).

                 Abychom zkrátili administrativní činnost, byl přidán do rezervačního systému povinný údaj o tom, zda jste již onemocnění Covid prodělali, zda máte PCR stěr nebo zda Vás budeme testovat antigenními testy. Prosíme, vyberte při rezervaci jednu z těchto možností.

                 U Covid pozitivních klientů není návštěva možná vůbec (pouze s výjimkou terminálního stavu klienta).

                 Další opatření jako jsou dezinfekce rukou a měření TT zůstávají nadále v platnosti.

                 Návštěvy nemohou být uskutečněny na pokoji klientů, pro návštěvy bude vyhrazen prostor u hlavního vchodu horní budovy.

                 Pokud nebudou dodrženy výše uvedené body, vyhrazujeme si možnost návštěvu ukončit.

 

Co se týče propustek klientů do domácího prostředí, zatím nemáme žádné informace ze strany MPSV ani MZ. Prosíme Vás o trpělivost.

 

Omlouváme se, že informace zasíláme až v tento den, nicméně informace pro poskytovatele sociálních služeb se neustále vyvíjí a upřesňují. Pokud dojde k jakékoliv změně, budeme Vás e-mailem informovat. Informace budou zveřejněny také na našich webových stránkách.

 

V případě, že nemáte možnost online rezervace, kontaktujte prosím sociální pracovnici Anetu Planetovou na tel. čísle 778 494 060 nebo Dagmar Šestákovou na tel. čísle 773 377 075.

 

Pokud máte jakékoli dotazy, jsme Vám k dispozici.

 

doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.

ředitelka zařízení

E-mail: reditelka.zlin@alzheimercentrum.cz