Obnovení návštěv

08.12 2020 | Filipov

Vážení,

jak jsme již avizovali, nařízením vlády došlo k rozšíření výjimek ze zákazu návštěv.

Navštívit své blízké můžete opět od úterý 8.12. 2020.

Z médií jste pravděpodobně zaznamenali, že možnost návštěv bude již od 5.12.2020.

Vzhledem ke složité agendě, která návštěvy provází, k pozdní informovanosti ze strany ministerstev a také z důvodu, abychom zajistili veškeré pomůcky i administrativu, jsme schopni návštěvy uskutečnit až od úterý 8.12.2020

 Jak budou návštěvy v centru vypadat?

•                 Návštěvy bude možné objednat pouze prostřednictvím rezervačního systému, který bude otevřen dnes (4.12.) v 15.00 hod. - www.alzheimercentrum.cz/rezervace  

·        Veškeré rezervace návštěv, které byly z minulých týdnů objednané, jsou zrušené.

·        Každá jednotlivá návštěva je rezervována na dobu 60 minut, avšak do této doby se započítává veškerá administrativní agenda, povinné testování rodinných příslušníků a následná dezinfekce prostor po ukončení návštěvy. To samotnou dobu návštěvy výrazně zkracuje a to na 30 min. 

•                 Na návštěvu k jednomu klientovi smí v tuto chvíli pouze 2 dospělé osoby. Co se týče návštěv dětí, zatím nemáme ze strany MZ žádné informace o tom, zda se děti musí testovat či nikoli, proto Vám tuto informaci ještě průběžně upřesníme.

•                 Na návštěvu musíte přijít s respirátorem (minimálně FFP2 nebo KN95). Prosíme Vás, respirátor vybalte z originálního obalu až těsně před návštěvou, při opakovaném použití ztrácí svoji účinnost.

•                 Pokud jste prodělali Covid v uplynulých 90 dnech, musíte přinést písemné vyjádření lékaře o prodělaném onemocnění. My si uděláme kopii a nemusíte být testováni antigenními testy.

•                 Pokud máte PCR stěr, který není starší než 48 hodin, musíte mít průkaz tohoto testování (minimálně sms, kterou jsme povinni si vyfotografovat).

•                 Pokud jste neprodělali Covid v uplynulých 90 dnech a nemáte PCR stěr ne starší než 48 hodin, musíte se před návštěvou podrobit antigennímu testování.

•                 Před provedením antigenního testu budete podepisovat několik dokumentů (informovaný souhlas s provedením výkonu, čestné prohlášení a dokument k evidenci Vašich osobních údajů).

•                 Abychom zkrátili administrativní činnost, byl přidán do rezervačního systému povinný údaj o tom, zda jste již onemocnění Covid prodělali, zda máte PCR stěr nebo zda Vás budeme testovat antigenními testy. Prosíme, vyberte při rezervaci jednu z těchto možností.

•                 Další opatření jako jsou dezinfekce rukou a měření TT zůstávají nadále v platnosti.

•                 Návštěvy nemohou být uskutečněny na pokoji klientů, pro návštěvy bude vyhrazen prostor.

•                 Během návštěvy se nesmí jíst ani pít.

•                 Pokud nebudou dodrženy výše uvedené body, vyhrazujeme si možnost návštěvu ukončit.

Co se týče propustek klientů do domácího prostředí, zatím nemáme žádné informace ze strany MPSV ani MZČR. Prosíme Vás o trpělivost.

Omlouváme se, že informace zasíláme až v tento den, nicméně informace pro poskytovatele sociálních služeb se neustále vyvíjejí a upřesňují. Pokud dojde k jakékoliv změně, budeme Vás e-mailem informovat. Informace budou zveřejněny také na našich webových stránkách.

Pokud máte jakékoli dotazy v souvislosti s návštěvami, volejte prosíme výhradně pana Lukáše Pallana - našeho nového koordinátora přímé péče - tel. 774 774 718 (po-pá 7:00 -15:30 hod.) nebo e-mail: primapece.filipov@alzheimercentrum.cz

 

S přáním hezkého dne

 

Jana Střihavková, MBA

ředitelka