Alzheimercentrum Aktualita

Vycházky a návštěvy

19.12 2020 | Průhonice

Milé rodiny,

jsme velice rádi, že i přes nepříznivou epidemiologickou situaci v celé České republice, jsou návštěvy v našich zařízeních nadále umožněny a že máte možnost se svými blízkými, i když za dodržení přísných bezpečnostních opatření, stále setkávat.

Jak jste pravděpodobně zaznamenali v médiích, vláda povolila vycházení klientů za vymezených podmínek, v současném nouzovém stavu. Přestože avizovaný doporučený postup ze strany MPSV dosud nebyl vydán, chceme pružně reagovat na nařízení vlády, a proto si dovolujeme podat pár základních informací k systému vycházek.

Vláda rozdělila odchody klientů z pobytových sociálních služeb na dvě varianty:

1)     Vycházky do 6 hodin – pro tento typ vycházek platí:

·       Klienti při pohybu mimo areál zařízení jsou povinni používat respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu setrvání mimo zařízení. Výměna je nutná minimálně 2x denně, přičemž nákup respirátoru si zajistí rodina.

·       Abychom mohli klienta bezpečně vydat do rodinného prostředí, je přicházející rodinný příslušník povinen se prokázat výsledkem provedeného antigenního testu, který není starší než 48 hodin. Pro vyzvednutí klienta nestačí prokázání prodělání nákazy COVID v posledních 90 dnech. Testování v těchto případech bohužel není v našich provozních možnostech, přesto je možné test provést na odběrových místech ve Vašem regionu (seznam je uveden ve spodní části dopisu).

·       Vzhledem k vysokému riziku přenosu nákazy doporučujeme testování antigenními testy všech členů rodiny, se kterými bude Váš blízký v kontaktu.

·       Aby byla zabezpečena ochrana všech klientů a zaměstnanců v zařízení, bude po návratu z vycházky klient umístěn do izolace na dobu 7 dní, během které proběhne jeho testování antigenními testy, a to 3. a 7. den, popř. v případě výskytu souvisejících příznaků ihned.

S ohledem na to, že riziko nákazy je při současně míře komunitního šíření enormní, nedoporučujeme Vám tento druh vycházek. Uctivě bychom Vás chtěli požádat
o upřednostnění druhé varianty – vycházky nad 6 hodin, také proto, abyste si vánoční čas s Vašim blízkým užili v klidu a pohodě.

 2)     Vycházky nad 6 hodin

·       Klienti při pohybu mimo areál zařízení jsou povinni používat respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu setrvání mimo zařízení. Výměna je nutná minimálně 2x denně, přičemž nákup respirátoru si zajistí rodina.

·       Abychom mohli klienta bezpečně vydat do rodinného prostředí, je přicházející rodinný příslušník povinen se prokázat výsledkem provedeného antigenního testu, který není starší než 48 hodin. Pro vyzvednutí klienta nestačí prokázání prodělání nákazy COVID v posledních 90 dnech. Testování v těchto případech bohužel není v našich provozních možnostech, přesto je možné test provést na odběrových místech ve Vašem regionu (seznam je uveden ve spodní části dopisu).

·       Aby byla zabezpečena ochrana všech klientů a zaměstnanců v zařízení, bude po návratu z vycházky klient umístěn do izolace na dobu 7 dní, během které proběhne jeho testování antigenními testy, a to 3. a 7. den, popř. v případě výskytu souvisejících příznaků ihned.

·       S ohledem na minimální kapacitní možnosti pro následnou izolaci klientů, bude možné uskutečnit odchody klientů z našeho centra pouze v omezeném počtu, ale budeme se Vám snažit vyjit maximálně vstříc.

·       V případě zájmu o dlouhodobější pobyt klienta mimo naše centrum kontaktujte prosím paní ředitelku, sociální pracovnici či vrchní sestru na níže uvedených kontaktech:

Marta Hrdonková, e-mail: reditelka.pruhonice@alzheimercentrum.cz , tel.: 774 774 060

Lenka Škodová, e-mail: socialni.pruhonice@alzheimercentrum.cz , tel.: 774 774 065

Šárka Skalická, e-mail: vrchn.pruhonice@alzheimercentrum.cz , tel.: 774 774 061

 3)     Návštěvy v centru

Nejbezpečnější varianta pro setkání s Vašimi blízkými je Vaše návštěva u nás.

Jak probíhají návštěvy v centru:

·       Návštěvy je možné objednat pouze prostřednictvím rezervačního systému - www.alzheimercentrum.cz/rezervace.

o   Každá jednotlivá návštěva je na dobu 60 minut, avšak do této doby se započítává veškerá administrativní agenda, povinné testování rodinných příslušníků a následná dezinfekce prostor po ukončení návštěvy. To samotnou dobu návštěvy výrazně zkracuje.  

·       Na návštěvu k jednomu klientovi smí v tuto chvíli pouze 2 osoby.

·       Na návštěvu musíte přijít s respirátorem (minimálně FFP2). Prosíme Vás, respirátor vybalte z originálního obalu až těsně před návštěvou, při opakovaném použití ztrácí svoji účinnost.

·       Pokud jste prodělali Covid v uplynulých 90 dnech, musíte přinést písemné vyjádření lékaře o prodělaném onemocnění. My si uděláme kopii a nemusíte být testováni antigenními testy.

·       Pokud máte PCR stěr, který není starší než 48 hodin, musíte mít průkaz tohoto testování (minimálně sms, kterou jsme povinni si vyfotografovat).

·       Pokud jste neprodělali Covid v uplynulých 90 dnech a nemáte PCR stěr ne starší než 48 hodin, musíte se před návštěvou podrobit antigennímu testování.

·       Před provedením antigenního testu budete podepisovat několik dokumentů (informovaný souhlas s provedením výkonu, čestné prohlášení a dokument k evidenci Vašich osobních údajů).

·       Pro testování dětí antigenními testy nejsme personálně zajištěni, proto musí být děti negativně testovány na testovacím místě a přijít s platným negativním výsledkem testu (nesmí být starší než 48 hodin).

·       Abychom zkrátili administrativní činnost, byl přidán do rezervačního systému povinný údaj o tom, zda jste již onemocnění Covid prodělali, zda máte PCR stěr nebo zda Vás budeme testovat antigenními testy. Prosíme, vyberte při rezervaci jednu z těchto možností.

·       U Covid pozitivních klientů není návštěva možná vůbec (pouze s výjimkou terminálního stavu klienta).

·       Další opatření jako jsou dezinfekce rukou a měření TT zůstávají nadále v platnosti.

·       Návštěvy nemohou být uskutečněny na pokoji klientů, pro návštěvy bude vyhrazen prostor.

 Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci doporučujeme nevystavovat Vaše blízké riziku nákazy, které se zvyšuje s počtem osob, jež se se seniorem setkají. Dovolujeme si Vás také upozornit, že negativní antigenní test není stoprocentní zárukou negativity.

V případě, že se z metodického pokynu MPSV dozvíme upřesňující pokyny, či nové informace, budeme Vás obratem informovat.

Buďme ohleduplní, pomáhejme si a chraňme sebe i své blízké.

Přeji Vám příjemný předvánoční čas.

Odkaz na metodické postupy: https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info#doporucene_postupy

Odběrová místa ve Vašem regionu: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Viděli jste: https://www.youtube.com/watch?v=BPipKU-b42c&ab_channel=L%C3%A9ka%C5%99ibezhranic%2FM%C3%A9decinsSansFronti%C3%A8res%28MSF%29