Změna návštěvních dní od 23.9.

19.09 2020 | Zábřeh

Vážené rodiny,

s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace od pondělí 23. září přistupujeme ke změně systému návštěv.

 Návštěvní dny

 úterý, čtvrtek, pátek, neděle v čase od 10:00-11:00, 12:00-13:00, 13:00-14:00, 15:00 16:00  

 

 Návštěvy budou probíhat za přísných hygienicko-epidemiologických opatření a za pomocí rezervačního systému, ideálně ve venkovním prostředí. V případě nepřízně počasí Vám bude určena návštěvní místnost.

 

 1)     Jak se návštěvy realizují?

a.      Na webových stránkách našeho zařízení najdete systém pro rezervaci termínu návštěvy (www.alzheimercentrum.cz/rezervace).

b.     Zde vyplníte veškeré požadované údaje.

c.      Po vyplnění veškerých údajů klikněte na „odeslat rezervaci“; o přijetí požadavku budete informování e-mailem.

d.     Po schválení rezervace obdržíte e-mail potvrzující datum a čas návštěvy.

e.      V případě, že nemáte možnost online rezervace, kontaktujte nás

f.      Rezervaci návštěvy je nutno provést minimálně 24 hodin před její realizací.

g.     Současně mohou probíhat pouze 2 návštěvy, tzn. ve stejný čas mají návštěvu 2 klienti.

h.     Lze rezervovat maximálně jednu hodinu denně (doba návštěvy bude max. 40 minut) ve dnech:

úterý, čtvrtek, pátek, neděle v čase od 10:00-11:00, 12:00-13:00, 13:00-14:00, 15:00 16:00  

.

i.       Pokud přijdete později, Vaše návštěva se tak automaticky neprodlužuje.

j.       Ukončení návštěvy musí být realizováno 20 min. před příchodem další. Koordinátor návštěv potřebuje čas na doprovod klienta ze společných prostor, dezinfekci ploch a doprovod nového klienta na další návštěvu.

 

2)     Jak návštěvy probíhají?

a.      Ke každému klientovi mohou přijít pouze dvě osoby + max. jedno dítě. Není možné, aby přišlo 5 osob, které se postupně střídají.

b.     Před vstupem Vám bude změřena tělesná teplota, provedete dezinfekce rukou, vyplníte čestné prohlášení, je nutná vlastní dostatečná ochrana nosu a úst. Za dostatečnou se nepovažuje šála, šátek a podobně. K zakrytí nosu a úst musí být použita rouška či respirátor.

c.      V případě, že tělesná teplota bude vyšší než 37,0°C, nebude návštěva umožněna.

d.     Návštěvu je možné realizovat pouze ve venkovních prostorách, nebo v místech k tomu určených. Není možné se volně pohybovat mimo prostor vymezený pro Vaši návštěvu, tzn. v pokojích klientů, v jídelnách apod. Pokud budete cokoliv potřebovat, obraťte se na koordinátora návštěv.

e.      Mezi cizími osobami musí být dodržovány odstupy min. 2 metry.

f.      Po každé návštěvě bude personálem provedena dezinfekce ploch.

 

Prosíme Vás o předání všech informací i ostatním členům rodiny, o vzájemnou toleranci a dodržování výše uvedeného.

 

Jsme si vědomi, že všechna opatření a pokyny Vás limitují, nicméně Vás tímto žádáme, o dodržování času jedné návštěvy 40 minut, byť v rezervačním systému je uvedeno 60 minut. Je dáno tím, že prostor návštěvy, ať už venku nebo uvnitř, je nutné dezinfikovat a připravit pro další návštěvu.

Snažíme se Vám v maximální míře vyhovět, ale musíme být všichni obezřetní a zodpovědní, protože nejohroženější skupinou, v souvislosti s epidemií koronavirem, jsou senioři - naši klienti.

Vše děláme pro ochranu Vašich blízkých.

 

Při nedodržování těchto opatření (rouška/respirátor – rozestup – ruce desinfikovat) si jako poskytovatel vyhrazujeme právo na neprodlené ukončení návštěvy v zájmu ochrany zdraví našich klientů.