Alzheimercentrum Aktualita

Silvestr

07.01 2021 | Loucký Mlýn

Tradice slavení Silvestra má dosah až do roku 335, kdy 31. 12. zemřel papež Silvestr I. Od té doby se nakonec pořádají silvestrovské oslavy. Tento papež byl kdysi pro svou křesťanskou víru pronásledován. Za Konstantina Velikého však došlo k obratu a křesťanství bylo uznáno. Svatý Silvestr tehdy prý vyléčil Konstantina z malomocenství. V průběhu svého života se snažil o co největší rozšíření křesťanské víry mezi lidi, a proto byl nakonec blahořečen.

Kdysi se tento svátek nespojoval s žádnými zvyky ani oslavami, ale dnes je tomu jinak. Silvestr se slaví po celém světě, pouze se mu v každé zemi jinak říká, a také jej doprovází i trochu jiné tradice.