Alzheimercentrum Aktualita

Alzheimercentrum v Ostravě navštívili významní zástupci města Pardubic

15.09 2020 | Ostrava

Alzheimercentrum Ostravu navštívili významní zástupci města Pardubic

 Dne 31.8. 2020 v dopoledních hodinách proběhla v zařízení Alzhiemercentrum Ostrava z.ú. přátelská návštěva zástupců města Pardubice. Vzhledem k blížící se výstavbě nového zařízení v Pardubicích, přijeli si zástupci pardubické radnice do Ostravy pro inspiraci. Náměstek pro sociální služby Statutárního města Pardubice pan Mgr. Jakub Rychtecký společně s jednatelkou společnosti Alzheimercentrum, paní Ing. Kamilou Valštýnovou, projednávali strategická témata z oblasti sociální péče o seniory v České republice. Nejvíce diskutovanou otázkou byl nedostatek lůžek a kapacit pro seniory s ohledem na rychle stárnoucí populaci. Poukázáno bylo také na výraznou ekonomičnost výstavby zařízení sociálních služeb při jejich budování nestátními poskytovateli.

 

V rámci návštěvy proběhla prohlídka prvním rokem otevřeného Alzheimercentra v Ostravě, během které ředitelka ostravského Alzheimercentra, paní PhDr. Simona Lipovská, informovala návštěvníky o velkém zájmu klientů o umístění v tomto zařízení, s předpokladem jeho brzkého naplnění. Zástupci obou stran se shodli, že vybudování nového a obdobného Alzheimercentra v Pardubicích významně přispěje k zajištění dostupnosti péče nejen o osoby s diagnostikovaným onemocněním Alzheimerovy choroby či jiných forem demencí.

 

 Součástí této akce bylo rovněž vřelé poděkování ze strany vedení sítě Alzheimercentrum všem zaměstnancům společnosti Alzheimercentrum Ostrava z.ú. za jejich úspěšné zvládnutí koronavirové epidemie, která toto centrum postihla na jaře tohoto roku.