Alzheimercentrum Aktualita

Jesenický kurýr - virtuální realita

08.04 2021 | Průhonice

Přečtěte si další článek v časopise Jesneický kurýr - tentokrát o virtuální realitě.

Jedním z nejmodernějších způsobů aktivizačních metod používaných v Alzheimercentru Průhonice jsou brýle pro virtuální realitu. Virtuální realita je speciální technologie umožňující uživateli prožít čas v simulovaném prostoru nejrůznějšího charakteru. Iluze reality je trojrozměrná a působí velice věrohodně – člověk používající tyto speciální brýle nabývá dojmu, že se skutečně nachází ve zcela jiném prostředí, než v jakém si brýle nasadil a v jakém se nachází doopravdy. Klienti centra se tak za jeden den mohou podívat například na Karlštejn, k moři nebo dokonce přímo do vesmíru.

 

Aktivizační metoda využívající virtuální realitu je mezi klienty velmi oblíbená. Konkrétně jsme aktivizaci zatím zprostředkovali šedesáti klientům, mezi kterými se nenašel ani jediný, který by zážitek virtuální reality zavrhl. Pro naše klienty je velmi lákavé podívat se například na české hrady, zámky nebo jiné památky, které navštěvovali v mládí a nyní už by pro ně skutečný výlet byl příliš náročný. Jiní upřednostňují cestování po Evropě nebo za oceán, kde například žijí jejich příbuzní, a oni se jim touží takto pomyslně přiblížit. Někteří odvážlivci se pustili dokonce na horskou dráhu a do plavání se žraloky. Příznivé ohlasy sklízela také zprostředkovaná realita mořského pobřeží, která skvěle funguje zejména v doplnění fyzického vjemu z písku na naší fototerapeutické pláži či jemného poprašku kapek vody.

Po celou dobu, kdy mají klienti nasazené brýle pro virtuální realitu, je v jejich těsné blízkosti přítomen aktivizační pracovník. Toto je velmi zásadní, neboť virtuální zážitek zcela mění aktuální dojem reality a je nutné, aby se klienti po celou dobu cítili v klidu a v bezpečí. Zatímco pak sjíždějí divokou řeku v Amazonii, drží aktivizačního pracovníka pevně za ruku a přes veškeré vzrušení a napětí vyvolaného virtuálním zážitkem neztrácejí pocit stability.

Možnosti, které nabízí virtuální realita, jsou nepřeberné. Jsme dobře schopni jednoduchým způsobem naplňovat i specifická přání klientů navštívit zvláštní nebo naopak dobře známá místa, která by jim jinak zůstala nepřístupná. Život klientů Alzheimercentra Průhonice je díky těmto speciálním brýlím zase o něco barevnější, bohatší a rozmanitější, což je při našich terapiích primárním cílem.