Vycházky a návštěvy

19.12 2020 | Jihlava

Vážení,

již od jarních měsíců se snažíme o maximální vstřícnost. Jsme velice rádi, že i přes nepříznivou epidemiologickou situaci v celé České republice, jsou návštěvy v našich zařízeních nadále umožňovány a že máte možnost se svými blízkými, i když za dodržení přísných bezpečnostních opatření, setkávat.

Jak jste pravděpodobně zaznamenali v médiích, vláda umožnila vycházení klientů za vymezených podmínek, v současném nouzovém stavu. Přesto, že avizovaný doporučený postup ze strany MPSV dosud nebyl vydán, chceme pružně reagovat na nařízení vlády.

Vláda rozdělila odchody klientů z pobytových sociálních služeb na dvě varianty:

Varianta 1           Vycházky do 6 hodin

·       Klienti při pohybu mimo areál zařízení jsou povinni používat respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu setrvání mimo zařízení. Výměna je nutná minimálně 2x denně.

·       Nákup respirátoru zajišťuje rodina.

·       Přicházející rodinný příslušník se musí prokázat výsledkem provedeného antigenního testu, který není starší než 48 hodin. Pro vyzvednutí klienta nestačí prokázání prodělání nákazy COVID v posledních 90 dnech. Testování v těchto případech není v našich provozních možnostech. Test je možné provést na odběrových místech ve Vašem regionu (seznam je uveden ve spodní části dopisu).

·       Vzhledem k vysokému riziku přenosu nákazy doporučujeme testování antigenními testy všech členů rodiny, se kterými bude Váš blízký v kontaktu.

·       Aby byla zabezpečena ochrana všech klientů a zaměstnanců v zařízení, vyhrazuje si poskytovatel právo po návratu z vycházky umístit klienta do izolace na dobu 7 dní.

·       Testování klientů antigenními testy proběhne 3. den po návratu (nebo
v případě výskytu souvisejících příznaků ihned).

Vzhledem k faktu, že jsme si v uplynulých dnech a týdnech pozitivitou na centru prošli
a z dopadu infekce se stále vzpamatováváme, žádáme Vás o upřednostnění varianty 2. Riziko Covid pozitivity po návratu, při současně míře komunitního šíření je enormní. 

 Varianta 2                 Vycházky nad 6 hodin

·       Klienti při pohybu mimo areál zařízení jsou povinni používat respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu setrvání mimo zařízení. Výměna je nutná minimálně 2x denně.

·       Nákup respirátoru zajišťuje rodina.

·       Přicházející rodinný příslušník se musí prokázat výsledkem provedeného antigenního testu, který není starší než 48 hodin. Pro vyzvednutí klienta nestačí prokázání prodělání nákazy COVID v posledních 90 dnech. Testování v těchto případech není v našich provozních možnostech. Test je možné provést na odběrových místech ve Vašem regionu (seznam je uveden ve spodní části dopisu).

·       Aby byla zabezpečena ochrana všech klientů a zaměstnanců v zařízení, vyhrazuje si poskytovatel právo po návratu z vycházky nad 6 hodin umístit klienta do izolace na dobu 7 dní.

·       Testování klientů antigenními testy proběhne 3. a 7. den po návratu (nebo
v případě výskytu souvisejících příznaků ihned).

·       S ohledem na minimální kapacitní možnosti pro následnou izolaci klientů, bude možné uskutečnit odchody klientů z našeho centra pouze v omezeném počtu.

·       V případě zájmu o dlouhodobější pobyt klienta mimo naše centrum kontaktujte prosím ředitele zařízení Mgr. Renatu Horňákovou na tel. Čísle 778 494 010

 Návštěvy v centru

-        jsou nejbezpečnější a hlavně nejméně zatěžující variantou pro klienty s ohledem na nutná opatření, která následují po setkání s blízkými

Jak návštěvy probíhají:

·       Návštěvy je možné objednat pouze prostřednictvím rezervačního systému - www.alzheimercentrum.cz/rezervace.

o   Každá jednotlivá návštěva je na dobu 60 minut, avšak do této doby se započítává veškerá administrativní agenda, povinné testování rodinných příslušníků a následná dezinfekce prostor po ukončení návštěvy. To samotnou dobu návštěvy výrazně zkracuje.  

·       Na návštěvu k jednomu klientovi smí v tuto chvíli pouze 2 osoby.

·       Na návštěvu musíte přijít s respirátorem (minimálně FFP2). Prosíme Vás, respirátor vybalte z originálního obalu až těsně před návštěvou, při opakovaném použití ztrácí svoji účinnost.

·       Pokud jste prodělali Covid v uplynulých 90 dnech, musíte přinést písemné vyjádření lékaře o prodělaném onemocnění. My si uděláme kopii a nemusíte být testováni antigenními testy.

·       Pokud máte PCR stěr, který není starší než 48 hodin, musíte mít průkaz tohoto testování (minimálně sms, kterou jsme povinni si vyfotografovat).

·       Pokud jste neprodělali Covid v uplynulých 90 dnech a nemáte PCR stěr ne starší než 48 hodin, musíte se před návštěvou podrobit antigennímu testování.

·       Před provedením antigenního testu budete podepisovat několik dokumentů (informovaný souhlas s provedením výkonu, čestné prohlášení a dokument k evidenci Vašich osobních údajů).

·       Pro testování dětí antigenními testy nejsme personálně zajištěni, proto musí být děti negativně testovány na testovacím místě a přijít s platným negativním výsledkem testu (nesmí být starší než 48 hodin).

·       Abychom zkrátili administrativní činnost, byl přidán do rezervačního systému povinný údaj o tom, zda jste již onemocnění Covid prodělali, zda máte PCR stěr nebo zda Vás budeme testovat antigenními testy. Prosíme, vyberte při rezervaci jednu z těchto možností.

·       U Covid pozitivních klientů není návštěva možná vůbec (pouze s výjimkou terminálního stavu klienta).

·       Další opatření jako jsou dezinfekce rukou a měření TT zůstávají nadále v platnosti.

·       Návštěvy nemohou být uskutečněny na pokoji klientů, pro návštěvy bude vyhrazen prostor.

 

Buďme ohleduplní, pomáhejme si a chraňme sebe i své blízké. Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci doporučujeme nevystavovat Vaše blízké riziku nákazy, které se zvyšuje s počtem osob, jež se se seniorem setkají. Dovolujeme si Vás také upozornit, že negativní antigenní test není stoprocentní zárukou negativity.

 Odkaz na metodické postupy: https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info#doporucene_postupy.

Registrace na odběr v Kraji Vysočina:          https://odbery.kr-vysocina.cz

Viděli jste: https://www.youtube.com/watch?v=BPipKU-b42c&ab_channel=L%C3%A9ka%C5%99ibezhranic%2FM%C3%A9decinsSansFronti%C3%A8res%28MSF%29

 

Pokud máte jakékoliv dotazy neváhejte nás kontaktovat.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci, vstřícnost a pochopení, za velice milé dárky, které nám do centra nosíte a přejeme Vám požehnané vánoční svátky a pohodový vstup do Nového roku.