V Alzheimercentru Pardubice byla vysvěcena nová kaple

24.07 2021 | Centrála

V Alzheimercentru Pardubice byla vysvěcena nová kaple

Novou kapli v Alzheimercentru Pardubice vysvětlil biskup Královohradeckého biskupství Jeho Excelence Mons. Josef Kajnek.

 „Nepodceňujeme ani neopomíjíme duchovní důležitý aspekt života našich klientů. Proto také do našeho centra pravidelně dochází duchovní představitelé. Jsme rádi, že můžeme našim klientům nabídnout, nyní již přímo v prostorách našeho Alzheimercentra, i místo pro bohoslužby. Chceme také, aby kaple sloužila nejenom pro pravidelné liturgie, ale také jako místo pro setkávání lidí. Území s duchovním rozměrem, kde je možné se v průběhu dne jen tak zastavit a zapřemýšlet o světě kolem nás a věcech, které nás třeba trápí. Hledat pak třeba sílu v sobě, ale i podporu jinde, abychom byli schopni zvládat překážky, které nás v životě potkají,“ uvedla ředitelka Alzheimercentra Pardubice Eva Kunátová Holečková.

Biskup Královohradeckého biskupství Jeho Excelence Mons. Josef Kajnek při posvěcení kaple vyslovil „každý předmět, který při bohoslužbě používám, je přinesený z božího chrámu. Pohled na tyto předměty zrcadlí vědomí, že Bůh je nad námi i s námi. V našich myšlenkách jde o symbolické propojení skutečného pobývání v božím chrámu a v naší nové kapli.  Pokropení svěcenou vodou se symbolem křestu“.

„Zájem našich seniorů o účast na bohoslužbách roste. Již 10 klientů je připraveno na boží přijímání“ – doplňuje ředitelka Alzheimercentra.