Alzheimercentrum Aktualita

Volání bez rezervace

24.11 2020 | Ostrava

Vážené rodiny,
vzhledem k vašemu velkému zájmu o kontakt s blízkými, ze kterého jsme skutečně nadšení, jsme pro vás vyčlenili telefon, který bude používán na kontakt mezi vámi a našimi klienty.
Telefon sesterny, který byl využíván pro tuto komunikaci doposud byl často nedostupný pro sestry, které jej potřebují k pracovnímu výkonu.
Nový klientský telefon +420 775 893 822 bude dostupný pro vaše hovory každý den v intervalech od 10:00 – 11:00 a 14:00 – 16:00.
Telefon sesterny, na který bylo možno zavolat doposud již nadále nebude pro hovory s klienty využíván, můžete na něj samozřejmě zavolat a informovat se o celkové kondici klienta a jeho života v zařízení.
V případě informací o zdravotním stavu vám je stále k dispozici staniční sestra +420 775 893 824 nebo vrchní sestra na +420 775 893 807.
V případě informací ze sociálního úseku, ohledně oblečení, hygieny, úřadů atd. vám jsou k dispozici sociální pracovnice +420 775 893 816 nebo +420 775 893 849.
Děkujeme Vám za trpělivost a podporu.
S přáním hezkého dne,
kolektiv Alzheimercentra Ostrava