Znovuzavední návštěv od 20.9.

20.09 2020 | Filipov

Vážené rodiny,

na základě zhodnocení stavu situace jsme od neděle 20. září přistoupili ke znovuzavedení návštěv s ohledem vnímání důležitosti osobního setkávání s Vámi, rodinnými příslušníky.

Návštěvy budou probíhat za hygienicko-epidemiologických opatření a za pomocí rezervačního systému, ideálně ve venkovním prostředí. V případě nepřízně počasí Vám bude určena návštěvní místnost.

V souvislosti s obnovením návštěv Vám zasíláme podrobné informace o způsobu a podmínkách jejich realizace.

Na koordinaci návštěv je vyčleněn každý den jeden pracovník - koordinátor návštěv, který bude k dispozici na tel. čísle 774 774 719. Toto číslo již nebude sloužit k soukromým telefonním hovorům s klienty.

Pracovník Vás vpouští do budovy a doprovází klienta v čase návštěvy do prostor k tomu určených. V jeho gesci je organizace celé návštěvy, komunikujte výhradně s ním.

 

1)     Jak se návštěvy realizují?

a.      Na webových stránkách našeho zařízení najdete systém pro rezervaci termínu návštěvy (www.alzheimercentrum.cz/rezervace).

b.     Zde vyplníte veškeré požadované údaje.

c.      Po vyplnění veškerých údajů klikněte na „odeslat rezervaci“; o přijetí požadavku budete informování e-mailem.

d.     Po schválení rezervace obdržíte e-mail potvrzující datum a čas návštěvy. Toto potvrzení se negeneruje automaticky, zodpovědný pracovník - koordinátor přímé péče - pí Ilona Chalupová tel. 774 774 718, 2x denně rezervace kontroluje a potvrzení odesílá.

e.      V případě, že nemáte možnost online rezervace, nebo potřebujete jinou informaci, kontaktujte prosíme v pracovních dnech pondělí - pátek od 7:00 do 15:30 hod. koordinátora přímé péče - pí Ilonu Chalupovou tel. 774 774 718 - ona Vám s rezervací pomůže.

f.      Rezervaci návštěvy je nutno provést minimálně 24 hodin před její realizací.

g.     Současně mohou probíhat pouze 2 návštěvy, tzn. 2 klienti mají ve stejný čas návštěvu.

h.     Lze rezervovat maximálně jednu hodinu denně (doba návštěvy bude max. 40 minut) ve dnech:

pondělí, středa, čtvrtek v čase od 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hod.

neděle v čase od 10:00-12:00 a 13:00-17:00 hod.

i.       Pokud přijdete později, Vaše návštěva se tak automaticky neprodlužuje.

j.       Ukončení návštěvy musí být realizováno 20 min. před příchodem další. Koordinátor návštěv potřebuje čas na doprovod klienta ze společných prostor, dezinfekci ploch a doprovod nového klienta na další návštěvu.

 

2)     Jak návštěvy probíhají?

a.      Ke každému klientovi mohou přijít pouze dvě osoby + max. jedno dítě. Není možné, aby přišlo 5 osob, které se postupně střídají.

b.     Před vstupem Vám bude změřena tělesná teplota, provedete dezinfekce rukou, vyplníte čestné prohlášení, je nutná vlastní dostatečná ochrana nosu a úst. Za dostatečnou se nepovažuje šála, šátek a podobně. K zakrytí nosu a úst musí být použita rouška či respirátor.

c.      V případě, že tělesná teplota bude vyšší než 37,0°C, nebude návštěva umožněna.

d.     Návštěvu je možné realizovat pouze ve venkovních prostorách, nebo v místech k tomu určených. Není možné se volně pohybovat mimo prostor vymezený pro Vaši návštěvu, tzn. v pokojích klientů, v jídelnách apod. Pokud budete cokoliv potřebovat, obraťte se na koordinátora návštěv.

e.      Mezi cizími osobami musí být dodržovány odstupy min. 2 metry.

f.      Po každé návštěvě bude personálem provedena dezinfekce ploch.

 

Telefonní číslo 774 774 719 je určeno pro koordinátora návštěv - ne pro soukromé hovory klientů s jejich blízkými. Pokud je obsazené, nemůže koordinátor obratem reagovat na Vaše volání. Mějte prosíme trpělivost.

Nevolejte prosíme v souvislosti s návštěvou směnové sestře na číslo 774 774 013 - věnuje se péči o klienty, která je naší prioritou a nemůže obratem reagovat.

Prosíme Vás o předání všech informací i ostatním členům rodiny, o vzájemnou toleranci a dodržování výše uvedeného.

 

Jsme si vědomi, že všechna opatření a pokyny Vás limitují, nicméně Vás tímto žádáme, o dodržování času jedné návštěvy 40 minut, byť v rezervačním systému je uvedeno 60 minut. Je dáno tím, že prostor návštěvy, ať už venku nebo uvnitř, je nutné dezinfikovat a připravit pro další návštěvu.

Snažíme se Vám v maximální míře vyhovět, ale musíme být všichni obezřetní a zodpovědní, protože nejohroženější skupinou, v souvislosti s epidemií koronavirem, jsou senioři - naši klienti.

Vše děláme pro ochranu Vašich blízkých.

 

Při nedodržování těchto opatření (rouška/respirátor – rozestup – ruce desinfikovat) si poskytovatel vyhrazuje právo na neprodlené ukončení návštěvy v zájmu ochrany zdraví našich klientů.