Alzheimercentrum Aktualita

Obnovení návštěv od 8. prosince

04.12 2020 | Průhonice

Vážení,

 

jak jsme již avizovali, nařízením vlády došlo k rozšíření výjimek ze zákazu návštěv.

Navštívit své blízké můžete opět od úterý 8.12. 2020.

 

Z médií jste pravděpodobně zaznamenali, že možnost návštěv bude již od 5.12. 2020.

Vzhledem ke složité agendě, která návštěvy provází, pozdní informovanosti ze strany ministerstev a také z důvodu, abychom zajistili veškeré pomůcky i administrativu, jsme schopni návštěvy uskutečnit až od úterý 8.12.

 

Jak budou návštěvy v centru vypadat?

 

·       Návštěvy bude možné objednat pouze prostřednictvím rezervačního systému, který bude otevřen dnes (4. 12.) v 15.00 hod. - www.alzheimercentrum.cz/rezervace

·       Četnost jednotlivých návštěv stejných osob může být z kapacitních důvodů omezena ve prospěch jiných rodinných příslušníků jiného klienta.

·       Návštěvní doba Po – Pá, Ne - 9.00 – 11.00, 12.00 – 15.00

·       Všechny dárečky pro klienty musí být v dezinfikovatelných obalech.

·       Ke vstupu do zařízení je určen boční vstup (blíže parkovišti), vstup je označen nápisem a zvonkem.

o   Každá jednotlivá návštěva je na dobu 60 minut, avšak do této doby se započítává veškerá administrativní agenda, povinné testování rodinných příslušníků a následná dezinfekce prostor po ukončení návštěvy. To samotnou dobu návštěvy výrazně zkracuje na dobu 30 – 45 minut. 

·       Na návštěvu k jednomu klientovi smí v tuto chvíli pouze 2 dospělé osoby. Co se týče návštěv dětí, zatím nemáme ze strany MZ žádné informace o tom, zda se děti musí testovat či nikoli, proto Vám tuto informaci ještě průběžně upřesníme.

·       Na návštěvu musíte přijít s respirátorem (minimálně FFP2). Prosíme Vás, respirátor vybalte z originálního obalu až těsně před návštěvou, při opakovaném použití ztrácí svoji účinnost.

·       Pokud jste prodělali Covid v uplynulých 90 dnech, musíte přinést písemné vyjádření lékaře, nebo KHS o prodělaném onemocnění. My si uděláme kopii a nemusíte být testováni antigenními testy.

·       Pokud máte PCR stěr, který není starší než 48 hodin, musíte mít průkaz tohoto testování (minimálně sms, kterou jsme povinni si vyfotografovat).

·       Pokud jste neprodělali Covid v uplynulých 90 dnech a nemáte PCR stěr ne starší než 48 hodin, musíte se před návštěvou podrobit antigennímu testování. Výsledek testu trvá 15 – 20 minut.

Před provedením antigenního testu budete podepisovat několik dokumentů (informovaný souhlas s provedením výkonu, čestné prohlášení a dokument k evidenci Vašich osobních údajů).

·       Abychom zkrátili administrativní činnost, byl přidán do rezervačního systému povinný údaj o tom, zda jste již onemocnění Covid prodělali, zda máte PCR stěr nebo zda Vás budeme testovat antigenními testy. Prosíme, vyberte při rezervaci jednu z těchto možností.

·       Z rozhodnutí KHS nejsou povoleny návštěvy klientů 4. patra až do doby ukončení karantény. Jakmile se situace změní, budeme vás obratem informovat.

·       Další opatření jako jsou dezinfekce rukou a měření TT zůstávají nadále v platnosti.

·       Návštěvy nemohou být uskutečněny na pokoji klientů, pro návštěvy máme vyhrazen prostor v přízemní části zařízení.

·       Pokud nebudou dodrženy výše uvedené body, vyhrazujeme si možnost návštěvu ukončit.

 

Omlouváme se, že informace zasíláme až v tento den, nicméně informace pro poskytovatele sociálních služeb se neustále vyvíjí a upřesňují. Pokud dojde k jakékoliv změně, budeme Vás e-mailem informovat. Informace budou zveřejněny také na našich webových stránkách.

 

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat