Bazální stimulace

24.11 2021 | Zlín

V Alzheimercentru Zlín pomáhá nemocným bazální stimulace

Společnost Alzheimercentrum klade velký důraz na vzdělávání svých zaměstnanců.

Celoživotní vzdělávání personálu prohlubuje nejen kvalifikaci, ale zvyšuje kvalitu a úroveň poskytovaných služeb. 

V průběhu podzimních měsíců mělo 13 našich pracovníků možnost, díky finančnímu příspěvku Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, absolvovat základní kurz Bazální stimulace. Jedná se o unikátní koncept, využívaný v ošetřovatelské péči, který staví na doteku. Ten potřebujeme všichni, je naší základní lidskou potřebou. Díky zklidňující nebo naopak povzbuzující stimulaci můžeme klientovi pomoci, aby si uvědomil sám sebe, svoje tělo a ulehčili mu tak například orientaci v prostoru či denní době. Správnými technikami bazální stimulace lze navodit pocity vzájemné důvěry a porozumění, aktivovat mozkovou činnost, a tím podporovat vnímání, komunikaci a hybnost klienta.

„Bazální stimulace dosahuje výborných výsledků u klientů, kteří jsou v těžkém stádiu demence, nekomunikují a zdánlivě nereagují“ vysvětluje Pavla Staňková, ředitelka Alzheimercentra Zlín.

„Samotný léčebný proces vychází z toho, že i člověk v kómatu si zachovává schopnost vnímání alespoň některým ze svých smyslů. Díky tomu s ním lze také komunikovat a pomáhat mu,“ vysvětluje podporu činnosti mozku touto metodou ředitelka.

„Samotní pracovníci centra věnují při procvičování pozornost zejména metodám a technikám polohování, rehabilitačnímu cvičením, masážním technikám, pomoci při pohybu a korekci polohy a somatické stimulaci v kontextu celkové koupele. Mají možnost si vyzkoušet, jaké to je ocitnout se v roli imobilního klienta, bez možnosti pohybu, vnímají jeho pocity, každý zvuk… Prakticky si také zkoušejí metody stimulace a vnímají úskalí ne zcela správného polohování, což je pro všechny určitě velmi zajímavá zkušenost“, zakončuje popis metody ředitelka centra Pavla Staňková.