V Alzheimercentru pomáhají dobové fotografie

23.06 2021 | Pardubice

V Alzheimercentru Pardubice pomáhají dobové fotografie

Dobové fotografie z minulých období pomáhají klientům Alzheimercentra Pardubice. „V průběhu pandemie covidu jsme měli kvůli přísným hygienickým nařízením omezené venkovní, ale i vnitřní aktivity. Přemýšleli jsme o možnosti nových a efektivních terapií, které by aktivovaly klientům vzpomínky a procvičovaly v tomto složitém období jejich paměť,“ vysvětluje vznik nového léčebného postupu ředitelka Alzheimercentra Pardubice Eva Kunátová Holečková.

Fotografie jsou umístěny v centru na chodbách a klienti si tak při procházkách stále připomínají místa, která jsou na nich zachycena. Jde od řadu fotografií nejen z centra Pardubic, ale i další záběry významných budov a míst z blízkého okolí např. Automatické mlýny, místní letiště, pivovar, Pardubický zámek, povodí Labe. „Naši klienti tak vidí, jak co fungovalo. Na fotkách pozorují místa, která jsou pro ně blízká a mají je spojené s konkrétními zážitky. Díky tomu se jim aktivuje paměť a o těchto lokalitách pak našim pracovníkům vyprávějí. Ti jim zase popisují, jaké je to dnes, co konkrétního se v Pardubicích nyní mění,“ uvádí k terapii pomocí fotografií ředitelka Alzheimercentra Pardubice.