Výstava o Karlu IV.

26.11 2021 | Zlosyň

Výstava Karel IV. procvičuje paměť nemocných Alzheimerovou chorobou

Unikátní výstavu Karel IV. procvičující paměť klientů nemocných nevyléčitelnou Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí otevřelo Národní muzeum v Alzheimercentru Zlosyň.

„Smyslem projektu je v době koronavirové epidemie zprostředkovat ji těm, kteří se nemohou do Národního muzea dostavit osobně a zároveň nemají možnost využít prohlídky v online prostředí,“ vysvětluje její vznik Martin Musil z Národního muzea.

Pro klienty Alzheimercentra Zlosyň má však výstava ještě zcela jiný rozměr. „Při prohlídce kreseb, ilustrací a obrazů mapujících celý život českého krále a císaře Svaté říše římské národa německého Karla IV. klienti vzpomínají. Oživují a procvičují tak svoji paměť,“ popisuje reminiscenční terapii ředitelka Alzheimercentra Zlosyň Ladislava Vlachová.

Každá ilustrace, obraz a vizualizace mapující život krále Karla IV. je doplněna mnoha zajímavostmi, které si společně s klienty odborný personál Alzheimercentra Zlosyň čte a vše nemocným s nevyléčitelnou Alzheimerovou nemocí vysvětluje a pak vzájemně o tom, co klienti vidí si povídají.

„Klienti spontánně, se zaujetím doplňují další informace, ať už o Karlu IV. nebo o době, ve které panoval.  Prohlídkou výstavy tak nejen trénujeme paměť, ale i fyzickou kondici, protože neustále výstavou procházíme. Myšlenka tohoto projektu zaměřeného na seniory v zařízeních sociálních služeb je nadčasová. Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit a jistě této možnosti využijeme i příště“, říká Ladislava Vlachová, ředitelka Alzheimercentra Zlosyň.

Jednotlivé informační panely Národního muzea přibližují postavu jedné z nejvýznamnějších postav český dějin krále a císaře Karla IV. A to nejenom jako středověkého panovníka, ale i jako evropského vizionáře a zakladatele nejstarší české univerzity – Karlovy univerzity.