Obnovení návštěv od 8. prosince

04.12 2020 | Jihlava

Vážené rodiny,

jak jsme již avizovali, nařízením vlády došlo k rozšíření výjimek ze zákazu návštěv.

Navštívit své blízké můžete opět od úterý 8.12. 2020.

Z médií jste pravděpodobně zaznamenali, že možnost návštěv bude již od 5.12. 2020.

Vzhledem ke složité agendě, která návštěvy provází, pozdní informovanosti ze strany ministerstev a také z důvodu, abychom zajistili veškeré pomůcky i administrativu, jsme schopni návštěvy uskutečnit až od úterý 8.12.

Jak budou návštěvy v centru vypadat?

 • Návštěvy bude možné objednat pouze prostřednictvím rezervačního systému, který bude otevřen dnes (4. 12.) v 15.00 hod. - www.alzheimercentrum.cz/rezervace
  • Veškeré rezervace návštěv, které byly z minulých týdnů objednané, jsou zrušené.
  • Je třeba návštěvu rezervovat nejpozději 24 hodin před její realizací – jinak bude zrušena.
  • Vyplňujte v rezervačním systému vše, jak je v něm požadováno.
  • Každá jednotlivá návštěva je na dobu 60 minut, avšak do této doby se započítává veškerá administrativní agenda, povinné testování rodinných příslušníků a následná dezinfekce prostor po ukončení návštěvy. To samotnou dobu návštěvy výrazně zkracuje.  
 • Na návštěvu k jednomu klientovi smí v tuto chvíli pouze 2 dospělé osoby. Co se týče návštěv dětí, zatím nemáme ze strany MZ žádné informace o tom, zda se děti musí testovat či nikoli, proto Vám tuto informaci ještě průběžně upřesníme.
 • Na návštěvu musíte přijít s vlastním respirátorem bez výdechového ventilu (minimálně FFP2). Prosíme Vás, respirátor vybalte z originálního obalu až těsně před návštěvou, při opakovaném použití ztrácí svoji účinnost.
 • Pokud jste prodělali Covid v uplynulých 90 dnech, musíte přinést písemné vyjádření lékaře o prodělaném onemocnění. My si uděláme kopii a nemusíte být testováni antigenními testy.
 • Pokud máte PCR stěr, který není starší než 48 hodin, musíte mít průkaz tohoto testování (minimálně sms, kterou jsme povinni si vyfotografovat).
 • Pokud jste neprodělali Covid v uplynulých 90 dnech a nemáte PCR stěr ne starší než 48 hodin, musíte se před návštěvou podrobit antigennímu testování.
 • Před provedením antigenního testu budete vyplňovat a podepisovat několik dokumentů (informovaný souhlas s provedením výkonu, čestné prohlášení a dokument k evidenci Vašich osobních údajů).
 • Abychom zkrátili administrativní činnost, byl přidán do rezervačního systému povinný údaj o tom, zda jste již onemocnění Covid prodělali, zda máte PCR stěr nebo zda Vás budeme testovat antigenními testy. Prosíme, vyberte při rezervaci jednu z těchto možností a vyplňte. V případě návštěvy dvou lidí, vyplňujete u obou návštěvníků.
 • U Covid pozitivních klientů není návštěva možná vůbec (pouze s výjimkou terminálního stavu klienta).
 • Další opatření jako jsou dezinfekce rukou a měření TT zůstávají nadále v platnosti.
 • Návštěvy nemohou být uskutečněny na pokoji klientů, pro návštěvy je vyhrazen prostor s vchodem od hlavní silnice (je to opačný konec budovy než je běžný vchod). Dveře jsou označeny nápisem VCHOD PRO NÁVŠTĚVY.
 • Pokud nebudou dodrženy výše uvedené body, vyhrazujeme si možnost návštěvu neuskutečnit či ukončit.
 • Co se týče propustek klientů do domácího prostředí, zatím nemáme žádné informace ze strany MPSV ani MZ. Prosíme Vás o trpělivost.
 • Omlouváme se, že informace zasíláme až v tento den, nicméně informace pro poskytovatele sociálních služeb se neustále vyvíjí a upřesňují. Pokud dojde k jakékoliv změně, budeme Vás e-mailem informovat. Informace budou zveřejněny také na našich webových stránkách.
 • Pokud máte jakékoli dotazy, volejte prosím na telefon 778 494 010.

 

Za Alzheimercentrum Jihlava

Mgr. Renata Horňáková

ředitelka zařízení